Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 มีนาคม 2558 TOT ออกสลากกาชาด จำหน่ายในราคาใบละ 100 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายบำรุงสภากาชาดไทย ลุ้นรางวัลใหญ่ Toyota Yaris พร้อมรางวัลอื่นๆ ทั้ง MacBook Air /iPhone 6 / iPAD mini 3 / TV LED กำหนดออกรางวัลในวันที่ 7 เม.ย.2558

ประเด็นหลัก


ทั้งนี้ ถือเป็นปีแรกที่ ทีโอที ได้ออกสลากกาชาด จำหน่ายในราคาใบละ 100 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายบำรุงสภากาชาดไทย ซึ่งผู้ซื้อสลากกาชาดจะได้ร่วมทำบุญและได้ลุ้นรางวัลใหญ่ Toyota Yaris พร้อมรางวัลอื่นๆ ทั้ง MacBook Air /iPhone 6 / iPAD mini 3 / TV LED กำหนดออกรางวัลในวันที่ 7 เม.ย.2558


_____________________________________________________ทีโอที ร่วมออกร้านกาชาด ประจำปี 58 ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ภายใต้แนวคิดในการจัดงาน "ถวายพระพร องค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ" พร้อมออกสลากกาชาด จำหน่ายในราคาใบละ 100 บาท


วันนี้ (26 มี.ค.) นายกำธร ไวทยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอที ได้ร่วมออกร้านกาชาดเป็นประจำทุกปี โดยแนวคิดของงานกาชาดประจำปี 2558 คือ “ถวายพระพร องค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ” ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิการสภากาชาดไทย ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำหรับร้านกาชาด ทีโอที ปีนี้ มีการออกแบบตกแต่งร้านเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยโทนสีม่วงทั่วทั้งงาน ภายใต้แนวคิด “พระเมตตาดั่งแสงทอง ส่องเรืองรองทั่วฟ้าไทย”

โดยนำเสนอ "โครงการสุขศาลาพระราชทาน" ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2549 โดย ทีโอที ได้สนับสนุนระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสาร และอุปกรณ์ไอที ในการรักษาพยาบาลด้วยสื่อสารทางไกลในพื้นที่ห่างไกลให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทำให้นักเรียนและประชาชนในบริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการให้คำปรึกษาและรักษาอย่างทันท่วงทีของแพทย์ไปยังสุขศาลาพระราชทาน ด้วยระบบการรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกล Telemedicine ผ่านบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ ทีโอที ผ่าน Web Conference เพื่อสนทนา ดาวน์โหลด และแชร์ไฟล์

นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างสุขภาพขั้นพื้นฐานและสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียนและชุมชน โดยTelemedicine จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ในการรักษาพยาบาล ประสานงานและพัฒนาสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบผสมผสานที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยพยาบาลของโครงการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอและจังหวัด หรือโรงพยาบาลซึ่งมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ถือเป็นปีแรกที่ ทีโอที ได้ออกสลากกาชาด จำหน่ายในราคาใบละ 100 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายบำรุงสภากาชาดไทย ซึ่งผู้ซื้อสลากกาชาดจะได้ร่วมทำบุญและได้ลุ้นรางวัลใหญ่ Toyota Yaris พร้อมรางวัลอื่นๆ ทั้ง MacBook Air /iPhone 6 / iPAD mini 3 / TV LED กำหนดออกรางวัลในวันที่ 7 เม.ย.2558

สำหรับร้านกาชาด ทีโอที จัดที่บริเวณสนามเสือป่า โดยแบ่งเป็น 3 โซน คือโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โซน "Moving Forward to Digital Good Life โครงข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม" ซึ่งจะประชาสัมพันธ์และจำหน่ายบริการในเครือ ทีโอที ทั้งบริการ TOT hi-speed internet / TOTiptv /บริการโทรศัพท์สาธารณะ shop รับชำระค่าบริการ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงการ TOT Young Club (TYC)ของดีบ้านฉัน รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ทีโอที และโซนกิจกรรม เกม ของรางวัลและการแสดงของศิลปินนักแสดงตลอด 9 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.-7 เม.ย.2558


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/310172/ทีโอที+ร่วมออกร้านกาชาด+ประจำปี+2558

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.