Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 เมษายน 2555 TOT3G ขยายโครงข่ายทั่วประเทศไม่ทัน!!!ICTเตรียมเรียกTOTพบ // สามารถ ร้อง!! ไม่สามารถให้บริการได้เพราะตั้งเสาห่างไป

TOT3G ขยายโครงข่ายทั่วประเทศไม่ทัน!!!ICTเตรียมเรียกTOTพบ // สามารถ ร้อง!! ไม่สามารถให้บริการได้เพราะตั้งเสาห่างไป


ประเด็นหลัก

ทั้งนี้ หากทีโอทีไม่สามารถให้บริการ 3จี ทั่วประเทศได้ตามเป้าหมายก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาบรอดแบนด์แห่งชาติ หรือ สมาร์ทไทยแลนด์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้ อีกทั้งเม็ดเงินของรัฐที่ลงทุนไปด้วย ซึ่งกระทรวงไอซีทีจะต้องเข้ามากำกับดูแลปัญหาดังกล่าว ดังนั้น กระทรวงไอซีทีจะเชิญทีโอทีเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาที่ทำให้การเปิดให้บริการ 3จี ทั่วประเทศที่มีความเป็นไปได้ว่าจะล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ไว้วางใน ตอนแรก

ขณะนี้ SAMTEL สามารถติดตั้งไปแล้วประมาณ 1,000 กว่าสถานี และสามารถให้บริการ 3จี ได้ประมาณ 800-900 สถานี โดยสาเหตุที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ 3จี นั้นมีพื้นที่ห่างกัน โดยไม่สามารถเชื่อมถึงกันได้
________________________________________________________

ไอซีที เตรียมเรียกทีโอทีพบหลัง 3G ส่อแววเปิดไม่ทันทั่วปท.ตามกำหนด


น.อ.อนุ ดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีจะเชิญบมจ.ทีโอที เข้ามาคุยถึงปัญหาดังกล่าว หลังได้รับรายงานว่าการเปิดให้บริการ 3 จี ทั่วประเทศของ บมจ.ทีโอที อาจจะต้องเลื่อนการเปิดบริการทั่วประเทศ โดยตามกำหนดที่จะติดตั้งสถานีฐาน 5,320 แห่งให้เสร็จภายในวันที่ 18 พ.ค.นี้ เนื่องจากในเบื้องต้นพบความเป็นไปได้ที่เชื่อว่าอาจจะติดตั้งสถานีฐานไม่ทัน ตามกำหนด โดยเฉพาะการหาสถานีฐานเพื่อติดตั้งอุปกรณ์


ทั้งนี้ หากทีโอทีไม่สามารถให้บริการ 3จี ทั่วประเทศได้ตามเป้าหมายก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาบรอดแบนด์แห่งชาติ หรือ สมาร์ทไทยแลนด์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้ อีกทั้งเม็ดเงินของรัฐที่ลงทุนไปด้วย ซึ่งกระทรวงไอซีทีจะต้องเข้ามากำกับดูแลปัญหาดังกล่าว ดังนั้น กระทรวงไอซีทีจะเชิญทีโอทีเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาที่ทำให้การเปิดให้บริการ 3จี ทั่วประเทศที่มีความเป็นไปได้ว่าจะล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ไว้วางใน ตอนแรก

"หากมีการปรับแผนบริหารจัดการในส่วนที่เป็นปัญหาหรือเรื่อง บางเรื่องเชื่อว่าจะช่วยทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าใน ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลช่วยผลักดันให้แผนงานต่างๆ ที่เคยวางไว้ก่อนหน้านี้เสร็จทันตามกำหนดเดิมแน่นอน" น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

นอก จากนี้ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา กระทรวงไอซีทีได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายการ ให้บริการเพื่อผลักดันนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาใหม่ 2 คณะ คือ 1.คณะอนุกรรมการพิจารณากรอบการลงทุนโครงข่ายทั้งหมด ซึ่งมีหน้าที่ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่าย และขีดความสามารถ เพื่อรองรับการให้บริการบรอดแบนด์ พิจารณากรอบวงเงินลงทุน รูปแบบ และแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาโครงข่ายให้บริการ บรอดแบนด์ที่มีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนซ้ำซ้อน และสามารถรองรับการให้บริการที่มีคุณภาพในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม

ส่วน คณะที่ 2 คือคณะอนุกรรมการพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายในการบริหารจัดการโครงข่าย มีหน้าที่พิจารณาข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิเช่น การโอนกรรมสิทธิ์ เงื่อนไขการบริหารจัดการโครงข่าย และสิทธิในการใช้ทรัพย์สินตามสัญญาร่วมการงาน เป็นต้น

คณะอนุกรรมการ ทั้ง 2 ชุดดังกล่าว มีกระทรวงไอซีทีเป็นประธาน และมีตัวแทนจากทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) ทีโอที กระทรวงคลัง และสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นคณะกรรมการทั้ง2ชุด ซึ่งรายชื่อทั้งหมดคาดว่าจะทราบได้ภายในวันที่ 23 เม.ย.นี้

อย่างไร ก็ตาม นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น (SAMART) กล่าวว่า คาดว่าบมจ.สามารถเทเลคอม (SAMTEL) จะสามารถวางระบบ 3จี ของทีโอที ในเฟสแรกจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย.นี้ ซึ่งขณะนี้ติดปัญหาความล่าช้าซึ่งเกิดจากทีโอทีไม่สามารถส่งมอบอุปกรณ์ให้ กับบริษัทได้

ขณะนี้ SAMTEL สามารถติดตั้งไปแล้วประมาณ 1,000 กว่าสถานี และสามารถให้บริการ 3จี ได้ประมาณ 800-900 สถานี โดยสาเหตุที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ 3จี นั้นมีพื้นที่ห่างกัน โดยไม่สามารถเชื่อมถึงกันได้

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1388369

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.