Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 เมษายน 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) MCOT กำลังเป็นตัวกลาง ขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดิจิตอล หนองแขม อโศกและตึกใบหยก (พร้อมลงนานพันธมิตรลดต้นทุน)


ประเด็นหลัก


นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท  กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ คือ  ThaiPBS ช่อง 5 และกรมประชาสัมพันธ์, ด้านการใช้โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รัฐ สภา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนด้านสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อทดลองระบบดิจิตอลนั้น บมจ.อสมท ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน คือ บมจ.สามารถคอร์เปอเรชั่น ล็อกซเล่ย์ และบมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิ เคชั่น เอเชีย.


ขณะที่พันธมิตรที่ร่วมจับมือดังกล่าว ถือเป็นกลุ่มช่องที่ กสทช. กำหนดให้เป็นช่องทีวีดิจิตอลสาธารณะ ซึ่ง อสมท ยินดีจะให้บริการด้านของโครงข่าย เพราะขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดิจิตอลแห่งที่ 3 หนองแขมไปแล้ว เพื่อทดลองสัญญาณเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากเดิมทดลองไป 2 แห่ง คือ อโศกและตึกใบหยก หาก กสทช.อนุญาตให้บริษัทเป็นหน่วยงานกลางเพื่อให้บริการช่องทีวีดิจิตอลสาธารณะทั้ง 12 ช่อง ก็พร้อมดำเนินการทันที จากปัจจุบันดำเนินการอยู่แล้ว 4 ช่อง ใน 3 สถานี

_____________________________________อสมท.ผนึกพันธมิตรลดต้นทุนพระราม 9 *  อสมท ฉลองวันเกิด 36 ปี ดึง 11 หน่วยงาน  MOU พร้อมรับดิจิตอลทีวี หวังลดภาระค่าใช้จ่าย

นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท  กล่าวว่า จากแผนแม่บทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนระบบออกอากาศจากอะนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลนั้น ทาง อสมท เล็งเห็นแล้วว่าควรเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อแข่งขันในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการลงนามความร่วมมือใน 3 ด้านกับ 11 หน่วยงาน อีกทั้งวันที่ 9 เม.ย.นั้น ยังเป็นวันครบรอบ 36 ปีของ อสมทด้วย จึงถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของ บมจ.อสมท"การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน โดยการใช้โครงข่ายร่วมกัน แล้วมาแข่งขันทางด้านคอนเทนต์กันแทน" นายเอนก กล่าว

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ คือ  ThaiPBS ช่อง 5 และกรมประชาสัมพันธ์, ด้านการใช้โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รัฐ สภา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนด้านสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อทดลองระบบดิจิตอลนั้น บมจ.อสมท ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน คือ บมจ.สามารถคอร์เปอเรชั่น ล็อกซเล่ย์ และบมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิ เคชั่น เอเชีย.

http://www.ryt9.com/s/tpd/1627029


___________________________________อสมท.ลุ้นเป็นโครงข่ายซิว12ช่องทีวีสาธารณะ


อสมท เล็งกวาดให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะ 12 ช่อง ผนึก 12 หน่วยงานโชว์ศักยภาพ

นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท เปิดเผยว่า จากแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเปลี่ยนระบบการออกอากาศทีวีจากระบบอะนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ทางบริษัท จึงได้จับมือร่วมกับพันธมิตร 11 หน่วยงาน ลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน 3 ด้าน เพื่อร่วมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลทีวี

ทั้งนี้ ความร่วมมือ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่งจะเป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา ระบบสาย และสิ่งอื่นๆ ตามที่ กสทช.กำหนด มีพันธมิตร ประกอบด้วย ไทยพีบีเอส ช่อง 5 และกรมประชาสัมพันธ์

2.ด้านการใช้โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งจะร่วมมือสนับสนุนด้านทรัพยากรที่มี เช่น อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากร มีพันธมิตร 6 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รัฐสภา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3.ด้านสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อทดลองระบบดิจิตอล เช่น อุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ ระบบ DVBT2 ให้แก่ อสมท มีพันธมิตร 3 หน่วยงาน คือ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ และบริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและลดต้นทุนการพัฒนาโครงข่ายและระบบสัญญาณดิจิตอล

นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรม บริษัท อสมท กล่าวว่า การจับมือใช้ประโยชน์ร่วมกันจะทำให้ต้นทุนลดลงทั้งในส่วนผู้ประกอบการและประชาชนที่จะเสียค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเมื่อมีการเปลี่ยนระบบเป็นดิจิตอล

ขณะที่พันธมิตรที่ร่วมจับมือดังกล่าว ถือเป็นกลุ่มช่องที่ กสทช. กำหนดให้เป็นช่องทีวีดิจิตอลสาธารณะ ซึ่ง อสมท ยินดีจะให้บริการด้านของโครงข่าย เพราะขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดิจิตอลแห่งที่ 3 หนองแขมไปแล้ว เพื่อทดลองสัญญาณเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากเดิมทดลองไป 2 แห่ง คือ อโศกและตึกใบหยก หาก กสทช.อนุญาตให้บริษัทเป็นหน่วยงานกลางเพื่อให้บริการช่องทีวีดิจิตอลสาธารณะทั้ง 12 ช่อง ก็พร้อมดำเนินการทันที จากปัจจุบันดำเนินการอยู่แล้ว 4 ช่อง ใน 3 สถานี


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8
%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/215453/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%
B8%97-
%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B
9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8B%
E0%B8%B4%E0%B8%A712%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%
B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.