Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 พฤษภาคม 2557 TRUE ประกาศธุรกิจ 3G จนสามารถถึงจุดคุ้มทุนแล้วในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ยังคงมุ่งต่อยอดความสำเร็จ ด้วยการชวนให้ลูกค้า เปลี่ยนมาใช้เครือข่าย 4G รวมทั้งการนำเสนออุปกรณ์ 3G ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย


ประเด็นหลัก


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ผลประกอบการในไตรมาส 1 ของกลุ่มทรู สามารถปรับเป็นกำไรได้อย่างชัดเจน การสานต่อยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น และการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้ในปี 2557 นี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะบรรลุเป้า EBITDA ที่ตั้งไว้ และจะรายงานผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (NIOGO) ไม่รวมค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 2G ที่จะตัดค่าเสื่อมหมดภายในเดือน ก.ย.นี้ได้
กรรมการผู้จัดการใหญ่และปธ.คณะผู้บริหาร กลุ่มทรูฯ กล่าวถึงผลประกอบการของกลุ่มทรูโมบายล์ว่า ปรับตัวดีขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจ 3G จนสามารถถึงจุดคุ้มทุนแล้วในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา จากความสำเร็จในการดึงดูดลูกค้าที่มีการใช้งานสูง และการโอนย้ายลูกค้าจากธุรกิจ 2G ได้อย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มทรูโมบายล์ มีจำนวนผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 23.1 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2557  โดยในไตรมาส 2 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งต่อยอดความสำเร็จ ด้วยการชวนให้ลูกค้า เปลี่ยนมาใช้เครือข่าย 4G รวมทั้งการนำเสนออุปกรณ์ 3G ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้กับลูกค้า และขยายฐานผู้ใช้บริการทั้งบนเครือข่าย 4G และ 3G ของทรูมูฟ เอช

______________________________________ทรู ปิดไตรมาสแรกมีกำไร ชี้ได้อานิสงส์ก3G โตเร็ว


ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 57 มีรายได้รวม 16.5 พันล้านบาท EBITDA ปรับตัวเพิ่มขึ้น 41.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เพราะรายได้จากธุรกิจ 3G ที่ดีขึ้นของทรูมูฟ เอช…

บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ปี 2557 เป็นที่น่าพอใจมาก โดย EBITDA ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากผลประกอบการที่ดีขึ้นของทรูมูฟ เอช ในขณะที่ผลประกอบการของกลุ่มทรูปรับตัวเป็นกำไร จากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน TRUEIF ในไตรมาส 1 ปี 2557 กลุ่มทรูมีรายได้จากการให้บริการโดยรวม จำนวน 16.5 พันล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA จำนวน 4.7 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 41.9 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลสำเร็จจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจ 3G ของทรูมูฟ เอช

กลุ่มทรู รายงานผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (NIOGO) ไม่รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 4.3 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นมาก ตามการเติบโตของ EBITDA รวมถึงผลกระทบในเชิงบวกจากการชำระคืนหนี้สินล่วงหน้าในปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยของกลุ่มทรูลดลงอย่างต่อเนื่อง และการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (“TRUEIF”) โดย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก SCBAM ได้มีการวัดมูลค่าเงินลงทุนของกองทุน TRUEIF เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี ด้วยราคายุติธรรม (Fair Value) ตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งพบว่าเงินลงทุนของกองทุนมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา กลุ่มทรู ซึ่งถือหน่วยลงทุนกว่าร้อยละ 33 จึงรับรู้มูลค่าเพิ่มและผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นจำนวนประมาณ 5 พันล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มทรู มีผลกำไรสุทธิจำนวน 3.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2557


นายศุภชัย เจียรวนนท์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ผลประกอบการในไตรมาส 1 ของกลุ่มทรู สามารถปรับเป็นกำไรได้อย่างชัดเจน การสานต่อยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น และการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ทำให้ในปี 2557 นี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะบรรลุเป้า EBITDA ที่ตั้งไว้ และจะรายงานผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (NIOGO) ไม่รวมค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 2G ที่จะตัดค่าเสื่อมหมดภายในเดือน ก.ย.นี้ได้
กรรมการผู้จัดการใหญ่และปธ.คณะผู้บริหาร กลุ่มทรูฯ กล่าวถึงผลประกอบการของกลุ่มทรูโมบายล์ว่า ปรับตัวดีขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจ 3G จนสามารถถึงจุดคุ้มทุนแล้วในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา จากความสำเร็จในการดึงดูดลูกค้าที่มีการใช้งานสูง และการโอนย้ายลูกค้าจากธุรกิจ 2G ได้อย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มทรูโมบายล์ มีจำนวนผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 23.1 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2557  โดยในไตรมาส 2 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งต่อยอดความสำเร็จ ด้วยการชวนให้ลูกค้า เปลี่ยนมาใช้เครือข่าย 4G รวมทั้งการนำเสนออุปกรณ์ 3G ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้กับลูกค้า และขยายฐานผู้ใช้บริการทั้งบนเครือข่าย 4G และ 3G ของทรูมูฟ เอช


ทรูมูฟ เอช 3G

นายศุภชัย กล่าวอีกว่า ด้าน กลุ่มทรูออนไลน์ ประสบความสำเร็จ ในการนำเสนอแพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าจากการรวมบริการ ULTRA hi-speed Internet กับบริการอื่นๆ ภายในกลุ่มทรู ร่วมกับการทำการตลาดแบบปรับให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ พร้อมกับการขยายบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ซึ่งครอบคลุมแล้วกว่า 4.4 ล้านครัวเรือน ใน 66 จังหวัด ส่งผลให้ทรูออนไลน์มีฐานผู้ใช้บริการบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นเป็น 1.9 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2557

กรรมการผู้จัดการใหญ่และปธ.คณะผู้บริหาร กลุ่มทรูฯ กล่าวด้วยว่า ส่วน ทรูวิชั่นส์ มีความพร้อมเต็มที่สำหรับการต่อยอดธุรกิจหลังได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะผลักดันการเติบโตของรายได้ค่าโฆษณา และเพิ่มโอกาสในการทำการตลาดคอนเทนต์ของทรูวิชั่นส์ผ่านฐานผู้ชมขนาดใหญ่ทั่วประเทศอีกด้วย.


http://www.thairath.co.th/content/424792

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.