Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 กรกฎาคม 2557 (ปฏิบัติการคสช.ล้างบางการสื่อสาร) คสช.ประยุทธ์ ระบุ การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ต้องรายงานความคืบหน้าการพิจารณาโครงการลงทุนมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด


ประเด็นหลัก


 ที่กองบัญชาการกองทัพบกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (ซูเปอร์บอร์ด) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจเป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดนโยบายร่วมกันในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าการพิจารณาโครงการลงทุนมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

______________________________________

ประยุทธ์ถกซูเปอร์บอร์ดย้ำต้องโปร่งใส


หัวหน้าคสช. ถกซูเปอร์บอร์ด ย้ำต้องโปร่งใส-เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (ซูเปอร์บอร์ด) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจเป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดนโยบายร่วมกันในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าการพิจารณาโครงการลงทุนมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

การประชุมครั้งนี้มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และรองหัวหน้าคสช.ที่ดูแลฝ่ายเศรษฐกิจ เข้าร่วมประชุมด้วย      

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ซูเปอร์บอร์ดจะต้องทำหน้าที่เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน เพราะการทำงานของรัฐวิสาหกิจจะกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ ดังนั้นการทำงานจะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ร่วมกันแก้ปัญหาที่เป็นข้อบกพร่องของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อาจต้องแทรกงานด้านความมั่นคงเข้าไปในหน่วยงานต่างๆของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


http://www.posttoday.com/การเมือง/305744/ประยุทธ์ถกซูเปอร์บอร์ดย้ำต้องโปร่งใส

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.