Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 กุมภาพันธ์ 2557 กสทช.พบผู้ร้องเรียน TRUE เบียวเครื่องฟรีเมื่อย้ายค่าย 15 เรื่อง // TRUEMOVE โต้ !! เงื่อนไขไม่เคยเปลื่ยน แต่ลูกค้าต้องทำตามเงื่อนไขทั้งเว็ปไซต์ ทรูช้อป และข้อความสั้น (SMS)


ประเด็นหลัก


เพื่อความชัดเจนในส่วนของการประชาสัมพันธ์เงื่อนไขดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการ  เลขาธิการ กสทช. ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า  บริษัทฯ ได้มีการแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวแก่ลูกค้าตั้งแต่แรกหรือไม่และได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กระทบต่อสิทธิของลูกค้าในการรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟรีหรือไม่   บริษัทฯ ชี้แจงว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขใดๆ และได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบตั้งแต่แรกผ่าน 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ ทรูช็อป และข้อความสั้น (sms) กรณีการส่งข้อความสั้นที่ไม่สามารถแจ้งเงื่อนไขได้ทั้งหมดผู้ใช้บริการก็สามารถรับฟังเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ทางระบบประชาสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อความชัดเจนต่อกรณีดังกล่าวสำนักงาน กสทช.ได้สั่งการให้บริษัทจัดส่งข้อกำหนดเงื่อนไข สื่อการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ทั้ง เว็ปไซต์  ทรูช้อป และข้อความสั้น (SMS) ให้สำนักงานพิจารณาภายในวันที่ 4 ก.พ. 2557ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่ามีผู้เรื่องร้องเรียนกรณีนี้รวม 15 เรื่อง เป็นการร้องเรียนกับสำนักงานฯ โดยตรง 9 เรื่อง และร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 6 เรื่อง  โดยได้แบ่งผู้ร้องเรียนเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นผู้ที่ร้องเรียนเองจะสามารถติดต่อและแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้  แต่กลุ่มที่ไม่ได้ร้องเรียนเองและสามารถติดต่อขอเอกสารหลักฐานใด ๆ ได้ทำให้ไม่สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้  สำนักงาน กสทช.จึงขอเรียนมายังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการโทรคมนาคมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  ทางโทรศัพท์หมายเลข 1200 ไม่มีค่าใช้จ่าย  และกรุณาให้ข้อมูลผู้ติดต่อเพื่อการประสานงานการแก้ไขต่อไป

สำนักงาน กสทช. ยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้  และได้กำชับบริษัทฯ ให้แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน   อย่างไรก็ตามบริษัทได้ยืนยันต่อกรณีดังกล่าวว่า  ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่มีสิทธิ์ และได้ขอรายชื่อผู้ที่ร้องเรียนเพื่อตรวจสอบและติดต่อแก้ไขปัญหากับลูกค้าเป็นราย ๆ ไปโดยเร็วต่อไปด้วย
______________________________________

ทรูมูฟ แจงกสทช.ไม่ได้ตั้งใจเบี้ยวแจกมือถือลูกค้า
นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว กสทช. เรียกบริษัท ทรูมูฟ จำกัด มาชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนเงื่อนไขการรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟรีนั้น สำนักงาน กสทช. ได้เชิญบริษัท ทรูมูฟ จำกัด มาให้ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วได้ผลสรุปดังนี้  บริษัท ทรูมูฟ จำกัด มีเคมเปญแจกเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟรีสำหรับลูกค้าที่โอนย้ายมาใช้เครือข่ายทรูมูฟ เอช จริง โดยเป็นเงื่อนไขเฉพาะสำหรับลูกค้าที่อัพเกรดเลขหมายทรูมูฟเป็นทรูมูฟเอชสำเร็จในช่วง 19 ส.ค. 2556 ถึง 31 ต.ค. 2556  แต่ในทางปฏิบัติเงื่อนไขนี้ไม่ได้เคร่งครัดมากนัก  โดยลูกค้าที่ได้สิทธิรับเครื่องฟรีที่เป็นลูกค้าระบบเติมเงินจะต้องมีการเติมเงินและโทรออกหรือเติมเงินและใช้งานอินเทอร์เน็ตในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 2556   สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนต้องไม่ค้างชำระค่าบริการและไม่ถูกระงับหรือถูกยกเลิกการใช้บริการในวันที่มารับเครื่อง  ทั้งนี้โดย 1 เลขหมายทรูมูฟสามารถรับโทรศัพท์มือถือรุ่นใดรุ่นหนึ่งได้ 1 เครื่อง และลูกค้า 1 ท่านสามารถรับมือถือได้สูงสุด     3 เครื่องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ของบริษัทฯ และลูกค้าจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในวันรับเครื่องด้วย

เพื่อความชัดเจนในส่วนของการประชาสัมพันธ์เงื่อนไขดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการ  เลขาธิการ กสทช. ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า  บริษัทฯ ได้มีการแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวแก่ลูกค้าตั้งแต่แรกหรือไม่และได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กระทบต่อสิทธิของลูกค้าในการรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟรีหรือไม่   บริษัทฯ ชี้แจงว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขใดๆ และได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบตั้งแต่แรกผ่าน 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ ทรูช็อป และข้อความสั้น (sms) กรณีการส่งข้อความสั้นที่ไม่สามารถแจ้งเงื่อนไขได้ทั้งหมดผู้ใช้บริการก็สามารถรับฟังเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ทางระบบประชาสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อความชัดเจนต่อกรณีดังกล่าวสำนักงาน กสทช.ได้สั่งการให้บริษัทจัดส่งข้อกำหนดเงื่อนไข สื่อการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ทั้ง เว็ปไซต์  ทรูช้อป และข้อความสั้น (SMS) ให้สำนักงานพิจารณาภายในวันที่ 4 ก.พ. 2557

ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่ามีผู้เรื่องร้องเรียนกรณีนี้รวม 15 เรื่อง เป็นการร้องเรียนกับสำนักงานฯ โดยตรง 9 เรื่อง และร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 6 เรื่อง  โดยได้แบ่งผู้ร้องเรียนเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นผู้ที่ร้องเรียนเองจะสามารถติดต่อและแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้  แต่กลุ่มที่ไม่ได้ร้องเรียนเองและสามารถติดต่อขอเอกสารหลักฐานใด ๆ ได้ทำให้ไม่สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้  สำนักงาน กสทช.จึงขอเรียนมายังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการโทรคมนาคมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  ทางโทรศัพท์หมายเลข 1200 ไม่มีค่าใช้จ่าย  และกรุณาให้ข้อมูลผู้ติดต่อเพื่อการประสานงานการแก้ไขต่อไป

สำนักงาน กสทช. ยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้  และได้กำชับบริษัทฯ ให้แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน   อย่างไรก็ตามบริษัทได้ยืนยันต่อกรณีดังกล่าวว่า  ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่มีสิทธิ์ และได้ขอรายชื่อผู้ที่ร้องเรียนเพื่อตรวจสอบและติดต่อแก้ไขปัญหากับลูกค้าเป็นราย ๆ ไปโดยเร็วต่อไปด้วย  


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=217657:2014-02-05-10-02-53&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.UvIkeUKSxiY


___________________________________________________________ทรูมูฟโอดไม่ได้ตั้งใจเบี้ยวมือถือ


โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 กุมภาพันธ์ 2557 16:34 น.  


ทรูมูฟโอดไม่ได้ตั้งใจเบี้ยวมือถือ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

       สำนักงาน กสทช.เผยผลสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียน ข้อกำหนดเงื่อนไขการรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทรูมูฟ หลังพบมีผู้ร้องเรียนรวม 15 เรื่อง แบ่งเป็นการร้องเรียนต่อสำนักงาน กสทช.โดยตรง 9 เรื่อง และร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 6 เรื่อง
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าว กสทช.เรียกบริษัท ทรูมูฟ จำกัด มาชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนเงื่อนไขการรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟรีนั้น สำนักงาน กสทช.ได้เชิญบริษัททรูมูฟมาให้ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วได้ผลสรุปดังนี้ บริษัททรูมูฟมีแคมเปญแจกเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟรีสำหรับลูกค้าที่โอนย้ายมาใช้เครือข่ายทรูมูฟ เอช จริง โดยเป็นเงื่อนไขเฉพาะสำหรับลูกค้าที่อัปเกรดเลขหมายทรูมูฟเป็นทรูมูฟ เอชสำเร็จในช่วง 19 ส.ค. 2556 ถึง 31 ต.ค. 2556
     
       แต่ในทางปฏิบัติเงื่อนไขนี้ไม่ได้เคร่งครัดมากนัก โดยลูกค้าที่ได้สิทธิรับเครื่องฟรีที่เป็นลูกค้าระบบเติมเงินจะต้องมีการเติมเงินและโทร.ออกหรือเติมเงินและใช้งานอินเทอร์เน็ตในเดือน พ.ย.และ ธ.ค. 2556 สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนต้องไม่ค้างชำระค่าบริการและไม่ถูกระงับหรือถูกยกเลิกการใช้บริการในวันที่มารับเครื่อง โดย 1 เลขหมายทรูมูฟสามารถรับโทรศัพท์มือถือรุ่นใดรุ่นหนึ่งได้ 1 เครื่อง และลูกค้า 1 คนสามารถรับมือถือได้สูงสุด 3 เครื่องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ของบริษัทฯ และลูกค้าจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในวันรับเครื่องด้วย
     
       เพื่อความชัดเจนในส่วนของการประชาสัมพันธ์เงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการ เลขาธิการ กสทช.ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าทรูมูฟได้มีการแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวแก่ลูกค้าตั้งแต่แรกหรือไม่ และได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กระทบต่อสิทธิของลูกค้าในการรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟรีหรือไม่ โดยทรูมูฟชี้แจงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขใดๆ และได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบตั้งแต่แรกผ่าน 3 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ ทรูชอป และข้อความสั้น (sms) ซึ่งกรณีการส่งข้อความสั้นที่ไม่สามารถแจ้งเงื่อนไขได้ทั้งหมดผู้ใช้บริการก็สามารถรับฟังเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ทางระบบประชาสัมพันธ์ของทรมูฟ และเพื่อความชัดเจนต่อกรณีดังกล่าวสำนักงาน กสทช.ได้สั่งการให้ทรูมูฟจัดส่งข้อกำหนดเงื่อนไข สื่อการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ ทรูชอป และข้อความสั้น (SMS) ให้สำนักงานพิจารณาภายในวันที่ 4 ก.พ. 2557
     
       ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่ามีผู้ร้องเรียนกรณีนี้รวม 15 เรื่อง เป็นการร้องเรียนต่อสำนักงานฯ โดยตรง 9 เรื่อง และร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 6 เรื่อง โดยได้แบ่งผู้ร้องเรียนเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นผู้ที่ร้องเรียนเองจะสามารถติดต่อและแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้ กับกลุ่มที่ไม่ได้ร้องเรียนเองและไม่สามารถติดต่อขอเอกสารหลักฐานใดๆ ได้ทำให้ไม่สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้ สำนักงาน กสทช.จึงขอเรียนมายังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการโทรคมนาคมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 1200 ไม่มีค่าใช้จ่าย และกรุณาให้ข้อมูลผู้ติดต่อเพื่อการประสานงานการแก้ไขต่อไป
     
       สำนักงาน กสทช.ยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็วเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิตามที่ทรูมูฟได้แจ้งไว้ และได้กำชับบริษัทฯ ให้แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยืนยันต่อกรณีดังกล่าวว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่มีสิทธิ์ และได้ขอรายชื่อผู้ที่ร้องเรียนเพื่อตรวจสอบและติดต่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเป็นรายๆ ไปโดยเร็วต่อไปด้วย
     

http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000014145

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.