Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 กรกฎาคม 2557 (ปฏิบัติการคสช.ล้างบางการสื่อสาร) (เกาะติดประมูล4G) DTAC ระบุ มีคลื่นบริการพอ!! AIS ระบุ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนา ระบบอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในการให้บริการ4จีในอนาคต

ประเด็นหลัก
นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหา รบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซสคอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน หรือ ดีแทค กล่าวว่า ถ้าการประมูลคลื่นถูกชะลอไป1ปีตามประกาศ คสช.จะยังไม่มีผลกระทบในทันทีกับดีแทคเพราะคลื่นที่มีอยู่พอเพียงที่ให้บริการกับลูกค้าซึ่งปัจจุบัน ดีแทคมีคลื่นให้บริการ3จีจำนวนมากถึง 25 เมกกะเฮิร์ทซ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจำเป็นต้องการการประมูลเพื่อวางแผนลงทุนระยะยาวและการสร้างความมั่นใจให้บริการด้วยคุณภาพกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยล่าสุดเพื่อลูกค้าทั้งระบบ

ด้านนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า กรณี ที่.คสช.ประกาศเลื่อนประมูล 4จีไปก่อนนั้น บริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องดีเพราะมีความชัดเจนว่าจะมีการประมูลเกิดขึ้นแน่และการเลื่อนก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไร เพราะบริษัทได้มีแผนรองรับอยู่แล้ว โดยได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวการประมูลไว้แล้วในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการลงทุน ทีมงาน เป็นต้น หากประกาศให้มีการประมูลเมื่อไรบริษัทก็มีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลทันที

“บริษัท มองว่า การประกาศ เลื่อนประมูล 4จี ของ คสช.ในครั้งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะถือเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนา ระบบอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในการให้บริการ4จีในอนาคตด้วยเป็นที่ทราบกันว่าเทคโนโลยี มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นายสมชัย กล่าว

______________________________
4G รอไปก่อน "คสช." สั่งชะลอประมูลคลื่นโทรคม 1 ปีเมื่อเวลา 11.15 น. วันนี้ (18 ก.ค. 2557) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งฉบับที่ 94/2257 เรื่อง การระงับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

สาระสำคัญ คือ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการประมูลคื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ออกเป็นไประยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งนี้ โดยในระหว่างที่ชะลอ ให้ กสทช. คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทานให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และให้ กสทช.ดำเนินการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ออกกฏ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐ โดยคำนึงถึงความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1405657851


________________________
กสทช.รับคำสั่ง คสช. ชะลอประมูล 4 จี ออกไป 1 ปี ยันลูกค้าคงค้างระบบ 5 ล้านเลขหมาย ไม่เกิดปัญหาซิมดับ ชงแผนแก้ ม.45 พ.ร.บ.กสทช. จัดสรรในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่การประมูลเพียงอย่างเดียว ด้านเอกชนประสานเสียงไม่ได้รับผลกระทบแต่ต้องการให้เกิดการประมูลเพื่อวางแผนระยะยาว


วันนี้ (18ก.ค. )นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.).เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ให้ กสทช.ชะลอการประมูลคลื่นความถี่ย่าน1800 เมกะเฮิร์ตซ จากเดิมที่จะจัดการประมูลเดือน ส.ค.57และคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซที่จะจัดการประมูลเดือนพ.ย.57 ออกไปเป็นระยะเวลา1 ปี พร้อมทั้งขยายระยะเวลาเวลาคุ้มครองฯออกไปจนกว่าจะมีการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่แล้วเสร็จช่วงประมาณเดือน ก.ค.58 ส่งผลให้ผู้ใช้บริการคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซของ บริษัท ทรูมูฟ จำกัดและบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ที่คงค้างในระบบและยังไม่มีการโอนย้ายจำนวนกว่า 5 ล้านเลขหมายยังคงสามารถใช้งานได้ต่อไปโดยไม่เกิดปัญหาซิมดับแน่นนอนและยังไม่จำเป็นต้องรีบย้ายค่ายเนื่องจากมีระยะเวลาอีก1ปีเต็มตามคำสั่งคสช.

ทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวกสทช.เตรียมเสนอแผนแก้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553 ม.45 ที่กำหนดให้ทุกคลื่นความถี่ต้องเปิดประมูลเป็น การจัดสรรในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่การประมูลเพียงอย่างเดียวต่อ คสช.

"สำหรับการขยายอายุของประกาศคุ้มครองฯไม่ใช่การต่ออายุสัมปทานให้กับรายใดรายหนึ่งเนื่องจากทั้งทรูและดีพีซีทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่ค้างในระบบและไม่สามารถทำการตลาดใหม่ได้จนกว่าจะเกิดการประมูลคลื่นใหม่อีกครั้ง ซึ่งหากยึดตามประกาศของคสช.คาดว่า 4 จีจะเดินหน้าอีกครั้งในเดือน ก.ค.58" นายฐากรกล่าว

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหา รบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซสคอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน หรือ ดีแทค กล่าวว่า ถ้าการประมูลคลื่นถูกชะลอไป1ปีตามประกาศ คสช.จะยังไม่มีผลกระทบในทันทีกับดีแทคเพราะคลื่นที่มีอยู่พอเพียงที่ให้บริการกับลูกค้าซึ่งปัจจุบัน ดีแทคมีคลื่นให้บริการ3จีจำนวนมากถึง 25 เมกกะเฮิร์ทซ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจำเป็นต้องการการประมูลเพื่อวางแผนลงทุนระยะยาวและการสร้างความมั่นใจให้บริการด้วยคุณภาพกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยล่าสุดเพื่อลูกค้าทั้งระบบ

ด้านนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า กรณี ที่.คสช.ประกาศเลื่อนประมูล 4จีไปก่อนนั้น บริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องดีเพราะมีความชัดเจนว่าจะมีการประมูลเกิดขึ้นแน่และการเลื่อนก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไร เพราะบริษัทได้มีแผนรองรับอยู่แล้ว โดยได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวการประมูลไว้แล้วในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการลงทุน ทีมงาน เป็นต้น หากประกาศให้มีการประมูลเมื่อไรบริษัทก็มีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลทันที

“บริษัท มองว่า การประกาศ เลื่อนประมูล 4จี ของ คสช.ในครั้งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะถือเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนา ระบบอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในการให้บริการ4จีในอนาคตด้วยเป็นที่ทราบกันว่าเทคโนโลยี มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นายสมชัย กล่าวhttp://www.dailynews.co.th/Content/IT/253319/กสทช.ยืนยันลูกค้าค้างในระบบ+5ล้านซิมไม่ดับหลัง+คสช.สั่งชะลอประมูล4จี

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.