Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 พฤษภาคม 2555 TRUE ลั่นยึดสัญญาเดิม เดินหน้าโครงการ3G ให้ครบ 13,500 แห่งทั่วประเทศ

TRUE ลั่นยึดสัญญาเดิม เดินหน้าโครงการ3G ให้ครบ 13,500 แห่งทั่วประเทศ


ประเด็นหลัก


สัญญาฉบับดังกล่าวมีลักษณะ ว่า กสท เป็นผู้ว่าจ้าง ทรูเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ว่าจ้างมีโรงงาน ทรัพย์สิน ที่ดิน หรือเท่ากับระบบโครงข่ายโทรคม เสาโทรคม ที่ต้องการสร้างสายงานผลิต ก็หาเวนเดอร์ หรือผู้ให้บริการมาบริการติดตั้งอุปกรณ์ และบำรุงรักษา ถือเป็นเรื่องทั่วไป แล้วว่าจ้างทรูมาติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณ การเชื่อมระบบ เพื่อให้บริการ หากขัด ม.46 วรรค 2 ก็จะมีผลต่อการดำเนินการของหลายๆ กรณี และกระทบต่อวงกว้าง


นายอติรุฒม์ กล่าวว่า ทรูยืนยันยังปฏิบัติตามสัญญาเดิม ภายในสิ้นปีนี้จะต้องติดตั้งสถานีฐานครบ 13,500 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้ากลางปีจะได้ 7,500 แห่ง ถือเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องวางแผน ทำตามกำหนดการ และแจ้งสำเนาการดำเนินงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ได้รับจดหมายสั่งการใดๆ จาก กสท___________________________________


ทรูลั่นยึดสัญญาเดิม เดินหน้าโครงการ3จี

หาก จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องเกิดจากคำตัดสินของศาลสูง ผู้จะดำเนินการสั่งการใดต้องคำนึงถึงการออกคำสั่งที่อาจส่งผลต่อผู้ใช้ บริการ และสัญญา

ทรู ยันเดินหน้าสัญญา 3จี เผยยังไม่ได้รับจดหมายสั่งให้เปลี่ยนแปลง แนะใครจะออกคำสั่งใดให้คำนึงถึงผลที่จะตามมา และผลกระทบต่อผู้บริโภค

นา ยอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ประเด็นเรื่องสัญญา 3จีที่บริษัททำร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคมว่า ขณะนี้มีสัญญาณความผิดปกติเกิดขึ้น ทั้งที่คณะกรรมการยังไม่มีมติใดออกมา แต่กลับมีแหล่งข่าวให้ข่าวเพื่อสร้างกระแสกดดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัว เองต้องการให้เกิดขึ้น โดยที่ผ่านมา ทรูได้เข้าชี้แจง และทำความเข้าใจหลายประเด็นที่ได้อ้างถึง และคณะอนุกรรมการฯ น่าจะพึงพอใจที่ได้ปฏิบัติทั้งสองฝ่าย


ทั้งนี้ บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่า การทำสัญญาระหว่าง กสท กับทรู ถูกต้องตามกฎหมาย และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา จะเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเป็นคำสั่งของศาล คู่สัญญาก็คงตั้งใจให้เกิดตามสัญญาเกิดบริการ 3จีขึ้น


“หากจะ เกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องเกิดจากคำตัดสินของศาลสูง ผู้จะดำเนินการสั่งการใดต้องคำนึงถึงการออกคำสั่งที่อาจส่งผลต่อผู้ใช้ บริการ และสัญญา”


เขาอธิบายว่า สัญญาฉบับดังกล่าวมีลักษณะว่า กสท เป็นผู้ว่าจ้าง ทรูเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ว่าจ้างมีโรงงาน ทรัพย์สิน ที่ดิน หรือเท่ากับระบบโครงข่ายโทรคม เสาโทรคม ที่ต้องการสร้างสายงานผลิต ก็หาเวนเดอร์ หรือผู้ให้บริการมาบริการติดตั้งอุปกรณ์ และบำรุงรักษา ถือเป็นเรื่องทั่วไป แล้วว่าจ้างทรูมาติดตั้ง ระบบสื่อสัญญาณ การเชื่อมระบบ เพื่อให้บริการ หากขัด ม.46 วรรค 2 ก็จะมีผลต่อการดำเนินการของหลายๆ กรณี และกระทบต่อวงกว้าง


"ตามสัญญา อุปกรณ์ที่ติดตั้ง และใบอนุญาตเป็นของ กสท ทั้งสิ้น แสดงตัวตนชัดเจนว่าเป็นของ กสท"


อย่าง ไรก็ตาม เขากล่าวว่า หากผู้ว่าจ้างจะออกคำสั่งใด เวนเดอร์ต้องปฏิบัติตาม หากต้องลงทุนเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างก็สั่ง และตกลงค่าใช้จ่ายกันได้ หรือจะปรับเปลี่ยนบางส่วนก็ทำได้ตามความเหมาะสม โดยต้องตกลงกับผู้รับจ้างเป็นกรณีไป เชื่อว่า คณะกรรมการสองฝ่ายจะหาทางร่วมกันแก้ไข และบริษัทเชื่อว่าจะไม่มีผลตาม ม.46 ที่อ้างถึง


“สัญญากับบีเอฟเคที ก็เปิดให้แก้ไขได้บางส่วน หากข้อเสนอน่าสนใจ อะไรก็เกิดขึ้นได้ สัญญาเปิดไว้ จะซื้อบางส่วน หรืออย่างไร ไม่อยากเป็นผู้ผิดสัญญา อยากเป็นผู้ให้บริการที่ดี ส่วนการขอใบอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์ และการขอเลขหมายเป็นหน้าที่ของ กสท”


นา ยอติรุฒม์ กล่าวว่า ทรูยืนยันยังปฏิบัติตามสัญญาเดิม ภายในสิ้นปีนี้จะต้องติดตั้งสถานีฐานครบ 13,500 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้ากลางปีจะได้ 7,500 แห่ง ถือเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องวางแผน ทำตามกำหนดการ และแจ้งสำเนาการดำเนินงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ได้รับจดหมายสั่งการใดๆ จาก กสท


ส่วนข้อมูลการ โทรในชุมสาย หรือคอลล์ ดีเทล เรคคอร์ด นั้นจะเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ กสท อัตโนมัติ กสท ใช้คำสั่งเพื่อเรียกข้อมูลที่ต้องการมาดูได้เป็นครั้งคราว และเรียกไปจัดเก็บได้ ทั้งพุช และพูล การเข้าถึงอุปกรณ์ก็ทำได้ เพราะติดตั้งในสถานีฐานเดิมที่เป็นโครงข่าย กสท หาก กสท ต้องการเข้าก็เข้าถึงได้


ขณะที่ประเด็นเลขหมาย ก็ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ที่ กสท ต้องจัดหามาให้ทรูที่เป็นรีเซลเลอร์ ซึ่งการที่ กสทช.ระงับ เนื่องจาก กสท ไม่จ่ายค่าเลขหมาย คู่สัญญาของทรูก็ต้องดำเนินการให้ทรูมีเลขหมายให้บริการ


“ปัจจุบัน ยังมีเลขหมายอยู่ระดับหนึ่ง พอให้บริการเข้าเดือน ก.ค. เลขหมายใหม่จำเป็นต้องมีสำหรับให้บริการครึ่งปีหลัง หากไม่มีเลขหมายมา ทรูก็จะปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ ซึ่งลูกค้าใหม่เพิ่มเดือนละ 2-3 แสนเลข ขณะนี้ ทรูมูฟเอช มีลูกค้าแล้ว 1.7 ล้านเลขหมาย จากเลขหมายที่ได้มาประมาณ 3 ล้านเลข โดยมีการเติบโตเร็วมากทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ลูกค้าหลักยังอยู่ภาคกลาง และรอบๆ ทางภาคตะวันออก และตะวันตก”


เขา กล่าวด้วยว่า การดำเนินการใดๆ ควรต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา และผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันยังไปได้ด้วยดี หากทั้งสองฝ่ายเห็นถึงผลกระทบ และความเสียหาย ทุกอย่างน่าจะกลับมาเป็นปกติได้ทันเวลา


พร้อมกันนี้ เขากล่าวว่า ในแง่ของผู้ใช้บริการยังไม่ห่วงประเด็นที่ปรากฏตามสื่อ เพราะผู้ใช้บริการเข้าใจว่า ได้รับความคุ้มครองอยู่แล้ว ถึงวันนี้ยังได้รับการตอบรับที่ดี ผู้โทรเข้าคอลล์ เซ็นเตอร์ยังถามคำถาม ปัญหาด้านบริการ ส่วนการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารก็เป็นไปตามกำหนดที่ตกลงกันไว้


“ที่สุดแล้ว ต้องดูข้อความที่ออกมาเป็นคำสั่งว่า เป็นอย่างไร เรื่องจะไปถึงศาลหรือไม่ ฝ่ายกฎหมายจะดูว่าจะดำเนินการอย่างไร”


นา ยอติรุฒม์ ยังได้กล่าวถึงแผนธุรกิจด้วยว่า ยังยืนยันตามเดิมที่สิ้นปีนี้จะมีลูกค้าประมาณ 4 ล้านราย งบลงทุนปีนี้ใช้ 4 หมื่นล้านบาท การประมูล 3จี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ให้ความสนใจ แต่ต้องรอรายละเอียดที่จะออกมา ขณะที่ ปัจจุบันรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย มีประมาณ 500 บาทต่อเลขหมาย ส่วนทรูมูฟ เอช ลดจากก่อนหน้าที่มีประมาณ 700 บาท เพราะเปิดพรีเพดแล้ว

กรุงเทพธุรกิจ โดย : มรกต คนึงสุขเกษม
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20120531/4544
24/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B
8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%
B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0
%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1-
%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A
B%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%
84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A33%E0%B8%88%E0%B8%B5.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.