Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

3 กันยายน 2555 นบอร์ดTOT เตรียมถกด่วน 17 ก.ย. เน้นใน18จ.สำคัญลงทุนสถานีฐาน 3G 2100 จำนวน 1.2 หมื่นแห่ง และ 4G LTE ความถี่ 2.3 GHz

นบอร์ดTOT เตรียมถกด่วน 17 ก.ย. เน้นใน18จ.สำคัญลงทุนสถานีฐาน 3G 2100 จำนวน 1.2 หมื่นแห่ง และ 4G LTE ความถี่ 2.3 GHz
ประเด็นหลัก

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที กล่าวว่ากระทรวงไอซีทีให้ความเห็นชอบให้ทีโอที ในฐานะหน่วยงานในกำกับดูแล เดินหน้าโครงการขยายโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G เฟสที่ 2 แล้ว โดยเห็นว่าทีโอทีจำเป็นจะต้องมีโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเร็วที่สุด และต้องมีแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสมบูรณ์แบบ
     
      ทั้งนี้กระทรวงไอซีทีได้สั่งให้บอร์ดทีโอที เร่งพิจารณาและสรุปแผนการขยายโครงข่ายทีโอที 3G เฟส 2 โดยเร็ว โดยต้องนำมาเสนอให้กระทรวงพิจารณาภายในเดือนก.ย.นี้


ด้านนายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานบอร์ดบริษัท ทีโอที กล่าวว่าในการประชุมบอร์ดทีโอทีในวันที่ 17 ก.ย.ที่จะถึงนี้ จะมีวาระการพิจารณาขยายโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G เฟส 2 โดยจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. เป็นการติดตั้งสถานีฐานราว 12,000 แห่งทั่วประเทศ โดยเน้นใน 18 จังหวัดสำคัญ เพื่อให้บริการ 3G ในความถี่ 2.1GHz ให้ครอบคลุมให้สมบูรณ์ที่สุด เพราะถือว่าในวันนี้ทีโอทีเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิให้บริการ 3G บนความถี่มาตรฐาน

สำหรับโครงข่ายทีโอที 3G เฟสแรก ได้มีการติดตั้งสถานีฐานไปแล้วกว่า 3,500 ไซต์ จากทั้งหมด 5,200 สถานีฐาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจนครบในเดือนพ.ย.นี้ นอกจากนี้ทีโอทียังอยู่ระหว่างการสำรวจทรัพย์สิน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย (Infrastructure sharing provider)โดยปัจจุบันทีโอทีมีสถานีฐานที่รับมอบตามสัญญาร่วมการงานจากเอไอ เอส ประมาณ 13,000 สถานีฐานและสถานีฐาน 3G เฟสแรก 5,200 สถานีฐานในปลายปี และยังมีทรัพย์สินเดิมจำนวนมาก เช่น เสาที่ใช้ติดตั้งหรือพาดสายโทรศัพท์ความสูง 8-20 เมตรมากกว่า 3แสนต้น ซึ่งสำรวจจนทราบพิกัดตำแหน่งแน่ชัดแล้วกว่า 6 หมื่นต้น
     


____________________________________________

'อนุดิษฐ์' ดันทีโอทีเร่ง 3G เฟส 2      'อนุดิษฐ์' เร่งทีโอทีสรุปแผนขยายโครงข่าย 3G เฟส 2 ส่งกระทรวงไอซีทีพิจารณาในเดือนก.ย.นี้ ด้านบอร์ดทีโอทีเตรียมถกด่วน 17 ก.ย. ด้วยข้อเสนอลงทุนสถานีฐาน 3G จำนวน 1.2 หมื่นแห่ง และ LTE ความถี่ 2.3 GHz เพื่อให้บริการข้อมูลความเร็วสูงชนิดสมบูรณ์แบบ
     
      น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที กล่าวว่ากระทรวงไอซีทีให้ความเห็นชอบให้ทีโอที ในฐานะหน่วยงานในกำกับดูแล เดินหน้าโครงการขยายโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G เฟสที่ 2 แล้ว โดยเห็นว่าทีโอทีจำเป็นจะต้องมีโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเร็วที่สุด และต้องมีแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสมบูรณ์แบบ
     
      ทั้งนี้กระทรวงไอซีทีได้สั่งให้บอร์ดทีโอที เร่งพิจารณาและสรุปแผนการขยายโครงข่ายทีโอที 3G เฟส 2 โดยเร็ว โดยต้องนำมาเสนอให้กระทรวงพิจารณาภายในเดือนก.ย.นี้
     
      'ผมเห็นว่า ยิ่งทีโอทีเดินหน้าโครงการ 3G ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะสร้างโอกาสให้ทีโอทีมากขึ้น โดยเฉพาะในเฟส 2 ควรจะประสานงานกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศ เพื่อขอใช้สถานที่ในการติดตั้งสถานีฐานหรืออุปกรณ์ และมีการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนกัน เนื่องจากการเป็นหน่วยงานราชการด้วยกัน ย่อมตกลงกันได้ง่ายๆ'
     
      ด้านนายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานบอร์ดบริษัท ทีโอที กล่าวว่าในการประชุมบอร์ดทีโอทีในวันที่ 17 ก.ย.ที่จะถึงนี้ จะมีวาระการพิจารณาขยายโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G เฟส 2 โดยจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. เป็นการติดตั้งสถานีฐานราว 12,000 แห่งทั่วประเทศ โดยเน้นใน 18 จังหวัดสำคัญ เพื่อให้บริการ 3G ในความถี่ 2.1GHz ให้ครอบคลุมให้สมบูรณ์ที่สุด เพราะถือว่าในวันนี้ทีโอทีเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิให้บริการ 3G บนความถี่มาตรฐาน
     
      2. จะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ LTE ในย่านความถี่ 2.3GHz ที่ทีโอทีมีแบนด์วิธอยู่ 64 MHz โดยกระทรวงไอซีทีขอนำไปใช้ 20 MHz ทำให้ทีโอทีเหลือเพียง 44 MHz เพื่อนำมาให้บริการด้านข้อมูลไร้สายเสริมศักยภาพของโครงข่าย 3G แต่จำเป็นต้องเจรจากับกสทช.ก่อนเพราะทีโอทีคงไม่สามารถคืนความถี่บางส่วนให้ กสทช.นำไปจัดสรรได้
     
      'ในบอร์ดจะพิจารณาทั้ง 2 ส่วนประกอบกัน เพราะสถานีฐาน 1.2 หมื่นไซต์เป็นเหมือนโครงข่ายหลัก ส่วน LTE หรือ 4G ความถี่ 2.3GHz จะเป็นเหมือนโครงข่ายข้อมูลความเร็วสูงไร้สายที่จะมาเติมเต็มให้ภาพรวม บริการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น'
     
      ทั้งนี้ LTE หรือ 4G ความถี่ 2.3GHz ในส่วนนี้ไม่ได้เป็นการติดตั้งสถานีฐานขนาดใหญ่ แต่เป็นลักษณะไมโครเซลล์ที่มีน้ำหนักเบาเพียงไม่กี่สิบกิโล และใช้อุปกรณ์ทรัพย์สินเดิมที่ทีโอทีมีอยู่ทุกอย่าง เพื่อมาประยุกต์ใช้ร่วมเป็น ไมโครเซลล์ให้กับบริการ LTE โดยเป้าหมายระยะแรกจะติดตั้งเพื่อให้บริการในเขตกรุงเทพฯชั้นในก่อน โดยอาจจะมีเอกชนร่วมให้บริการด้วย
     
      สำหรับโครงข่ายทีโอที 3G เฟสแรก ได้มีการติดตั้งสถานีฐานไปแล้วกว่า 3,500 ไซต์ จากทั้งหมด 5,200 สถานีฐาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจนครบในเดือนพ.ย.นี้ นอกจากนี้ทีโอทียังอยู่ระหว่างการสำรวจทรัพย์สิน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย (Infrastructure sharing provider)โดยปัจจุบันทีโอทีมีสถานีฐานที่รับมอบตามสัญญาร่วมการงานจากเอไอ เอส ประมาณ 13,000 สถานีฐานและสถานีฐาน 3G เฟสแรก 5,200 สถานีฐานในปลายปี และยังมีทรัพย์สินเดิมจำนวนมาก เช่น เสาที่ใช้ติดตั้งหรือพาดสายโทรศัพท์ความสูง 8-20 เมตรมากกว่า 3แสนต้น ซึ่งสำรวจจนทราบพิกัดตำแหน่งแน่ชัดแล้วกว่า 6 หมื่นต้น
     
      'ทีโอทียังพร้อมในการสนับสนุนรัฐบาล ในการเพิ่มจุดบริการฟรีไวไฟ ทั่วประเทศด้วย และจะมีการนำเสนอจุดในการติดตั้งเพิ่มให้ 2 แสนจุดทั่วประเทศ'
     

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000108128

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.