Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 เมษายน 2556 SUPERกสทช. ลุยงานแรก!! สอบร่าง ทีวีดิจิตอล และ 4G 1800 ราคาตั้งต้นการประมูล ราคาผลลัพธ์การประมูลนั้นเหมาะสมกับสิ่งที่ประเทศชาติควรได้รับหรือไม่

ประเด็นหลัก


นายพิชัย อุตมาภินันท์  กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า เนื่องจากการที่ในปีนี้นั้น ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล็อก ไปสู่ทีวีดิจิตอล ฉะนั้นในการทำงานจะติดตามและประเมินผลในส่วนของการดำเนินการเปลี่ยนผ่านเป็นทีวีดิจิตอลว่าเกิดประโยชน์จริงหรือไม่ ซึ่งสิ่งแรกที่จะเข้าไปดูสำหรับทีวีดิจิตอลก็คือการจัดสรรคลื่นในกลุ่มช่องทีวีสาธารณะจำนวน 12 ช่อง ที่จะมีการจัดสรรคลื่นออกเป็นกลุ่ม โดยจะมุ่นเน้นการพิจารณาว่าทีวีสาธารณะนั้นเป็นทีวีสาธารณะจริงหรือไม่ เนื่องจากทีวีสาธารณจะเป็นตัวยกระดับชีวิตประชาชนให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้เบื้องต้นเท่าที่ติดตามดูการทำงานของ กสท. ก่อนหน้านี้ ยังติดใจการทำงานของบอร์ด กสท. ในส่วนดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้เตรียมเขียนข้อเสนอแนะส่งไปยังบอร์ด กสท. ส่วนบอร์ด กสท. จะปฏิบัติตามหรือไม่ถือเป็นสิทธิ์ของ กสท. แต่หากท้ายสุดยังพบว่าการทำงานยังไม่เป็นธรรมจริงจะจัดทำรายงานประจำปีส่ง สว. ต่อไป

นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า สิ่งที่จะติดตามการทำงาน กสทช. ในด้านโทรคมนาคม ปีนี้จะติดตามในส่วนของการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซื เป็นพิเศษ ว่ากรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังเดือนกันยายนนี้ ที่สัญญาสัมปทานคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ที่ทำไว้ร่วมกับ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือดีพีซี จะหมดลง  เรื่อยไปจนถึงการนำคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์มาจัดสรรในการประมูลใหม่ว่าจะทำอย่างไร นอกจากนี้ยังมองไปถึงการพิจารณาย้อนหลังเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือ 3จี ในปีที่ผ่านมาของ กสทช. ว่าในส่วนของราคาตั้งต้นการประมูล ราคาผลลัพธ์การประมูลนั้นเหมาะสมกับสิ่งที่ประเทศชาติควรได้รับหรือไม่______________________________ซุปเปอร์บอร์ดกสทช.ฟิตเตรียมสอบประมูลคลื่น1800เมกะเฮิรตซ์-ทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะ เป็นงานแรก


  
พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ประธานและกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) หรือ ซุปเปอร์บอร์ด  เปิดเผยภายหลังการประชุมซุปเปอร์บอร์ดเป็นครั้งแรกว่า ที่ประชุมจึงได้มีมติให้บอร์ดทั้ง 5 คนไปจัดทำแผนการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ในแต่ละด้าน เพื่อนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม พร้อมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดเตรียมสถานที่ทำงานของซุปเปอร์บอร์ดให้เรียบร้อย

พล.อ.ธวัชชัย กล่าวว่า สำหรับภารกิจด้านการติดตามและประเมินผลในปีนี้นั้น เบื้องต้นจะมุ่งจุดสนใจไปที่ปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นหลัก ส่วนตนที่มีหน้าที่ติดตามการทำงานด้านกิจการกระจายเสียงเป็นหลัก ในปีนี้จะเน้นการติดตามการทำงานของ กรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) ในเรื่องของการจัดระเบียบวิทยุชุมชนที่มีอยู่หลายหมื่นหลัก ทั้งนี้ในส่วนของการประเมินผลเบื้องต้นได้มีกำหนดในการจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ปีละครั้ง แต่ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงเจรจาขอให้มีการส่งรายเสนอ สว. เป็นรายไตรมาสแทน

นายพิชัย อุตมาภินันท์  กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า เนื่องจากการที่ในปีนี้นั้น ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล็อก ไปสู่ทีวีดิจิตอล ฉะนั้นในการทำงานจะติดตามและประเมินผลในส่วนของการดำเนินการเปลี่ยนผ่านเป็นทีวีดิจิตอลว่าเกิดประโยชน์จริงหรือไม่ ซึ่งสิ่งแรกที่จะเข้าไปดูสำหรับทีวีดิจิตอลก็คือการจัดสรรคลื่นในกลุ่มช่องทีวีสาธารณะจำนวน 12 ช่อง ที่จะมีการจัดสรรคลื่นออกเป็นกลุ่ม โดยจะมุ่นเน้นการพิจารณาว่าทีวีสาธารณะนั้นเป็นทีวีสาธารณะจริงหรือไม่ เนื่องจากทีวีสาธารณจะเป็นตัวยกระดับชีวิตประชาชนให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้เบื้องต้นเท่าที่ติดตามดูการทำงานของ กสท. ก่อนหน้านี้ ยังติดใจการทำงานของบอร์ด กสท. ในส่วนดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้เตรียมเขียนข้อเสนอแนะส่งไปยังบอร์ด กสท. ส่วนบอร์ด กสท. จะปฏิบัติตามหรือไม่ถือเป็นสิทธิ์ของ กสท. แต่หากท้ายสุดยังพบว่าการทำงานยังไม่เป็นธรรมจริงจะจัดทำรายงานประจำปีส่ง สว. ต่อไป

นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า สิ่งที่จะติดตามการทำงาน กสทช. ในด้านโทรคมนาคม ปีนี้จะติดตามในส่วนของการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซื เป็นพิเศษ ว่ากรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังเดือนกันยายนนี้ ที่สัญญาสัมปทานคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ที่ทำไว้ร่วมกับ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือดีพีซี จะหมดลง  เรื่อยไปจนถึงการนำคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์มาจัดสรรในการประมูลใหม่ว่าจะทำอย่างไร นอกจากนี้ยังมองไปถึงการพิจารณาย้อนหลังเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือ 3จี ในปีที่ผ่านมาของ กสทช. ว่าในส่วนของราคาตั้งต้นการประมูล ราคาผลลัพธ์การประมูลนั้นเหมาะสมกับสิ่งที่ประเทศชาติควรได้รับหรือไม่

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1366881443&grpid=03&catid=03

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.