Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 มิถุนายน 2557 (ปฏิบัติการคสช.ล้างบางการสื่อสาร) CAT ระบุ ครบองค์ประชุม แต่ก็ประชุมบอร์ดไม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีตัวแทนจากกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมก็ทำให้ไม่สามารถประชุมได้


ประเด็นหลัก


       ขณะที่ก่อนหน้านี้ บอร์ดทีโอทีได้มีการทยอยลาออกไปแล้ว คือ นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ นายบุญเกิด คิดเห็น ส่วนกรรมการคนอื่นๆ ที่ครบวาระ และถือว่าสิ้นสุดการเป็นกรรมการก็มี น.อ.ประสงค์ ประณีตพลกรัง นายกอบพงษ์ ตรีสุขี และนายจักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
   
       ทางด้าน บริษัท กสท โทรคมนาคม ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง กสท ว่า กระทรวงการคลัง ยังไม่มีมติคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในตอนนี้ ซึ่งกรรมการที่ครบวาระแล้ว ได้แก่ นายไกรสร บารมีอวยชัย นายมนตรี โสตางกูร นายทวีสิน หิรัญวัฒน์ และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ ส่งผลให้เหลือกรรมการ กสท เพียง 7 คนโดยก็ถือว่าครบองค์ประชุม แต่ก็ประชุมบอร์ดไม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีตัวแทนจากกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมก็ทำให้ไม่สามารถประชุมได้ในที่สุด

______________________________________

กสทช.ชง คสช.เคลียร์ปม “ทีโอที-กสท” สัปดาห์นี้       กสทช. เตรียมชง คสช.สะสางปัญหา ทีโอที-กสท สัปดาห์นี้ หลังให้ทีโอที-กสท ส่งข้อเสนอมาภายใน 7 ก.ค.นี้ ระบุประเด็นข้อเสนอยกเลิกมาตรา 84 พ.ร.บ.กสทช.เป็นปัญหาใหญ่สุดเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ผลการหารือร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม และบริษัท ทีโอที เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2557 ที่ผ่านมา ในประเด็นปัญหาคลื่นความถี่ต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นแนวทางฝ่าวิกฤต และทางรอดโดยเบื้องต้น กสทช.ให้ทั้ง 2 องค์กรกลับไปทำสรุปข้อเสนอต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอมายัง กสทช.ภายในวันที่ 7 ก.ค.นี้ จากนั้น กสทช.จะประมวลผลจากข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดก่อนส่งไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณาต่อไป
     
       ทั้งนี้ ข้อเสนอของทีโอที คือ ต้องการให้มีการยกเลิกมาตรา 84 บทเฉพาะกาลใน พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ที่กำหนดให้ทีโอทีนำรายได้จากสัญญาสัมปทานทั้งหมดส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินตั้งแต่ปลายปี 2556 ที่ผ่านมา โดยทีโอทีแจ้งว่า การนำส่งรายได้ดังกล่าวส่งกระทบต่อฐานะการเงินของทีโอทีโดยตรง
     
       นอกจากนี้ ทีโอทียังจะขอคลื่นความถี่ 900 MHz ไว้ใช้งานต่อไป เพราะคลื่นดังกล่าวเป็นสมบัติของทีโอที ไม่มีวันหมดอายุ หรือขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นออกไปอีก 15 ปี จากเดิมคลื่นดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี 2558 รวมไปถึงขอใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.3 GHz ต่อไปโดยไม่ต้องนำมาประมูล
     
       ขณะที่ กสท ขอให้ กสทช.อนุมัติการใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ไม่มีการใช้งานจำนวน 25 MHz ซึ่งเป็นสิทธิของ กสท เพื่อนำไปใช้กับทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากสัญญาสัมปทาน มิเช่นนั้นทรัพย์สินโครงข่ายที่ได้รับโอนจากสัญญาสัมปทานจะกลายเป็นเศษเหล็ก ที่สำคัญต้องทำให้ผู้ใช้บริการมือถืออีก 4 ล้านราย ที่จะสิ้นสุดมาตรการเยียวยาในวันที่ 15 ก.ย.57 นี้ ไม่เกิดปัญหาสัญญาณขัดข้อง หรือซิมดับ
     
       ส่วนประเด็นเรื่องของรายได้ตามสัญญาสัมปทานที่ต้องส่งคืนเป็นรายได้ของแผ่นดินนั้น ทาง กสท ไม่ได้นำเสนอ เนื่องจากมองว่าพนักงาน กสท ต้องยอมรับเพราะในอีก 4 ปีข้างหน้าสัญญาสัมปทานก็จะสิ้นสุดเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจะต้องเร่งปรับตัวกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้กสท มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเอง
     
       อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของทีโอทีในเรื่องของเงินรายได้ตามสัญญาสัมปทานนั้น กสทช.คงต้องนำไปหารือกับ คสช.ก่อน เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียด และรอบคอบ ส่วนข้อเสนออื่นของทีโอที และ กสท ทาง กสทช.จะนำมาพิจารณาอีกครั้งโดยไม่สามารถตอบได้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ โดย กสทช.จะนำข้อเสนอเหล่านั้นมาพิจารณาถึงข้อดี และข้อเสียให้ชัดเจนก่อน แต่ความเห็นที่ตรงกันคือ เรื่องต้องดูแลลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ 4 ล้านเลขหมายในระบบ 1800 MHz ที่กำลังจะหมดมาตรการเยียวยาในเดือน ก.ย.นี้ เนื่องจาก กสทช.ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซิมดับ
     
       ***บอร์ดทีโอที-กสท ทยอยลาออก
     
       เมื่อวันที่ 4 ก.ค.57 พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันตชัย ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดทีโอทีแล้ว ภายหลังจากเมื่อวันที่ 3 ก.ค.57 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งย้าย พ.ต.อ.สุชาติ จากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ไปเป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้ง นายวัลลภ พลอยทับทิบ ก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการด้วยเช่นเดียวกัน
     
       ขณะที่ก่อนหน้านี้ บอร์ดทีโอทีได้มีการทยอยลาออกไปแล้ว คือ นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ นายบุญเกิด คิดเห็น ส่วนกรรมการคนอื่นๆ ที่ครบวาระ และถือว่าสิ้นสุดการเป็นกรรมการก็มี น.อ.ประสงค์ ประณีตพลกรัง นายกอบพงษ์ ตรีสุขี และนายจักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
     
       ทางด้าน บริษัท กสท โทรคมนาคม ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง กสท ว่า กระทรวงการคลัง ยังไม่มีมติคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในตอนนี้ ซึ่งกรรมการที่ครบวาระแล้ว ได้แก่ นายไกรสร บารมีอวยชัย นายมนตรี โสตางกูร นายทวีสิน หิรัญวัฒน์ และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ ส่งผลให้เหลือกรรมการ กสท เพียง 7 คนโดยก็ถือว่าครบองค์ประชุม แต่ก็ประชุมบอร์ดไม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีตัวแทนจากกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมก็ทำให้ไม่สามารถประชุมได้ในที่สุด
     


http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000076057&Keyword=%a1%ca%b7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.