Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 สิงหาคม 2555 CEO TRUE ไม่พอใจแหล่งข่าวระดับสูง ICT !!! ว่า TRUE H จะมีรายได้ถึง 2 แสนล้านบาทตลอดอายุสัญญาก็ไม่จริง

CEO TRUE ไม่พอใจแหล่งข่าวระดับสูง ICT !!! ว่า TRUE H จะมีรายได้ถึง 2 แสนล้านบาทตลอดอายุสัญญาก็ไม่จริง


ที่มาข่าวมาจาก ข่าวชิ้นนี้

ICTเห็นชอบCATฉีกสัญญาTRUEMOVE Hแฉหากใช้สัญญาเดิม TRUE ลงทุน2.3หมื่นแต่ได้กำไรโครงการนี้198800ลบCATแบกรับภาระ6,200ลบ

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thailandinthepresentday&month=29-07-2012&group=5&gblog=177
ประเด็นหลัก

“ส่วน ตัวมั่นใจมากกว่า 80-90% ว่าการเปิดประมูลใบอนุญาต 3 จี จะเกิดขึ้นแน่นอน เว้นแต่จะมีปัจจัยจากการที่รัฐ วิสาหกิจมาฟ้องศาลปกครองอีก แต่สุดท้ายแล้วเชื่อว่าทุกฝ่ายอยากเห็นโทรศัพท์มือถือ 3 จี เกิดขึ้นในไทย ทางทรูพร้อมในเรื่องเงินทุนมีแหล่งเงินกู้จากธนาคาร หากทาง กสทช.กำหนดให้จ่ายค่าใบอนุญาตภายใน 5 ปีหลังเสร็จสิ้นการประมูล บริษัทจะใช้กระแสเงินสดที่มีเพียงพอ แต่หากให้ชำระภายใน 3 ปี อาจต้องกู้เงิน”

นายศุภชัย กล่าวถึงเรื่องสัญญาการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือ 3 จี ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ ที่ทำร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม ว่า ทรูยืนยันจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้ และจะทำตามมติของ กทค. ที่ระบุให้แก้ไขสัญญาเดิม 6 ประเด็นเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการทำสัญญาใหม่ทั้งหมด และขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือยกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการจาก กสท โทรคมนาคม ซึ่งการพูดว่าทรูจะมีรายได้ถึง 2 แสนล้านบาทตลอดอายุสัญญาก็ไม่เป็นความจริง หากมีการยกเลิกสัญญาจริงก็จะฟ้องร้องขอความเป็นธรรมจากศาล


จะมีรายได้ถึง2แสนล้านบาทตลอดอายุสัญญาก็ไม่จริง
___________________________
“ศุภชัย” ยันเทหมดหน้าตัก สู้ศึกประมูล 3 จี


“ศุภ ชัย” มั่นใจ 90% การจัดประมูล 3 จีเกิดขึ้นแน่ กรณีสัญญา 3 จีกับ กสท หากถูกยกเลิกขอพึ่งศาลเป็นผู้ชี้ขาด วอน กสทช.ชัดเจนเรื่องความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมเข้าประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เพื่อให้บริการ 3 จี ที่ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าประมูลเดือน ต.ค.นี้ แต่ไม่สามารถบอกเงินงบประมาณที่เตรียมไว้เพื่อประมูลและลงทุนได้ แต่คงไม่น้อยกว่า 13,500 ล้านบาท สำหรับคลื่นความถี่รวม 15 เมกะเฮิรตซ์ จาก 3 ใบอนุญาต ซึ่งเป็นราคาประมูลขั้นต่ำที่ กสทช.กำหนดไว้ คือ 4,500 ล้านบาท ต่อ 1 ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 5 เมกะเฮิรตซ์

“ส่วนตัวมั่นใจมากกว่า 80-90% ว่าการเปิดประมูลใบอนุญาต 3 จี จะเกิดขึ้นแน่นอน เว้นแต่จะมีปัจจัยจากการที่รัฐ วิสาหกิจมาฟ้องศาลปกครองอีก แต่สุดท้ายแล้วเชื่อว่าทุกฝ่ายอยากเห็นโทรศัพท์มือถือ 3 จี เกิดขึ้นในไทย ทางทรูพร้อมในเรื่องเงินทุนมีแหล่งเงินกู้จากธนาคาร หากทาง กสทช.กำหนดให้จ่ายค่าใบอนุญาตภายใน 5 ปีหลังเสร็จสิ้นการประมูล บริษัทจะใช้กระแสเงินสดที่มีเพียงพอ แต่หากให้ชำระภายใน 3 ปี อาจต้องกู้เงิน”

นายศุภชัย กล่าวถึงเรื่องสัญญาการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือ 3 จี ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ ที่ทำร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม ว่า ทรูยืนยันจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้ และจะทำตามมติของ กทค. ที่ระบุให้แก้ไขสัญญาเดิม 6 ประเด็นเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการทำสัญญาใหม่ทั้งหมด และขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือยกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการจาก กสท โทรคมนาคม ซึ่งการพูดว่าทรูจะมีรายได้ถึง 2 แสนล้านบาทตลอดอายุสัญญาก็ไม่เป็นความจริง หากมีการยกเลิกสัญญาจริงก็จะฟ้องร้องขอความเป็นธรรมจากศาล

สำหรับ เรื่องสัมปทานทรูมูฟบนความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ที่จะสิ้นสุดลงในเดือน ก.ย. ปี 2556 นั้น กสทช.ต้องมีความชัดเจน ในเรื่องกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อนสัมปทานจะหมดว่าจะดำเนินการอย่างไร จะเปิดประมูลใหม่ หรือส่งคลื่นให้กับทาง กสท โทรคมนาคม อย่างไรก็ตามลูกค้าจำนวน 18 ล้านราย ทางทรูจะเปิดให้เปลี่ยนมาเป็นทรูมูฟ เอช 3 จี พลัส ได้ตามความสมัครใจ แต่หากลูกค้าไม่อยากเปลี่ยน ทรูก็จะให้บริการระบบ 2 จีจนหมดสัญญาสัมปทาน ไม่เช่นนั้นอาจถูกลูกค้าฟ้องได้ หลังจากนั้นลูกค้าจะเป็นผู้เลือกเองว่าจะอยู่กับค่ายใด แต่ยืนยันว่าลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ และ กสทช. ก็คงไม่ปล่อยให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค.

เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/149051

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.