Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 กุมภาพันธ์ 2557 Samartcorp ปี 56 โต 36 %ตั้งเป้ารายได้รวมปี 57 กว่า 30,000 ล้านบาท i-mobile กำไรพุ่งกำไรพุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี ถึง 807 ล้านบาท 3G MVNO TOT3G ลูกค้า 400,000 ราย


ประเด็นหลัก


       นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสามารถในปี 2556 ที่ผ่านมาว่า มีรายได้และกำไรสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยมีรายได้ 22,434 ล้านบาท เติบโตกว่าปีก่อนถึง 31 % กำไรสุทธิ1,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 36 % เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 56 ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น, บริษัท สามารถเทลคอม และ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท , 0.75 บาท และ 0.11 บาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2556 เป็นจำนวน 0.35 บาท, 0.30 บาท และ 0.05 บาท และคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลืออีก 0.45 บาท , 0.45 บาท และ 0.06 บาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2557
     
       ***ไอ-โมบายกำไรพุ่ง
     
       โดยธุรกิจที่สร้างรายได้เติบโตสูงสุด คือ สายธุรกิจ Mobile - Multimedia โดย บริษัท สามารถไอ-โมบาย มีรายได้ปี 56 ทั้งสิ้น 10,300 ล้านบาท และมีกำไรพุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี ถึง 807 ล้านบาท อันเป็นผลจากความสำเร็จในการขยายตลาดสมาร์ทโฟน โดยมียอดขายถึง 1.7 ล้านเครื่อง จากจำนวนรวมของโทรศัพท์มือถือที่ขายได้ทั้งหมด 3.8 ล้านเครื่อง เท่ากับยอดขายสมาร์ทโฟนเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 223 % เมื่อเทียบกับปี 55 ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ราคาโดยเฉลี่ยต่อเครื่องปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 74 %จากประมาณ 1,500 บาท เป็น 2,600 บาท
     
       ส่วนธุรกิจคอนเทนต์มีผลประกอบการค่อนข้างคงที่ ในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการ MVNO ภายใต้แบรนด์ i-Mobile 3GX ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 400,000 รายในปัจจุบัน และจากกระแสสมาร์ทโฟนที่ยังแรงต่อเนื่องและการขยายเครือข่าย 3G ซึ่งจะครอบคลุมมากขึ้น จึงมั่นใจว่ากลุ่มไอ-โมบายจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่โดดเด่นทั้งรายได้และกำไร โดยตั้งเป้ารายได้ปี 57 ไว้ที่ 13,000 ล้านบาท
     ส่วนสายธุรกิจ Technology Related Businesses ประกอบด้วยธุรกิจการผลิตเสาอากาศและจานดาวเทียม ธุรกิจกล้องวงจรปิด และธุรกิจ Call Center มีรายได้รวมกันกว่า 1,625 ล้านบาท โดยเฉพาะบริษัท วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 219% จากโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในกรุงเทพฯ ชลบุรี และหัวเมืองใหญ่อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้จะเป็นปีทองของสามารถวิศวกรรมในการสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด จากการจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ Digital TV ทั้ง Set top box และเสาอากาศ ทั้งในและนอกอาคาร ซึ่งคาดว่าจะจำหน่ายได้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านชุดในสิ้นปีนี้

______________________________________

'สามารถ'กำไร ปี 56 โต 36 % มั่นใจปี 57รายได้รวมกว่า3หมื่นล้าน


นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

       กลุ่มบริษัทสามารถ โชว์ผลประกอบการปี 56 รายได้รวม 22,434 ล้านบาท กำไรสุทธิ1,468 ล้านบาท เฉพาะไอ-โมบายกำไรเพิ่มกว่า 400 % มั่นใจธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้รวมปี 57 กว่า 30,000 ล้านบาท
     
       นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสามารถในปี 2556 ที่ผ่านมาว่า มีรายได้และกำไรสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยมีรายได้ 22,434 ล้านบาท เติบโตกว่าปีก่อนถึง 31 % กำไรสุทธิ1,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 36 % เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 56 ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น, บริษัท สามารถเทลคอม และ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท , 0.75 บาท และ 0.11 บาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2556 เป็นจำนวน 0.35 บาท, 0.30 บาท และ 0.05 บาท และคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลืออีก 0.45 บาท , 0.45 บาท และ 0.06 บาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2557
     
       ***ไอ-โมบายกำไรพุ่ง
     
       โดยธุรกิจที่สร้างรายได้เติบโตสูงสุด คือ สายธุรกิจ Mobile - Multimedia โดย บริษัท สามารถไอ-โมบาย มีรายได้ปี 56 ทั้งสิ้น 10,300 ล้านบาท และมีกำไรพุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี ถึง 807 ล้านบาท อันเป็นผลจากความสำเร็จในการขยายตลาดสมาร์ทโฟน โดยมียอดขายถึง 1.7 ล้านเครื่อง จากจำนวนรวมของโทรศัพท์มือถือที่ขายได้ทั้งหมด 3.8 ล้านเครื่อง เท่ากับยอดขายสมาร์ทโฟนเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 223 % เมื่อเทียบกับปี 55 ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ราคาโดยเฉลี่ยต่อเครื่องปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 74 %จากประมาณ 1,500 บาท เป็น 2,600 บาท
     
       ส่วนธุรกิจคอนเทนต์มีผลประกอบการค่อนข้างคงที่ ในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการ MVNO ภายใต้แบรนด์ i-Mobile 3GX ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 400,000 รายในปัจจุบัน และจากกระแสสมาร์ทโฟนที่ยังแรงต่อเนื่องและการขยายเครือข่าย 3G ซึ่งจะครอบคลุมมากขึ้น จึงมั่นใจว่ากลุ่มไอ-โมบายจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่โดดเด่นทั้งรายได้และกำไร โดยตั้งเป้ารายได้ปี 57 ไว้ที่ 13,000 ล้านบาท
     
       สายธุรกิจ ICT Solutions & Services ภายใต้การนำของ บริษัท สามารถเทลคอม มีรายได้รวม 9,367 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 857 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยในปี 56 สามารถประมูลโครงการใหม่ๆ ได้กว่า 70 โครงการ มูลค่ารวม 7,107 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีสัญญาต่อเนื่องและมีผลต่อการเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำให้แก่กลุ่มสามารถ อาทิ โครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติของกรมที่ดิน โครงการระบบเช็คอินผู้โดยสาร (CUTE) ที่สนามบินภูเก็ต เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัทมีงานคงค้างในมือ (Backlog) มูลค่า 7,549 ล้านบาท โดยในปี 57 จะมุ่งเน้นการขยายบริการติดตั้งเครือข่าย เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ เช่น ระบบ Digital TV และ Digital Trunk Radio ตลอดจนการนำเสนอ ICT Solutions ที่สอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีอย่าง Cloud Computing, Big Data, Cyber Security และที่สำคัญ คือ การให้บริการระบบ ERP ซึ่งในปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ของ บริษัท พอร์ทัลเน็ท ซึ่งให้บริการระบบ ERP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้ปี 57 ได้ตามเป้า คือ 11,000 ล้านบาท
     
       สายธุรกิจ Technology Related Businesses ประกอบด้วยธุรกิจการผลิตเสาอากาศและจานดาวเทียม ธุรกิจกล้องวงจรปิด และธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ มีรายได้รวมกันกว่า 1,625 ล้านบาท โดยเฉพาะบริษัท วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 219% จากโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในกรุงเทพ ชลบุรี และหัวเมืองใหญ่อื่นๆ ในปี 57 นี้ จะเป็นปีทองของสามารถวิศวกรรมในการสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด ด้วยการจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญานทีวีดิจิตอลทั้งเซ็ตท้อปบอกซ์และเสาอากาศ ทั้งในและนอกอาคาร ซึ่งคาดว่าจะจำหน่ายได้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านชุดในสิ้นปีนี้
     
       ในส่วนสายธุรกิจ Utilities & Transportations แหล่งรายได้ประจำของกลุ่มสามารถ คือ ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิก เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งมีรายได้ในปี 56 สูงถึง 1,079 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจำนวนเที่ยวบินที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ย 10 %ทุกปี ส่วนโรงงานผลิตไฟฟ้ากัมปอต ก็มีรายได้ประจำประมาณปีละ 200 ล้านบาท และล่าสุดสำหรับการขยายธุรกิจด้านระบบสายส่งไฟฟ้า โดยมีบริษัท เทด้าเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มกว่า 579 ล้านบาท โดยปัจจุบัน มีงานคงค้างในมือมูลค่าเกือบ 1,600 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น ล่าสุด บริษัท สามารถ ยูทราน ได้ประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาโครงการติดตั้งระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ แก่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย มูลค่า 1,720 ล้านบาท
     
       ***มั่นใจปีนี้รายได้ทะลุเป้า 30,000 ล้าน
     
       วัฒน์ชัย กล่าวถึงว่าการดำเนินธุรกิจในปีนี้ไว้ว่าทุกสายธุรกิจมีโอกาสเติบโตอย่างมาก โดยธุรกิจไอ-โมบาย ปีนี้ ตั้งเป้าขายสมาร์ทโฟนจำนวน 2.8 ล้านเครื่อง และฟีเจอร์โฟนจำนวน 1.2 ล้านเครื่อง รวมทั้งหมด 4 ล้านเครื่อง โดยชูจุดขายที่ความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพของเครื่องซึ่งสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง เช่น โทรศัพท์กันน้ำ บลูทูธสำหรับนักขับมอเตอร์ไซด์ โปรเจคเตอร์แบบพกพาสารพัดประโยชน์ เป็นต้น ด้านธุรกิจ MVNO ปี 57 ตั้งเป้าผู้ใช้บริการจำนวน 1.5 ล้านราย โดยเน้นกลยุทธ์ขายตรงและการใส่ซิมในโทรศัพท์ของไอ-โมบาย
     
       ส่วนธุรกิจคอนเทนต์ มุ่งขยายผลทางธุรกิจจากคอนเทนต์ที่มีอยู่ ครอบคลุมสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และรายการทีวีทั้งในระบบเคเบิล และ ระบบดิจิตอลในอนาคต ส่วนธุรกิจ ICT ปี 57 มีแผนที่จะเข้าประมูลโครงการ มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท เช่น โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) มูลค่า 3,000 ล้านบาท โครงการระบบเช็คอินผู้โดยสาร (Cute Outsource) มูลค่า 2,500 ล้านบาท ของการท่าอากาศยานไทย (AOT) เป็นต้น โดยตั้งเป้าในการสร้างมูลค่างานในมือ ( Back log ) ไม่ต่ำกว่า 16,000 ล้านบาท
     
       ในปี 57 กลุ่มสามารถตั้งเป้าหมายรายได้รวมไว้ที่ 30,000 ล้านบาท โดยวิเคราะห์จากแนวโน้มการเติบโตของตลาด โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและทีวีดิจิตอลประกอบกับความพร้อมของบริษัทในการขยายงานด้านไอซีทีและเทคโนโลยีอื่นๆจึงมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000022662

________________________


'กลุ่มสามารถ' โกย 2 หมื่นล้าน เผยธุรกิจมือถือทำกำไรสูงสุด
หน้าหลัก » วิทยาการ-ไอที » IT Update

กลุ่มบริษัทสามารถ เผยผลประกอบการปี 2556 รายได้รวม 22,434 ล้านบาท กำไร 1,468 ล้านบาท เติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี มั่นใจธุรกิจโตต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้รวมปี 2557 กว่า 30,000 ล้านบาท…

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2556 ว่า บริษัทประสบความสำเร็จทั้งรายได้และกำไรที่สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยมีรายได้ 22,434 ล้านบาท เติบโตกว่าปีก่อนถึง 31% กำไรสุทธิ 1,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% โดยธุรกิจที่สร้างรายได้สูงสุด คือ สายธุรกิจ Mobile-Multimedia โดย บมจ.สามารถไอ-โมบาย ซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 10,300 ล้านบาท และมีกำไรสูงสุดในรอบ 5 ปี ด้วยมูลค่า 807 ล้านบาท จากความสำเร็จในการขยายตลาดสมาร์ทโฟน ซึ่งมียอดขายถึง 1.7 ล้านเครื่อง จากจำนวนโทรศัพท์มือถือที่ขายได้ทั้งหมด 3.8 ล้านเครื่อง คิดเป็นอัตราการเติบโตของสมาร์ทโฟนเพิ่มกว่า 223% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ส่วนธุรกิจคอนเทนต์มีผลประกอบการค่อนข้างคงที่ ในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการ MVNO ภายใต้แบรนด์ i-Mobile 3GX ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 400,000 รายในปัจจุบัน ซึ่งจากกระแสความนิยมสมาร์ทโฟนและการขยายเครือข่าย 3จี จึงมั่นใจว่ากลุ่มไอ-โมบายจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่โดดเด่นทั้งรายได้และกำไร โดยตั้งเป้ารายได้ปีนี้ไว้ที่ 13,000 ล้านบาท

ด้านสายธุรกิจ ICT Solutions & Services ของ บมจ.สามารถเทลคอม มีรายได้รวม 9,367 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 857 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยในปี 2556 สามารถประมูลโครงการใหม่ๆ ได้กว่า 70 โครงการ มีมูลค่ารวมกว่า 7,107 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีสัญญาต่อเนื่องและมีผลต่อการเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำให้แก่กลุ่มสามารถ อาทิ โครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรม โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติของกรมที่ดิน โครงการระบบเช็กอินผู้โดยสาร (CUTE) ที่สนามบินภูเก็ต เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทมีงานคงค้างในมือ (Backlog) มูลค่า 7,549 ล้านบาท และในปีนี้จะเน้นการขยายบริการติดตั้งเครือข่ายเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ เช่น ระบบ Digital TV และ Digital Trunk Radio ตลอดจนการนำเสนอ ICT Solutions ที่สอดคล้องกับ Technology Trend อย่าง Cloud Computing , Big Data , Cyber Security และการให้บริการระบบ ERP ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้ในปี 2557 ได้ตามเป้าที่ 11,000 ล้านบาท

ส่วนสายธุรกิจ Technology Related Businesses ประกอบด้วยธุรกิจการผลิตเสาอากาศและจานดาวเทียม ธุรกิจกล้องวงจรปิด และธุรกิจ Call Center มีรายได้รวมกันกว่า 1,625 ล้านบาท โดยเฉพาะบริษัท วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 219% จากโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในกรุงเทพฯ ชลบุรี และหัวเมืองใหญ่อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้จะเป็นปีทองของสามารถวิศวกรรมในการสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด จากการจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ Digital TV ทั้ง Set top box และเสาอากาศ ทั้งในและนอกอาคาร ซึ่งคาดว่าจะจำหน่ายได้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านชุดในสิ้นปีนี้

ขณะที่ สายธุรกิจ Utilities & Transportations ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ประจำของกลุ่มสามารถ คือ ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิก เซอร์วิสเซส จำกัด มีรายได้ราว 1,079 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจำนวนเที่ยวบินที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ย 10% ทุกปี ส่วนโรงงานผลิตไฟฟ้ากัมปอตก็มีรายได้ราว 200 ล้านบาท ส่วนการขยายธุรกิจด้านระบบสายส่งไฟฟ้า โดยมีบริษัท เทด้าเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสามารถกว่า 579 ล้านบาท โดยปัจจุบัน มีงานคงค้างในมือมูลค่า 1,600 ล้านบาท และล่าสุด บริษัท สามารถ ยูทราน ยังประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาโครงการติดตั้งระบบควบคุมการจราจรทางอากาศแก่วิทยุการบินแห่งประเทศไทย มูลค่า 1,720 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวอีกว่า ในปีนี้ บริษัทเห็นโอกาสในการเติบโตของทุกสายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจไอ-โมบาย ซึ่งตั้งเป้าขายสมาร์ทโฟนจำนวน 2.8 ล้านเครื่อง และฟีเจอร์โฟน 1.2 ล้านเครื่อง รวมทั้งสิ้น 4 ล้านเครื่อง โดยชูจุดขายที่ความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพของเครื่องซึ่งสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง เช่น โทรศัพท์กันน้ำ บลูทูธสำหรับนักขี่มอเตอร์ไซค์ โปรเจกเตอร์แบบพกพาสารพัดประโยชน์ เป็นต้น ด้านธุรกิจ MVNO ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าผู้ใช้บริการจำนวน 1.5 ล้านราย โดยเน้นกลยุทธ์ขายตรงและการใส่ซิมในโทรศัพท์ของไอ-โมบาย ส่วนธุรกิจคอนเทนต์นั้นบริษัทมุ่งขยายผลทางธุรกิจจากคอนเทนต์ที่มีอยู่ ครอบคลุมสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และรายการ TV ทั้งในระบบ Cable และ ระบบ Digital ในอนาคต ส่วนธุรกิจ ICT บริษัทก็มีแผนจะเข้าประมูลโครงการมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท อีกด้วย

"เป้ารายได้รวมของกลุ่มสามารถปีนี้คือ 30,000 ล้านบาท ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย แต่เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาดโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและดิจิตอลทีวี ประกอบกับความพร้อมของบริษัทในการขยายงานด้านไอซีทีและเทคโนโลยีอื่นๆ ก็มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้" นายวัฒน์ชัย กล่าว.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/406295

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.