Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 ตุลาคม 2557 DTAC ปรับองค์กร เจาะ 5 ภูมิภาค รายงานตรงต่อ ซิคเว่ เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยตรง พร้อมจับมือ CAT Telecom
ประเด็นหลัก

       โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มี นายปภาพรต ภู่ประเสริฐ รับผิดชอบ ภาคเหนือ มี นายปกรณ์ มโนรมย์ภัทรสาร รับผิดชอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี นายวรวัฒน์ วงศ์สง่า รับผิดชอบ ภาคใต้และตะวันตก มี นายปัญญา เวชบรรยงค์รัตน์ รับผิดชอบ และภาคกลางและตะวันออก มีนายอำนาจ โกศลรอด รับผิดชอบ

นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง 2 คีย์แมน คือ ชัยยศ จิรบวรกุล อดีตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า ให้มารับผิดชอบ โครงการที่จะเกื้อหนุนแผนการในอนาคตของดีแทคเพื่อเตรียมพร้อมก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการเดินหน้าเรื่องโมเดลความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตกับผู้มีส่วนกี่ยวข้องในเรื่องนโยบาย เช่น CAT Telecom เป็นต้น

______________________________ดีแทคปรับองค์กร เจาะ 5 ภูมิภาค ปั้นองค์กรอินเทอร์เน็ต
ดีแทคประกาศแต่งตั้งผู้บริหารดูแลภูมิภาคใน 5 พื้นที่ พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง รับผิดชอบการขับเคลื่อนกลยุทธ์  มุ่งเน้นบริการด้านอินเทอร์เน็ต โมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
หลังจากมา รับตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค ได้ไม่กี่เดือน ซิคเว่ เบรคเก้  ใส่เกียร์เดินหน้าออกพบปะพนักงาน และลูกค้าไปแบบไม่ยั้งแล้ ล่าสุดได้ปรับโครงสร้างองค์กรดีแทคใหม่  ด้วยการแต่งตั้งผู้บริหาร  ผู้บริหารระดับสูง เพื่อมารับผิดชอบดูแล 5 พื้นที่ ในภูมิภาคต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ Regional Business Head (RBH) โดยจัดเป็นผู้บริหารสูงสุดของดีแทค และรายงานตรงต่อ ซิคเว่ เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยตรง
หัวหน้า จะรับผิดชอบขับเคลื่อนธุรกิจในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถทำงานในรูปแบบผสมผสาน และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานอื่นๆ ในบริษัท
โดยที่ หัวหน้าทีมที่ดูแลทั้ง 5 พื้นที่ ประกอบไปด้วย
นายปภาพรต ภู่ประเสริฐ รับผิดชอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล,ปกรณ์ มโนรมย์ภัทรสาร รับผิดชอบภาคเหนือ,
วรวัฒน์ วงศ์สง่า ตะวันออกเฉียงเหนือ,ปัญญา เวชบรรยงค์รัตน์ ใต้และตะวันตก,อำนาจ โกศลรอด กลางและตะวันออก
ซิคเว่ ให้เหตุผลว่า เพื่อให้ดีแทคมีความเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไป และการให้บริการแก่ลูกค้าอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง 2 คีย์แมน คือ ชัยยศ จิรบวรกุล อดีตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า ให้มารับผิดชอบ โครงการที่จะเกื้อหนุนแผนการในอนาคตของดีแทคเพื่อเตรียมพร้อมก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการเดินหน้าเรื่องโมเดลความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตกับผู้มีส่วนกี่ยวข้องในเรื่องนโยบาย เช่น CAT Telecom เป็นต้น
ส่วน ปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ซึ่ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการตลาด ให้รับผิดชอบอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญ เพื่อกำหนดกลยุทธ์และพัฒนาการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตของดีแทคในอนาคต
ซิคเว่ ให้เหตุผลว่า เพื่อต้องการตสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคของอินเทอร์เน็ต นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจภายหลังจากที่สัญญาสัมปทานหมดลง
“ผมมีความมั่นใจว่า ทีมใหม่นี้จะส่งเสริมให้ดีแทคมีความแข็งแกร่ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวให้กับบริษัท”นายซิคเว่ กล่าว
จะว่าไปแล้ว การปรับโครงสร้างองค์กรของดีแทคครั้งนี้ คล้ายกับค่ายทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรไปในช่วงต้นปี โดยได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง แบ่งการทำงานเป็น 4 ภูมิภาค  ภาคกลาง-เหนือ-ภาคใต้และอีสาน  เพื่อต้องการตอบสนองลูกค้าในแต่ละพื้นที่ที่มีความต้องการแตกต่างกัน และให้ทุกภาคเข้าถึงบริการของทรูทั้งหมด  มือถือ-ทรูวิชั่นส์ และ อินเตอร์เน็ต


http://www.positioningmag.com/content/ดีแทคปรับองค์กร-เจาะ-5-ภูมิภาค-ปั้นองค์กรอินเทอร์เน็ต


______________________________ดีแทคปรับโครงสร้างเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำการให้บริการอินเทอร์เน็ต        “ดีแทค” ประกาศแต่งตั้งผู้ดูแลภูมิภาคใน 5 พื้นที่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจและการให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง รับผิดชอบการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทในการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ของประเทศไทย และเสริมโมเดลทางธุรกิจในอนาคตของดีแทคที่จะมุ่งเน้นบริการด้านอินเทอร์เน็ต โดยการปรับโครงสร้างใหม่เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
     
       นายซิคเว่ เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีความเข้าใจ และสามารถตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่จะเสริมความแข็งแกร่งของการให้บริการในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไป และการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าอีกเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
     
       แต่ละทีมงานภูมิภาคใน 5 พื้นที่ อยู่ภายใต้การดูแลของ Regional Business Head (RBH) ซึ่งจะรับผิดชอบการขับเคลื่อนธุรกิจในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หน่วยงานดังกล่าวจะทำงานในรูปแบบผสมผสาน โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานอื่นๆ ในบริษัท หัวหน้าทีมที่ดูแลทั้ง 5 พื้นที่นี้จะเป็นหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดของดีแทค และรายงานตรงต่อรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
     
       โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มี นายปภาพรต ภู่ประเสริฐ รับผิดชอบ ภาคเหนือ มี นายปกรณ์ มโนรมย์ภัทรสาร รับผิดชอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี นายวรวัฒน์ วงศ์สง่า รับผิดชอบ ภาคใต้และตะวันตก มี นายปัญญา เวชบรรยงค์รัตน์ รับผิดชอบ และภาคกลางและตะวันออก มีนายอำนาจ โกศลรอด รับผิดชอบ
     
       นอกจากนี้ ดีแทคยังได้แต่งตั้ง นายชัยยศ จิรบวรกุล อดีตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า ให้มารับผิดชอบโครงการที่จะเกื้อหนุนแผนการในอนาคตของดีแทคเพื่อเตรียมพร้อมก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล รวมถึงการเดินหน้าเรื่องโมเดลความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนโยบาย เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม เป็นต้น
     
       พร้อมกันนี้ ยังได้แต่งตั้ง นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการตลาด ให้รับผิดชอบอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และพัฒนาการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตของดีแทคในอนาคต
     
       “ผมได้เลือกผู้บริหารที่มีความสามารถทั้ง 2 คนเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนโครงการ กลยุทธ์ของดีแทค อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญ เราจึงต้องพัฒนากลยุทธ์เพื่อที่จะทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคของอินเทอร์เน็ต นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล และความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจภายหลังจากที่สัญญาสัมปทานหมดลง ผมมีความมั่นใจว่า ทีมใหม่นี้จะส่งเสริมให้ดีแทคมีความแข็งแกร่ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวให้แก่บริษัท”
     


http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000125016

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.