Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 พฤศจิกายน 2557 (บทความ) ยุบ กสทช.เสียเถอะ // คนที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ มักเห็นว่า เงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่ใช่เงินคุณพ่อคุณแม่ตัวเอง จึงผลาญกันสะบั้นหั่นแหลก เช่นค่าใช้จ่ายดูแล กสทช.

ประเด็นหลัก


       คนที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ มักเห็นว่า เงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่ใช่เงินคุณพ่อคุณแม่ตัวเอง จึงผลาญกันสะบั้นหั่นแหลก ไม่มีความรู้สึกละอายแม้แต่น้อย แม้จะถูกเปิดโปงพฤติกรรมการล้างผลาญเงินภาษีของประชาชนมาตลอดก็ตาม
     
       คณะกรรมการ กสทช.ไม่ว่าเป็นใครมาจากไหน มีประวัติดีงามหรือเลวร้ายมาอย่างไรก็ตาม แต่ภาพลักษณ์ขณะนี้ ไม่แตกต่างจากผู้บริหารองค์กรภาครัฐอื่นๆ เท่าไหร่ โดยแต่ละคนมุ่งแต่เสวยสุข แต่ละคนถือเป็นโอกาสที่จะตักตวงให้เต็มอิ่ม และใช้งบประมาณขององค์กรตอบสนองกิเลสตัณหาตัวเอง
     
       เพียง 1 ปีเศษๆ องค์กรอิสระแห่งนี้ มีแต่เรื่องราวที่เหม็นคลุ้ง และคณะกรรมการ 11 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ช่วงเวลาที่เหลือ ถ้าคณะกรรมการ กสทช.ขาดสำนึกความรับผิดชอบในการใช้จ่าย งบประมาณ กสทช.คงถูกผลาญอย่างหนำใจ


______________________________ยุบ กสทช.เสียเถอะ


โดย สุนันท์ ศรีจันทรา  

        การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถูกประเดิมตั้งเป็นกระทู้ถามชิ้นแรกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชุดนี้ โดยมีข้อเสนอทิ้งท้ายให้ยุบ กสทช.เสีย
     
       นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช.เป็นเจ้าของกระทู้ถาม การตรวจสอบการใช้จ่ายของ กสทช.โดยระบุว่า คณะกรรมการ กสทช. 11 คน มีอำนาจอนุมัติงบรายจ่ายต่างๆ ในลักษณะชงเองกินเอง และได้เปิดโปงตัวเลขที่ชงเองกินเองจำนวนมหาศาล
     
       ยอดค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ กสทช. 11 คนในปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 117 ล้านบาท แยกเป็นค่าตอบแทน 36 ล้านบาท งบดูงานต่างประเทศ 61.5 ล้านบาท โดยเดินทางจำนวน 105 ครั้ง ใช้เวลารวม 632 วัน ซึ่งตามกฎหมาย กสทช.ต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ทำไมต้องไปหาความรู้ความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศถึง 105 ครั้ง
     
       ส่วนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใน กสทช.ตัวเลขค่าใช้จ่ายก็ไม่เบา โดยที่ปรึกษา 31 คน เลขานุการ 10 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 20 คน พนักงานประจำ 40 คน พนักงานขับรถ 9 คน รวมแล้ว 110 คน ค่าใช้จ่าย 118 ล้านบาท โดยมีเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม โบนัส ค่ารักษาพยาบาล งบดูงานทั้งในและต่างประเทศ และยังตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานอีก 102 คณะ จำนวนคน 932 คน ใช้งบ 46 ล้านบาท
     
       ประเด็นที่นายวัลลภตั้งคำถามไว้ เมื่อคณะกรรมการ กสทช.สามารถพิจารณาอนุมัติเงินกันเอง โดยสังคมไม่มีอำนาจยับยั้ง เป็นสิ่งที่น่ากังวล และมีแนวทางใดหรือไม่ที่จะปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ผ่านการตรวจสอบ และอนุมัติจากรัฐสภา
     
       ข้อเสนอในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของนายวัลลภคือ รัฐบาลเข้ามากำกับ กสทช.โดยเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้สาธารณชนทราบ เพื่อตรวจสอบ เพราะไม่เคยมีการเปิดเผย และควบรวมบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นหน่วยงานเดียว โดยยกเลิก กสทช.เพราะหากไม่ยุบ กสทช.ทั้ง กสท และทีโอทีอาจล้มละลายได้
     
       กระทู้ของนายวัลลภเป็นการตีแสกหน้า กสทช.โดยตรง เป็นการชำแหละการใช้จ่ายงบประมาณอันมีแนวโน้มที่จะฟอนฟะขององค์กรอิสระแห่งนี้ ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งประสิทธิภาพในการทำงานและการผลาญงบประมาณ
     
       กสทช.เป็นองค์กรอิสระแห่งสุดท้ายที่ตั้งขึ้น โดยกระบวนการสรรหาคณะกรรมการยืดเยื้อมากว่า 10 ปี แต่เมื่อมีคณะกรรมการครบ และเริ่มงาน ก็ถูกจับตาด้านความโปร่งใส โดยเฉพาะการเปิดประมูลสัมปทาน 3 จี การประมูลทีวีดิจิตอล หรือการกำกับให้ช่อง 3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลทีวีดิจิตอล
     
       กสทช.ถูกมองว่า เอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนมากกว่าปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ
     
       ส่วนการอนุมัติรายจ่ายต่างๆ ก็ถูกตั้งข้อสงสัยในความโปร่งใส ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้าง การสร้างป้อมยามเยี่ยงรูหนูแต่มูลค่าเกือบ 1 ล้านบาท หรือการใช้จ่ายเงินอย่างเผาผลาญในการเดินทางดูงานต่างประเทศ
     
       กสทช.มีความเป็นอิสระที่จะพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย และอนุมัติด้วยตัวเอง ไม่มีใครตรวจสอบหรือยับยั้งได้ จึงต้องอาศัยคณะกรรมการแต่ละคนว่า มีสามัญสำนึกต่อเงินของแผ่นดินขนาดไหน
     
       ถ้าขาดสามัญสำนึก กสทช.คงแตกต่างจากองค์กรต่างๆ ในสังคมไทย และอาจเป็นองค์กรอิสระที่เละเทะที่สุดในองค์กรอิสระด้วยกัน โดยผลาญงบประมาณเป็นว่าเล่น เพื่อกอบโกยประโยชน์และเสวยสุขกับเงินของแผ่นดิน
     
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือหน่วยงานราชการหลายแห่งมักถือว่า เงินงบประมาณขององค์กร ไม่ใช่เงินของคุณพ่อคุณแม่ตัวเอง ไม่ใช่เงินที่สร้างขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อของตระกูลตัวเอง จึงใช้จ่ายอย่างล้างผลาญ
     
       เดินทางดูงานต่างประเทศเป็นว่าเล่น นั่งเครื่องบินชั้น 1 พักโรมแรมระดับ 5 ดาว กินอาหารร้านหรูๆ ราคาแพงริยำ ไม่มีใครเสียดายเงินที่รุมกันผลาญ เพราะไม่ใช่เงินตัวเอง แต่เป็นเงินของชาวบ้าน เป็นเงินของประชาชนทุกคน
     
       ประเทศที่เสียหาย งบประมาณแผ่นดินที่ไม่ได้ถูกนำไปละเลงอย่างไม่มีคุณค่า หนี้สาธารณะที่พุ่งขึ้นสูงเป็นเพราะรัฐบาล นักการเมือง ข้าราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐและองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยรัฐขาดสำนึกในความรับผิดชอบ เงินของประชาชน
     
       คนที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ มักเห็นว่า เงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่ใช่เงินคุณพ่อคุณแม่ตัวเอง จึงผลาญกันสะบั้นหั่นแหลก ไม่มีความรู้สึกละอายแม้แต่น้อย แม้จะถูกเปิดโปงพฤติกรรมการล้างผลาญเงินภาษีของประชาชนมาตลอดก็ตาม
     
       คณะกรรมการ กสทช.ไม่ว่าเป็นใครมาจากไหน มีประวัติดีงามหรือเลวร้ายมาอย่างไรก็ตาม แต่ภาพลักษณ์ขณะนี้ ไม่แตกต่างจากผู้บริหารองค์กรภาครัฐอื่นๆ เท่าไหร่ โดยแต่ละคนมุ่งแต่เสวยสุข แต่ละคนถือเป็นโอกาสที่จะตักตวงให้เต็มอิ่ม และใช้งบประมาณขององค์กรตอบสนองกิเลสตัณหาตัวเอง
     
       เพียง 1 ปีเศษๆ องค์กรอิสระแห่งนี้ มีแต่เรื่องราวที่เหม็นคลุ้ง และคณะกรรมการ 11 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ช่วงเวลาที่เหลือ ถ้าคณะกรรมการ กสทช.ขาดสำนึกความรับผิดชอบในการใช้จ่าย งบประมาณ กสทช.คงถูกผลาญอย่างหนำใจ
     
       และถ้าคณะกรรมการ กสทช.มุ่งแต่กอบโกยเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชน รัฐจะต้องสูญเสียรายได้อีกไม่รู้เท่าไหร่ จากสัมปทานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
     
       คณะกรรมการ กสทช.ที่คัดสรรกันมาชุดแรก ผลงานในระยะเวลาเพียง 1 ปีเศษ สร้างความผิดหวังให้สังคมอย่างมาก จนมีกระแสให้ยุบทิ้งองค์กรอิสระแห่งนี้
     
       ประมวลความรู้สึกของสังคมก็เห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ยุบ กสทช.เสียเถอะ อยู่ต่อไปสิ้นเปลืองงบประมาณเปล่าๆ อยู่ต่อไปให้คนกลุ่มหนึ่งนั่งเสวยสุขอยู่ทำไม


http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000136357&Keyword=%A1%CA%B7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.