Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

12 เมษายน 2557 ดี บัสซ์ลุยเต็มที่เกมบนโทรศัพท์มือถือ ล่าสุด จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 8 แสนราย ทั้ง 2 เกม คือ อสุรา เป็นเกมที่ให้บริการบนโมบายและ เกม 400


ประเด็นหลัก*** โครงสร้างธุรกิจ
    สำหรับโครงสร้างธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บริษัท ดี บัสซ์  จำกัด เป็นผู้พัฒนาเว็บโฮสติ้ง และ เว็บแอพพลิเคชัน ต่อมาเข้าสู่ธุรกิจการพัฒนาเกมบนโทรศัพท์มือถือซึ่งมีเกมที่ไปคว้ารางวัลในต่างประเทศหลายเกม ในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทหันมาสู่การพัฒนาเกมออนไลน์แบบ MMORPG เต็มรูปแบบ โดยสามารถพาเกม "อสุรา" ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเกมออนไลน์ที่มีผู้นิยมเล่นมากที่สุดในประเทศและเป็นเกมไทยที่สามารถช่วงชิงสัดส่วนทางการตลาดจากเกมออนไลน์นำเข้าได้สำเร็จ
    กลุ่มที่ 2.  คือ บริษัท  เกมอินดี้ จำกัด ซึ่งดูแลลูกค้า/ผู้เล่มเกมออนไลน์เป็นหลักเน้นการทำธุรกิจแบบ B2C เพราะการบริการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเกมออนไลน์และกลุ่มสุดท้าย คือ  บริษัท ทำเกม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนา ทั้งในด้านการพัฒนาเกมที่มี  innovative และด้านการพัฒนา Platform (ระบบปฏิบัติการ) Middleware เป็นซอฟต์แวร์ พัฒนาเกมให้กับผู้พัฒนาในปัจจุบันเป็นการเน้นทำธุรกิจในกลุ่ม B2B ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาไปสู่การให้บริการแก่ผู้พัฒนาเกมแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้มีเกมไทยพัฒนาออกมาให้บริการในตลาดมากขึ้น


** ฐานลูกค้า
    ทั้งนี้มีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 8 แสนราย ทั้ง 2 เกม  คือ อสุรา เป็นเกมที่ให้บริการบนโมบายและ เกม 400 เป็นเกมที่เล่นบนเครื่องพีซี ต่อไปจะพัฒนาธุรกิจให้เป็นในรูปแบบ มัลติดีไวซ์ หมายถึง เล่นเกมได้ทั้งบนเครื่องพีซีและบนมือถือ เพราะรูปแบบธุรกิจต่อไปจะเป็นในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากสัดส่วนพฤติกรรมการใช้งานส่วนใหญ่อยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก
______________________________________


'ดี บัสซ์'สยายปีกสู่เกมโมบาย ในบรรดาเกมออนไลน์สัญชาติไทย ชื่อชั้นของ  "ดี บัสซ์" ติดอันดับต้นๆ เพราะเป็นผู้ประกอบการไทยในจำนวนไม่กี่รายที่พัฒนาเกมขึ้นมา ไล่เรียงตั้งแต่เกม "อสุรา" และ เกม "400"  นอกเหนือจากนั้นเกือบ 90% เป็นเกมที่นำเข้ามาจากประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น
สิทธิชัย เทพไพฑูรย์สิทธิชัย เทพไพฑูรย์    "ฐานเศรษฐกิจ" ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ นายสิทธิชัย เทพไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด เกี่ยวกับทิศทางธุรกิจการทำตลาดเกมออนไลน์ ดังนี้
*** แผนธุรกิจ
    แผนธุรกิจของ ดี บัสซ์  มุ่งเน้นพัฒนาเป็นเกมโมบาย เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่ใช้คอมพิวเตอร์อีกต่อไป เพราะพฤติกรรมส่วนใหญ่การใช้งานอยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้นฐานลูกค้ามีจำนวนมหาศาล และทุกบริษัทที่ผลิตเกมออนไลน์ทั่วโลก มุ่งไปตลาดโมบาย เพราะจากการสำรวจปรากฏว่ามูลค่าตลาดมีสูงถึง 5,000-6,000 ล้านบาท ซึ่งประเทศไทยติดอันดับที่ให้บริการเกมออนไลน์อยู่ที่ลำดับ 25-26 ของโลก
    นอกเหนือจากนี้แล้วธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศไทย สัดส่วน 90% เป็นเกมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอีก 10% เป็นบริษัทฯที่พัฒนาเกมโดยคนไทย ซึ่ง ดี บัสซ์ เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของคนไทยที่พัฒนาเกมออนไลน์
*** โครงสร้างธุรกิจ
    สำหรับโครงสร้างธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บริษัท ดี บัสซ์  จำกัด เป็นผู้พัฒนาเว็บโฮสติ้ง และ เว็บแอพพลิเคชัน ต่อมาเข้าสู่ธุรกิจการพัฒนาเกมบนโทรศัพท์มือถือซึ่งมีเกมที่ไปคว้ารางวัลในต่างประเทศหลายเกม ในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทหันมาสู่การพัฒนาเกมออนไลน์แบบ MMORPG เต็มรูปแบบ โดยสามารถพาเกม "อสุรา" ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเกมออนไลน์ที่มีผู้นิยมเล่นมากที่สุดในประเทศและเป็นเกมไทยที่สามารถช่วงชิงสัดส่วนทางการตลาดจากเกมออนไลน์นำเข้าได้สำเร็จ
    กลุ่มที่ 2.  คือ บริษัท  เกมอินดี้ จำกัด ซึ่งดูแลลูกค้า/ผู้เล่มเกมออนไลน์เป็นหลักเน้นการทำธุรกิจแบบ B2C เพราะการบริการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเกมออนไลน์และกลุ่มสุดท้าย คือ  บริษัท ทำเกม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนา ทั้งในด้านการพัฒนาเกมที่มี  innovative และด้านการพัฒนา Platform (ระบบปฏิบัติการ) Middleware เป็นซอฟต์แวร์ พัฒนาเกมให้กับผู้พัฒนาในปัจจุบันเป็นการเน้นทำธุรกิจในกลุ่ม B2B ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาไปสู่การให้บริการแก่ผู้พัฒนาเกมแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้มีเกมไทยพัฒนาออกมาให้บริการในตลาดมากขึ้น
*** โครงการลงทุน
    ในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างธุรกิจใหม่ เนื่องจากว่า เกมอินดี้ มีผู้ถือหุ้นคือกลุ่มเบญจจินดาเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน 100% ลงทุนมาแล้ว 7.5 ล้านบาทและ กำลังจะใส่เงินลงทุนเพิ่มเติม เหตุผลที่กลุ่มเบญจจินดา เข้ามาถือหุ้น เนื่องจากคุณวิชัย (วิชัย เบญจรงคกุล) ต้องการคอนเทนต์เพื่อเข้ามาต่อยอดธุรกิจ
** ฐานลูกค้า
    ทั้งนี้มีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 8 แสนราย ทั้ง 2 เกม  คือ อสุรา เป็นเกมที่ให้บริการบนโมบายและ เกม 400 เป็นเกมที่เล่นบนเครื่องพีซี ต่อไปจะพัฒนาธุรกิจให้เป็นในรูปแบบ มัลติดีไวซ์ หมายถึง เล่นเกมได้ทั้งบนเครื่องพีซีและบนมือถือ เพราะรูปแบบธุรกิจต่อไปจะเป็นในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากสัดส่วนพฤติกรรมการใช้งานส่วนใหญ่อยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก
*** รายได้หลัก
    ด้านรายได้ส่วนใหญ่นั้นมาจากการทีผู้ใช้บริการเติมเงิน ซึ่งมีเกมบางประเภทที่ให้เล่นฟรี และเติมเงิน นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯยังทำการตลาดสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี และช่องทางการตลาด ผ่าน บริษัท ทำเกม จำกัด
*** การแข่งขัน
    ธุรกิจเกมมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาก ประเทศไทย เป็นบริษัทฯที่ข้ามชาติเข้ามาลงทุน คือ นำเกมต่างๆเข้ามาจำหน่ายค่อนข้างมากนั้นก็หมายความว่าตลาดในประเทศไทยมีความต้องการเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
*** จุดแข็ง
    จุดแข็งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของการเขียนซอฟต์แวร์เกม จนสามารถพัฒนาระบบ /Platform ที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้พัฒนาเกมรายอื่นได้ และ เป็นบริษัทฯเกมไทย ที่คนไทยอยากเล่นเกมไทย ซึ่งเรามุ่งเน้นเป็น Community (ชุมชนคนเล่นเกม)

ข้อมลูจำเพาะ :
    สิทธิชัย     เทพไพฑูรย์  จบประถมศึกษา พระมารดานิจจานุเคราะห์
มัธยม บดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
    ประสบการณ์ทำงาน โปรแกรมเมอร์ บริษัทไซเบอร์แพลนเน็ตอินเตอแอคทีพ (ชื่อเดิม Ancient Drake Studio) โปรแกรมเมอร์ บริษัท แอคเซสคอนโทรลซิสเต็ม กรรมการ / ผู้ก่อตั้งบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด กรรมการ / ผู้บริหารบริษัท เกมอินดี้ จำกัด ,ผู้บริหารบริษัท ทำเกม จำกัด  นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=226127:2014-04-08-08-57-46&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491#.U0f9DOaSwcs

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.