Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 มิถุนายน 2557 ไปรษณีย์ไทย ชี้แจง การให้ลูกค้าลงชื่อกำกับหลังกล่องกรณียินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายหากพบ จะถามความสมัครใจผู้ส่งก่อนทุกครั้ง


ประเด็นหลัก


ทั้งนี้ สิ่งที่สังเกตและต้องมีการลงชื่อยอมรับเงื่อนไขคือ เมื่อขยับกล่องแล้วกล่องมีเสียง ดูแล้วหละหลวม กล่องชำรุดก่อนถึงมือไปรษณีย์ ดูสภาพไม่แข็งแรง โดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามก่อนพร้อมให้คำแนะนำในการห่อหุ้มใหม่อีกครั้ง ซึ่งก่อนจะรับฝาก และหากลูกค้ายืนยันจะส่ง ก็จะประทับตราให้ลูกค้ารับทราบตรงกัน


______________________________________    ?ไปรษณีย์ แจงการลงชื่อยินยอมกล่องชำรุดเป็นรายกรณี?

ไปรษณีย์ แจงการลงชื่อยินยอมกล่องชำรุดเป็นรายกรณี

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจง การให้ลูกค้าลงชื่อกำกับหลังกล่องกรณียินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายหากพบกล่องชำรุดนั้นเป็นรายกรณี โดยจะถามความสมัครใจผู้ส่งก่อนทุกครั้ง


วันนี้ (24 มิ.ย.) ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท นางสาวสุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ไปรษณีย์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนการส่งพัสดุและสิ่งของที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการเปิดช่องทางบริการที่หลากหลาย จากกรณีที่มีผู้ส่งสิ่งของ หรือพัสดุที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อการชำรุด เสียหายก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น ไปรษณีย์ไทยจึงต้องทำความเข้าใจกับผู้ใช้บริการด้วย

ทั้งนี้ สิ่งที่สังเกตและต้องมีการลงชื่อยอมรับเงื่อนไขคือ เมื่อขยับกล่องแล้วกล่องมีเสียง ดูแล้วหละหลวม กล่องชำรุดก่อนถึงมือไปรษณีย์ ดูสภาพไม่แข็งแรง โดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามก่อนพร้อมให้คำแนะนำในการห่อหุ้มใหม่อีกครั้ง ซึ่งก่อนจะรับฝาก และหากลูกค้ายืนยันจะส่ง ก็จะประทับตราให้ลูกค้ารับทราบตรงกันhttp://www.dailynews.co.th/Content/IT/247444/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.