Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 พฤศจิกายน 2557 กสทช.สุภิญญา ระบุ จะขอความร่วมมือกับกรมที่ดิน ในการขอความร่วมมือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในการขออนุญาตการสร้างโดยอาจจะให้ทางบริษัทบรรจุเรื่องการตั้งเสารับสัญญาณดิจิทัลไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ประเด็นหลัก


"จะขอความร่วมมือกับกรมที่ดิน ในการขอความร่วมมือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในการขออนุญาตการสร้างโดยอาจจะให้ทางบริษัทบรรจุเรื่องการตั้งเสารับสัญญาณดิจิทัลไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)"

นอกจากนี้ทางกรมที่ดินยังเสนอให้ผู้ที่จะเข้ามายื่นขอปลูกสร้างอาคารใหม่ต้องกำหนดให้มีการวางระบบรับสัญญาณทีวีดิจิตอล เป็นเงื่อนไขในการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ของโครงการอาคารชุดใหม่นั้นๆ ส่วนกรณีอาคารชุดเก่าที่มีผู้อาศัยที่รับชมทีวีผ่านสายอากาศรวมให้นิติบุคคลแต่ละพื้นที่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลได้เลยเนื่องจากสายอากาศรวมในอาคารถือเป็นทรัพย์สินกลางไม่ต้องมาขออนุญาตก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามในที่ประชุมตัวแทน บริษัท แอล พี เอ็นดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ระบุว่าโครงการใหม่ที่กำลังก่อสร้างได้ทำระบบรองรับทีวีดิจิตอลเรียบร้อยแล้วส่วนโครงการเก่าที่มีผู้อยู่อาศัยก็ได้ให้บริษัทที่รับบริหารต่อไปปรับปรุงตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนก.ย.ที่ผ่านมาส่วนบริษัท อสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ อาทิ บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด , บริษัท แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน ), บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)และ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ได้ปรับเปลี่ยนให้รับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน

______________________________กสทช. "สุภิญญา" เล็งให้เงื่อนไขตั้งเสาดิจิทัล อยู่ใน EIA ขอก่อสร้างอาคารชุด


"ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2557 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เชิญผู้ประกอบการอาคารชุด คอนโดมิเนียม หารือความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ ทั้งการเคหะแห่งชาติ และกรมที่ดิน รวมทั้งภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายราย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ พร้อมระบุว่า ในกลุ่มอาคารสร้างใหม่ได้มีการวางระบบไว้รองรับแล้ว

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนาโครงการอาคารชุดคอนโดมีเนียมรายใหญ่ต่าง ๆ เช่น ศุภาลัย แอล.พี.เอ็น. พฤกษา โนเบิล ได้จัดให้มีการตั้งเสาสัญญาณและเดินสายภายในอาคารเพื่อรองรับการใช้กล่องดิจิทัลภายในอาคารชุดต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มอาคารสร้างใหม่

ขณะที่อาคารรุ่นเก่าที่มีนิติบุคคลอาคารชุดเข้ามารับช่วงดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางนั้น ทางสำนักงาน กสทช.เตรียมประสานความร่วมมือไปยังกรมที่ดินในการทำความร่วมมือ (MOU) ขอให้นิติบุคคลอาคารชุดให้ความร่วมมือในการวางระบบรับสัญญาณทีวีดิจิทัลภายในอาคารเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีต้นทุนอยู่ในระดับหลักหมื่นถึงแสนบาท ขึ้นอยู่กับขนาดอาคาร แต่ทางนิติบุคคลฯ ก็สามารถใช้เงินที่เก็บค่าส่วนกลางมาดำเนินการได้ ซึ่ง กสทช.จะต้องเข้าไปให้ข้อมูลกับนิติบุคคลเหล่านั้นด้วย

"จะขอความร่วมมือกับกรมที่ดิน ในการขอความร่วมมือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในการขออนุญาตการสร้างโดยอาจจะให้ทางบริษัทบรรจุเรื่องการตั้งเสารับสัญญาณดิจิทัลไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)"
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1415254194___________________________________________

______________________________กสทช.ล้อมวงหารือ รับชมทีวีดิจิตอลในอาคารชุด จ่อลงเอ็มโอยูกรมที่ดิน ให้นิติบุคคลประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอล กรมที่ดินหนุนเพิ่มเงื่อนไขในอีไอเอ ก่อนขออนุญาตปลูกสร้าง


วันนี้(6 พ.ย.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า กสทช.ได้ประชุมหารือการรับชมทีวีดิจิตอล เพื่อสนับสนุนนการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปยังระบบดิจิตอลสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม โดยจะเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง(เอ็มโอยู) กับกรมที่ดินที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลนิติบุคคลของอาคารชุด เพื่อประสานขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอลนอกจากนี้จะประสานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เป็นผู้ดูแลห้องเช่าหอพัก อพาร์เม้นท์ต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลในส่วนของโรงแรมและกระทรวงสาธารณะสุขที่ดูแลในส่วนของโรงพยาบาล เข้ามาหารือถึงการรับชมทีวีดิจิตอลเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ทางกรมที่ดินยังเสนอให้ผู้ที่จะเข้ามายื่นขอปลูกสร้างอาคารใหม่ต้องกำหนดให้มีการวางระบบรับสัญญาณทีวีดิจิตอล เป็นเงื่อนไขในการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ของโครงการอาคารชุดใหม่นั้นๆ ส่วนกรณีอาคารชุดเก่าที่มีผู้อาศัยที่รับชมทีวีผ่านสายอากาศรวมให้นิติบุคคลแต่ละพื้นที่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลได้เลยเนื่องจากสายอากาศรวมในอาคารถือเป็นทรัพย์สินกลางไม่ต้องมาขออนุญาตก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามในที่ประชุมตัวแทน บริษัท แอล พี เอ็นดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ระบุว่าโครงการใหม่ที่กำลังก่อสร้างได้ทำระบบรองรับทีวีดิจิตอลเรียบร้อยแล้วส่วนโครงการเก่าที่มีผู้อยู่อาศัยก็ได้ให้บริษัทที่รับบริหารต่อไปปรับปรุงตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนก.ย.ที่ผ่านมาส่วนบริษัท อสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ อาทิ บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด , บริษัท แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน ), บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)และ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ได้ปรับเปลี่ยนให้รับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/278995/_กสทช._หนุนอาคารชุดรับชมทีวีดิจิตอล

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.