Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 มิถุนายน 2556 เครือข่ายครอบครัวฯเข้ายื่นหนังสือกสทช. ชี้ รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ เอาบุตรหลานเป็นออทิสติก ออกอากาศขัดจริยธรรมผลกระทบทางจิตใจประเด็นหลักนางอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 มิ.ย.จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ (ทีจีที) 2013 ในกรณีของผู้เข้าแข่งขัน "สิทธัตถะ เอมเมอรัล" เนื่องจากขัดจริยธรรมและสร้างผลกระทบกับเครือข่ายสมาชิกพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นออทิสติก

นางอัญญาอร กล่าวว่า การออกอากาศเทปรายการดังกล่าว ถือเป็นการนำเสนอสิ่งที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างความสลดหดหู่ และสังเวชใจต่อผู้ชม ซึ่งเป็นสิ่งไม่สมควรจะเกิดขึ้น เพราะรายการดังกล่าวมีการจัดทำเทปรายการ จึงสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ออกอากาศได้

ทั้งนี้ ได้มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นออทิสติก สะท้อนปัญหามายังเครือข่ายว่า ผู้ปกครองต่างต้องการกำลังใจอย่างมากในการเลี้ยงดูบุตรหลานที่เป็นเด็กพิเศษ และไม่คิดว่าผู้ผลิตรายการจะมาเหยียบย่ำซ้ำเติมด้วยการนำเสนอผู้เข้าแข่งขันในมุมเช่นนี้ ซึ่งตนจะคัดลอกประโยคจากพ่อแม่ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ ส่งให้แก่ กสทช.ด้วย______________________________________

ร้อง"กสทช."ฟัน"ทีจีที"ออนแอร์เอมเมอรัล


เครือข่ายครอบครัวฯเข้ายื่นหนังสือกสทช. 5 มิ.ย.นี้ จี้ตรวจสอบรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ออนแอร์ "เอมเมอรัล" ชี้ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์-ขัดจริยธรรม

นางอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 มิ.ย.จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ (ทีจีที) 2013 ในกรณีของผู้เข้าแข่งขัน "สิทธัตถะ เอมเมอรัล" เนื่องจากขัดจริยธรรมและสร้างผลกระทบกับเครือข่ายสมาชิกพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นออทิสติก

นางอัญญาอร กล่าวว่า การออกอากาศเทปรายการดังกล่าว ถือเป็นการนำเสนอสิ่งที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างความสลดหดหู่ และสังเวชใจต่อผู้ชม ซึ่งเป็นสิ่งไม่สมควรจะเกิดขึ้น เพราะรายการดังกล่าวมีการจัดทำเทปรายการ จึงสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ออกอากาศได้

ทั้งนี้ ได้มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นออทิสติก สะท้อนปัญหามายังเครือข่ายว่า ผู้ปกครองต่างต้องการกำลังใจอย่างมากในการเลี้ยงดูบุตรหลานที่เป็นเด็กพิเศษ และไม่คิดว่าผู้ผลิตรายการจะมาเหยียบย่ำซ้ำเติมด้วยการนำเสนอผู้เข้าแข่งขันในมุมเช่นนี้ ซึ่งตนจะคัดลอกประโยคจากพ่อแม่ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ ส่งให้แก่ กสทช.ด้วย

นางอัญญาอร กล่าวว่า ในกฎหมายของ กสทช. มีการบัญญัติกติกาวิชาชีพไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเอาความบกพร่องของผู้อื่นมาทำเป็นเรื่องตลก ซึ่งเรื่องนี้ถือว่ารุนแรงมากแค่ขอโทษ คงไม่พอ ซึ่งต้องขอหารือกับ กสทช. ก่อนว่า จะมีบทลงโทษทางกฎหมายใดที่มากกว่าการเสียค่าปรับหรือไม่

"เวิร์คพอยท์ มีบทเรียนมาแล้วจากไทยแลนด์ ก็อต ทาเลนท์ ซีซั่น 2 ซึ่งมีการใช้ร่างกายทาสี แต่กรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้ถือว่ารุนแรงและกัดกร่อนจิตใจคนดูมากกว่า กรณีการออกอากาศที่อล่างฉ่าง ทางรายการจะเพียงแค่ขอโทษคงไม่พอ ต้องมีการรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่านี้

ด้าน น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า จะเป็นตัวแทนของ กสทช.ในการรับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว และจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและที่ประชุมกรรมการเพื่อลงมติต่อไป

ทั้งนี้ ประเด็นที่กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ต้องพิจารณาหลังรับเรื่องร้องเรียนคือ รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์เทปดังกล่าวขัดมาตรา 37  ในพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมา กสท.ได้เคยมีการมติให้ตอนหนึ่งเทปรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ และ รายการปากโป้ง ขัดกับมาตราดังกล่าวมาแล้ว และให้มีการปรับเป็นเงิน 5 แสนบาท

"ผู้รับผิดชอบโดยตรงทางกฏหมายต่อ กสทช.คือสถานีช่อง3 ไม่ใช่เวิร์คพอยท์ ในฐานะผู้ได้รับสิทธิอนุญาตในการประกอบกิจการที่ต้องกำกับผู้ผลิตอีกต่อ ซึ่งรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ จะออนแอร์ไม่ได้ ถ้าฝ่ายกำกับรายการของช่อง3ไม่ผ่านให้ออก ความรับผิดชอบตรงอยู่กับสถานี แต่ฝ่ายผลิตก็ต้องมีจรรยาบรรณด้วย เช่นเดียวกับกรณีละครเหนือเมฆ ถ้าช่อง3ไม่ยอมให้ออก ก็ออนแอร์ไม่ได้ กรณีนี้สังคมต้องถามดุลยพินิจช่อง3ด้วย ส่วนในแง่กฏหมายรอ กสทช.พิจารณา"น น.ส.สุภิญญาระบุ

อนึ่งสำหรับ มาตรา 37 ตามพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ระบุว่าห้ามไม่ให้ออกอากาศเนื้อหารายการที่มีลักษณะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

http://www.posttoday.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0%
B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84
%E0%B8%9B/226316/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%8
8%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0
%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9
7%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%
B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A
1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.