Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 ตุลาคม 2557 CAT.ดนันท์ เตรียมซ้อมระบบเคเบิ้ล Asia America Gateway (AAG)เดือนตุลาคมนี้ (บริเวณจุดเชื่อมต่อห่างจากเกาะฮ่องกงมาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 64 กิโลเมตร )ประเด็นหลัก"กรณีดังกล่าว การรับ-ส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต ผ่านจุดที่ขัดข้องจะถูกปรับเส้นทางในการส่งไปยังปลายทางโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางปลายทาง เช่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกาบางส่วน มีการดีเลย์เล็กน้อยในบางช่วงเวลา  โดยได้มีการสำรวจและเร่งดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบเคเบิ้ลใต้น้ำ AAG ให้กลับมาให้บริการได้อย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดแม้อาจใช้เวลาเนื่องจากฮ่องกงยังมีพายุไต้ฝุ่น โดยคาดว่าจะซ่อมแซมเคเบิลใต้น้ำที่ชำรุดแล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคมนี้" ดร.ดนันท์ฯ กล่าวทั้งนี้ ระบบ Asia America Gateway (AAG) ได้เปิดใช้งานเมื่อปี 2552เป็นเคเบิลใต้น้ำระบบแรกในการรับ-ส่งข้อมูลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงไปยังฝั่งอเมริกาซึ่งเป็นเส้นทางสั้นที่สุดด้วยความยาวกว่า 20,000 กม. โดยมีภาคีสมาชิกประกอบด้วยผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำในประเทศต่างๆ ทั้งหมดจำนวน 18 ราย


______________________________CAT ชี้แจงเหตุเคเบิลใต้น้ำ AAG ชำรุด จัดเส้นทางสำรอง

CAT ชี้แจงเหตุเคเบิลใต้น้ำ AAG ชำรุด พร้อมจัดเส้นทางสำรองย้ำไม่กระทบการใช้งานปกติ

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุระบบเคเบิลใต้น้ำ Asia America Gateway (AAG) ชำรุดซึ่งเกิดบริเวณจุดเชื่อมต่อห่างจากเกาะฮ่องกงมาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 64 กิโลเมตร ทำให้การเชื่อมวงจรอินเทอร์เน็ตจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยไปยังฮ่องกงและสหรัฐอเมริกาบางส่วนขัดข้อง  ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่กระทบภาพรวมการให้บริการเนื่องจากระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ CAT ได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำหลากหลายระบบซึ่งมีเส้นทางกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งในเอเชีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป"กรณีดังกล่าว การรับ-ส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต ผ่านจุดที่ขัดข้องจะถูกปรับเส้นทางในการส่งไปยังปลายทางโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางปลายทาง เช่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกาบางส่วน มีการดีเลย์เล็กน้อยในบางช่วงเวลา  โดยได้มีการสำรวจและเร่งดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบเคเบิ้ลใต้น้ำ AAG ให้กลับมาให้บริการได้อย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดแม้อาจใช้เวลาเนื่องจากฮ่องกงยังมีพายุไต้ฝุ่น โดยคาดว่าจะซ่อมแซมเคเบิลใต้น้ำที่ชำรุดแล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคมนี้" ดร.ดนันท์ฯ กล่าวทั้งนี้ ระบบ Asia America Gateway (AAG) ได้เปิดใช้งานเมื่อปี 2552เป็นเคเบิลใต้น้ำระบบแรกในการรับ-ส่งข้อมูลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงไปยังฝั่งอเมริกาซึ่งเป็นเส้นทางสั้นที่สุดด้วยความยาวกว่า 20,000 กม. โดยมีภาคีสมาชิกประกอบด้วยผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำในประเทศต่างๆ ทั้งหมดจำนวน 18 ราย


ปัจจุบัน CAT ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมหลักของประเทศไทย ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการขยายการลงทุนในระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน โดยล่าสุดได้ขยายระบบเคเบิลใต้น้ำ APG (Asia Pacific Gateway) ซึ่งจะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2558   ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมบนโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยจะสามารถให้บริการที่ยืดหยุ่น ครอบคลุมทั่วโลก ตลอดจนลดผลกระทบจากความขัดข้องในลักษณะดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ข้อมูล : CAT Telecom
http://www.adslthailand.com/post/cat-ชี้แจงเหตุเคเบิลใต้น้ำ-aag-ชำรุด-จัดเส้นทางสำรอง

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.