Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 กุมภาพันธ์ 2557 สามารถ ดึง "ล็อกซเล่ย์-เอไอที" ตั้งบริษัท "เอส แอล เอ" เน้นลุย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ชี้ตัวเลขการค้าระหว่างไทยและพม่าปีที่ผ่านมาสูงถึงกว่า 2 แสนล้านบาท


ประเด็นหลัก

“การร่วมทุนครั้งนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันของทั้ง 3 บริษัทในการขยายฐานธุรกิจสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ CLMV คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เรามั่นใจในศักยภาพการแข่งขัน เพราะนอกเหนือจากความรู้ความชำนาญที่ครอบคลุมทางด้านไอซีทีแล้ว ทั้ง 3 บริษัทยังชำนาญเชิงลึกในงานโครงการ"

นายวัฒน์ชัย กล่าวว่า ความชำนาญดังกล่าวโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น การวางระบบเครือข่ายการสื่อสาร การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ การออกแบบติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การให้บริการคอลล์เซ็นเตอร์เต็มรูปแบบ เป็นต้น

อีกทั้ง ด้วยความเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกันมาโดยตลอด ยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการสร้างการยอมรับ ที่สำคัญ ปัจจุบัน มีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในประเทศ CLMV เหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ขยายตลาดได้รวดเร็วขึ้น

นายเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ กล่าวว่า พม่าเป็นตลาดใหม่ที่สำคัญ ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญมาก เพราะมีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีนักลงทุนชาวไทยเข้าไปประกอบธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ เขาเปิดเผยตัวเลขการค้าระหว่างไทยและพม่าปีที่ผ่านมาสูงถึงกว่า 2 แสนล้านบาท ทำให้มีการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศพม่าอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้


______________________________________สามารถผนึก'ล็อกซเล่ย์-เอไอที'ผุดบริษัทไอทีครบวงจรรุกเออีซี

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สามารถ ดึง "ล็อกซเล่ย์-เอไอที" ผุดบริษัทให้บริการไอทีครบวงจร "เอส แอล เอ" ลุยตลาดอาเซียน หลังเห็นโอกาสตลาดเติบโตสูงนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถเทลคอม กล่าวว่า เป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมไอซีทีไทยสู่การยอมรับในระดับสากล ด้วยการประกาศร่วมทุนของ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ไอซีทีไทย ได้แก่ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด หนึ่งในบริษัทลูกของ บมจ. สามารถเทลคอม, บมจ.ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส หนึ่งในบริษัทย่อยของ บมจ.ล็อกซเล่ย์ และบมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (เอไอที)

ทั้งสามรายร่วมกันประกาศจัดตั้งบริษัทใหม่ ในนามบริษัท เอส แอล เอ เอเชีย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีไอซีทีครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 30 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าๆ กัน และแต่งตั้งนายสุรกิจ เกียรติธนากร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของบริษัทร่วมทุนแห่งนี้

“การร่วมทุนครั้งนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันของทั้ง 3 บริษัทในการขยายฐานธุรกิจสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ CLMV คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เรามั่นใจในศักยภาพการแข่งขัน เพราะนอกเหนือจากความรู้ความชำนาญที่ครอบคลุมทางด้านไอซีทีแล้ว ทั้ง 3 บริษัทยังชำนาญเชิงลึกในงานโครงการ"

นายวัฒน์ชัย กล่าวว่า ความชำนาญดังกล่าวโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น การวางระบบเครือข่ายการสื่อสาร การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ การออกแบบติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การให้บริการคอลล์เซ็นเตอร์เต็มรูปแบบ เป็นต้น

อีกทั้ง ด้วยความเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกันมาโดยตลอด ยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการสร้างการยอมรับ ที่สำคัญ ปัจจุบัน มีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในประเทศ CLMV เหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ขยายตลาดได้รวดเร็วขึ้น

นายเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ กล่าวว่า พม่าเป็นตลาดใหม่ที่สำคัญ ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญมาก เพราะมีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีนักลงทุนชาวไทยเข้าไปประกอบธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ เขาเปิดเผยตัวเลขการค้าระหว่างไทยและพม่าปีที่ผ่านมาสูงถึงกว่า 2 แสนล้านบาท ทำให้มีการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศพม่าอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้

"การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม การบริการสื่อสารไร้สาย รวมถึงการให้บริการไอซีทีที่ครบวงจร ตั้งแต่การขายอุปกรณ์ การติดตั้งและวางระบบการสื่อสาร ตลอดจนการให้บริการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งเรามั่นใจในศักยภาพของบริษัทเอสแอลเอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแน่นอน” นายเฉลิมโชค กล่าว

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอไอที กล่าวว่า การรุกตลาดต่างประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่ของกลุ่มนี้ โดยเฉพาะกัมพูชา ซึ่งเอไอที และกลุ่มสามารถเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว จึงมั่นใจได้ด้วยประสบการณ์และรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าท้องถิ่นจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายธุรกิจของบริษัทใหม่

มองโอกาสอาเซียน

นายสุรกิจ เกียรติธนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัท เอสแอลเอ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า ตลาดในอาเซียน โดยเฉพาะพม่า ยังมีช่องว่างการขยายตัวอีกมาก จะเห็นบริษัทด้านโทรคมเข้าไปบุกตลาดเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลพม่าเปิดให้ใบอนุญาต

"ตลาดพม่า ถือเป็นตลาดใหญ่ของเรา คาดว่า ใน 3 ปีจะมีรายได้มากกว่า 500 ล้านบาท หรือเกินครึ่งจากรายได้ทั้งหมดที่ตั้งเป้าว่าใน 3 ปี จะมีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท"

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างคุยกับพันธมิตรท้องถิ่นในการเข้าไปให้บริการระบบด้านโทรคม ให้บริษัท โอเรดู ที่ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมในพม่า คาดว่า ปลายเดือน มี.ค.น่าจะบรรลุข้อตกลง ขณะที่มูลค่าตลาดโทรคมในพม่า มีมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์จึงยังมีโอกาสตลาดอีกมาก

ขณะที่ลาว ความต้องการด้านไอซีทียังมีอีกมาก โดยเฉพาะการให้บริการด้านไอทีโซลูชั่น ที่ต้องทำงานร่วมกับภาครัฐของลาว เช่นเดียวกับกัมพูชาที่การขยายตัวยังมีสูง บริษัทมีคอนเนคชั่นกับภาครัฐ ก็จะเน้นการนำเสนอโปรเจคต่างๆ เข้าไป

ส่วนในกัมพูชา จะเน้นเข้าไปทำตลาดด้านไอทีโซลูชั่นเป็นหลัก เพราะยังมีความต้องการเรื่องของดาต้า เซ็นเตอร์ และอีกอฟเวิร์นเม้นท์ ส่วนตลาดโทรคมคงไม่เน้นมาก เพราะมีผู้เล่นค่อนข้างมาก

ตั้งเป้าหมายรายได้3ปีพันล้าน

นายสุรกิจ เกียรติธนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัท เอสแอลเอ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า เป้าหมายของเอสแอลเอ คือเป็นบริษัทชั้นนำของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทางด้านการให้บริการไอซีทีโซลูชั่นคุณภาพสูง (Quality of Solutions) และตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจงแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

"เรามองเห็นโอกาสในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งพม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ซึ่งกำลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อรองรับเงินทุนที่ไหลเข้าอย่างรวดเร็ว"

นายสุรกิจ กล่าวว่า บริษัทวางเป้าหมายทางธุรกิจไว้ 2 ระยะ คือ ระยะสั้น จับมือกับพันธมิตรท้องถิ่น (Local partners) เน้นการขายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร พร้อมบริการหลังการขายแก่กลุ่มธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในประเทศดังกล่าว อาทิ ธุรกิจธนาคารและธุรกิจสื่อสาร เป็นต้น

"กลุ่มบริษัทคนไทยก็คือเป้าหมายสำคัญ สำหรับแผนระยะยาว คือ การนำเสนอโครงการแก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเบื้องต้น บริษัทกำลังศึกษาโครงการของกรมที่ดินในประเทศลาว และโครงการจัดทำบัตรประชาชน Smart ID Card ในประเทศพม่า"

ทั้งนี้ บริษัทมีจุดได้เปรียบในการแข่งขันทั้งความน่าเชื่อถือจากผลงานที่ผ่านมา ทีมงานที่มีเชี่ยวชาญ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก, ความมั่นคงทางการเงิน และความคล่องตัวในการดำเนินงานเชิงรุก

พร้อมกันนี้ เขาระบุว่า จากแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของประเทศเป้าหมาย บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้กลับเข้าสู่ประเทศ ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20140225/565254/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.