Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 พฤศจิกายน 2557 TRUE เปิด “โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ: จังหวัดเชียงใหม่” ให้แอร์การ์ด พร้อมซิม 3G และแพ็กเกจ ดาต้าแบบไม่อั้น สามารถใช้ได้ทั้งบนความถี่ 850 MHz และ 2100 MHz

ประเด็นหลัก

 เปิด “โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ: จังหวัดเชียงใหม่” (Chiang Mai Health) ในการเป็นต้นแบบจังหวัดจัดการตนเองแห่งแรกของไทย ที่ขยายผลจาก สารภีโมเดล  ซึ่งกลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร (ที่ 4จากซ้าย) ได้มีส่วนร่วมพัฒนาโครงการตั้งแต่เมื่อ 2ปีที่แล้วจากสารภีโมเดลจนถึงเชียงใหม่เฮลธ์ในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดพันธกิจของกลุ่มทรู ในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ด้วยการนำ โมบายล์ เฮลธ์ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น รวมทั้งแอร์การ์ด พร้อมซิม 3G และแพ็กเกจ ดาต้าแบบไม่อั้น สามารถใช้ได้ทั้งบนความถี่ 850 MHz และ 2100 MHz ของทรูมูฟ เอช ที่มีเครือข่ายครอบคลุมที่ 1ทั่วไทย มาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเทเล-เมดิซิน ของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และซิม 3G พร้อมแพ็กเกจ ดาต้าแบบไม่อั้น เพิ่มให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอสารภี พร้อมนำนักเรียนโรงเรียนโครงการทรูปลูกปัญญากว่า 200แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการเก็บข้อมูล______________________________กลุ่มทรู ผนึกความร่วมมือนำร่องต้นแบบจังหวัดจัดการตนเองaltนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กลาง) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มทรู และกูเกิ้ล เปิด “โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ: จังหวัดเชียงใหม่” (Chiang Mai Health) ในการเป็นต้นแบบจังหวัดจัดการตนเองแห่งแรกของไทย ที่ขยายผลจาก สารภีโมเดล  ซึ่งกลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร (ที่ 4จากซ้าย) ได้มีส่วนร่วมพัฒนาโครงการตั้งแต่เมื่อ 2ปีที่แล้วจากสารภีโมเดลจนถึงเชียงใหม่เฮลธ์ในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดพันธกิจของกลุ่มทรู ในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ด้วยการนำ โมบายล์ เฮลธ์ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น รวมทั้งแอร์การ์ด พร้อมซิม 3G และแพ็กเกจ ดาต้าแบบไม่อั้น สามารถใช้ได้ทั้งบนความถี่ 850 MHz และ 2100 MHz ของทรูมูฟ เอช ที่มีเครือข่ายครอบคลุมที่ 1ทั่วไทย มาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเทเล-เมดิซิน ของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และซิม 3G พร้อมแพ็กเกจ ดาต้าแบบไม่อั้น เพิ่มให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอสารภี พร้อมนำนักเรียนโรงเรียนโครงการทรูปลูกปัญญากว่า 200แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการเก็บข้อมูล
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกลุ่มทรู นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจภาครัฐ (ขวาสุด) ได้มอบแอร์การ์ด และซิม 3G พร้อมแพ็กเกจใช้งาน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 20 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์เติมชัย เต็มยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับ และดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม (ซ้ายสุด) ได้มอบเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ (Self Service Check-in Kiosk) ผลงานนวัตกรรมที่กลุ่มทรู โดยสายงานทรู อินโนเวชั่น และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยตรวจวัดความดัน น้ำหนัก ส่วนสูงได้ด้วยตนเองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ให้กับโรงพยาบาลสารภี โดย นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับด้วย


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=253288:2014-11-06-12-58-41&catid=171:pr&Itemid=512#.VFypLYdAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.