Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤศจิกายน 2557 กสทช. จับมือ ICT หารือร่วมกันภายใต้คณะทำงานเดียวกันในการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนกัน ( เม็ดเงินมากกว่า 20000 ล้านบาท )ประเด็นหลัก


    สำหรับรายละเอียดของโครงการ ทั้ง 2 หน่วยงานจะหารือร่วมกันภายใต้คณะทำงานเดียวกันในการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนกัน ต่างจากเดิมที่ต่างฝ่ายต่างดำเนินการเฉพาะในส่วนของตนเอง รวมทั้งในส่วนของเงินลงทุนในการสร้างโครงข่ายก็จะมีการนำมารวบกันด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย เงินที่กระทรวงไอซีทีได้รับมาดำเนินโครงการติดตั้งโครงข่าย จำนวน 3,800 ล้านบาท และเงินจากสำนักงาน กสทช. ในกองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) อีกประมาณ 20,000 ล้านบาท หรือรวม 2 หน่วยงาน เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,800 ล้านบาท โดยเป้าหมายการเข้าถึงอย่างน้อยต้องเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที หรือจากปัจจุบันคิดเป็น 28% ของประชากรไทย เป็นอย่างน้อย 60% ภายใน 2-5 ปี______________________________
กสทช.ร่วมลงขันไอซีที2หมื่นล. ผุดโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรับเศรษฐกิจดิจิตอล  กสทช.จับมือไอซีทีลงขัน 2 หมื่นล้าน ผุดโครงข่ายเน็ตความเร็วสูง 'พรชัย' ไอซีทีเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี วางแผนสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล


    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในการวางโครงข่ายเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี ของรัฐบาล โดย กสทช.ได้จัดทำแผนงานการดำเนินการจัดวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงานอย่างเป็นทางการเบื้องต้นตามมติดังกล่าว เสนอไปยังนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการเสนอเพื่อความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และจึงดำเนินการได้
    สำหรับรายละเอียดของโครงการ ทั้ง 2 หน่วยงานจะหารือร่วมกันภายใต้คณะทำงานเดียวกันในการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนกัน ต่างจากเดิมที่ต่างฝ่ายต่างดำเนินการเฉพาะในส่วนของตนเอง รวมทั้งในส่วนของเงินลงทุนในการสร้างโครงข่ายก็จะมีการนำมารวบกันด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย เงินที่กระทรวงไอซีทีได้รับมาดำเนินโครงการติดตั้งโครงข่าย จำนวน 3,800 ล้านบาท และเงินจากสำนักงาน กสทช. ในกองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) อีกประมาณ 20,000 ล้านบาท หรือรวม 2 หน่วยงาน เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,800 ล้านบาท โดยเป้าหมายการเข้าถึงอย่างน้อยต้องเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที หรือจากปัจจุบันคิดเป็น 28% ของประชากรไทย เป็นอย่างน้อย 60% ภายใน 2-5 ปี


    ด้านนายพรชัยกล่าวว่า กระทรวงไอซีทีอยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (แอคชั่น แพลน) 5 ปี เสนอรัฐบาล และคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอล ที่คาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อให้เป็นโรดแม็พการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิตอล อีโคโนมี
    ทั้งนี้ สิ่งที่ไอซีทีวางแผนปฏิบัติการจะเป็นภาพกว้าง สำหรับการยกระดับการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน กระตุ้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย พร้อมกันนี้ ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของไอซีที จะนำมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก ถือเป็นตัวผลักดันให้ดิจิตอล อีโคโนมี ให้เติบโต โดยตั้งเป้าว่าจะต้องมีตัวเลขทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย และมูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโตเป็น 2 เท่า ภายใน 3-5 ปีต่อจากนี้


    "ไอซีทีจึงต้องจัดทำแผนกระตุ้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและมูลค่าตลาดไอซีทีไทยให้เป็น 2 เท่า และการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้น 80% ควรเป็นการใช้งานเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และ 20% เพื่อความบันเทิง ซึ่งสิ่งที่ไอซีทีจัดทำเป็นแผนงาน จะทำควบคู่กันไปกับการปรับโครงสร้างกระทรวงไอซีทีให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าแอคชั่น แพลน จะเสร็จทันทีพอกับบอร์ดดิจิตอล อีโคโนมี หลังจากบอร์ดอนุมัติแผนดังกล่าวก็จะนำไปประยุกต์เข้ากับกฎหมายใหม่ที่ออกมาพร้อมกันด้วย" นายพรชัยกล่าว.

http://www.thaipost.net/news/221114/99336

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.