Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 มีนาคม 2558 กสท. มีมติเห็นชอบกำหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนของสถานีเสริมในกลุ่ม A1 จำนวน 45 สถานี และพิจารณากรณีการอุทธรณ์คำสั่งของ กสทช. มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล

ประเด็นหลัก


นอกจากนั้น ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบกำหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนของสถานีเสริมในกลุ่ม A1 จำนวน 45 สถานี ตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้ง 4 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.สถานีหัวหิน ได้มีการติดตั้งและขยายโครงข่าย (ออกอากาศ) ไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 2.สถานีชุมพวง 3.สถานีเขายายเที่ยง 4.สถานีบุรีรัมย์ 5.สถานีชุมแพ 6.สถานีพะเยา (เมือง) 7.สถานีทุ่งสง (เขาตาว) 8.สถานีวังคัน (ด่านช้าง 2) มีกำหนดการติดตั้งและขยายโครงข่าย (ออกอากาศ) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 9.สถานีสระบุรี (ศูนย์การทหารม้า) 10.สถานีปราจีนบุรี (ค่ายพรหมโยธี) 11.สถานีทับสะแก 12.สถานีภูสิงห์ กาฬสินธุ์ 13.สถานีไชยปราการ 14.สถานีเชียงดาว (เขาห้วยหินฝน) 15.สถานีเถิน 16.สถานีวิเชียรบุรี 17.สถานีเขาป้อม เกาะสมุย มีกำหนดการติดตั้งและขยายโครงข่าย (ออกอากาศ) ในวันที่ 1 กันยายน 2558 18.สถานีพัทยา 19.สถานีเขาฉลาก 20.สถานีมวกเหล็ก 21.สถานีเพชรบุรี 22.สถานีพล 23.สถานีปาย 24.สถานีเชียงกลาง (ดอยหินแก้ว)/ปัว 25.สถานีกำแพงเพชร 26.สถานีหลังสวน 27.สถานีตะกั่วป่า 28.สถานีเบตง 29.สถานีสุไหงปาดี มีกำหนดการติดตั้งและขยายโครงข่าย (ออกอากาศ) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 30.สถานีอำนาจเจริญ 31.สถานียโสธร 32.สถานีหนองบัวลำภู 33.สถานีแม่สอด 34.สถานีกระบี่ 35.สถานีพังงา มีกำหนดการติดตั้งและขยายโครงข่าย (ออกอากาศ) ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 36.สถานีสุพรรณบุรี 37.สถานีหนองบัวแดง 38.สถานีภูหิน (มุกดาหาร) 39.สถานีนครพนม 40.สถานีแม่ฮ่องสอน (ห้วยนางปุ๊) 41.สถานีแม่สะเรียง 42.สถานีพะเยา (บ้านไร่นาเดียว) 43.สถานีพิจิตร 44.สถานีท่าแซะ 45.สถานีนราธิวาส มีกำหนดการติดตั้งและขยายโครงข่าย (ออกอากาศ) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ถ้าทั้งผู้รับใบอนุญาตดำเนินการติดตั้งสถานีดังกล่าวแล้วเสร็จ จะทำให้มีพื้นที่ในการให้บริการครอบคลุมประมาณร้อยละ 90.4 ของครัวเรือน

และที่ประชุม กสท. ได้มีการพิจารณากรณีการอุทธรณ์คำสั่งของ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 53/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 กรณีที่ กสท. มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ที่ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขใบอนุญาตภายใน 60 วัน จากนั้นกรมประชาสัมพันธ์ได้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาและได้นำกรณีดังกล่าวไปฟ้องศาลปกครอง ซึ่งได้นัดไต่สวนข้อเท็จจริงคู่กรณีไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ร่วมกับนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. และผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ไปพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป_____________________________________________________กสท.เห็นชอบขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล45สถานี

altวันนี้ (30 มีนาคม 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติ ดังนี้ ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบ ให้พักใช้ใบอนุญาตของบริษัท เดโมเครซี่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ช่อง 24 TV) เป็นเวลา 7 วัน โดยกรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ได้ตรวจสอบรายการที่นำเสนอในช่องรายการ 24 TV พบว่าเนื้อหาของรายการที่นำเสนอเป็นเนื้อหารายการที่มีลักษณะที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักร ซึ่งขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมติเห็นชอบให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ และให้มีหนังสือแจ้งไปยังโครงข่ายในการระงับด้วย

จากนั้น ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบ ให้พักใช้ใบอนุญาตของบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด (PEACE TV) โดยกรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ได้ตรวจสอบรายการที่นำเสนอในช่องรายการ 24 TV พบว่าเนื้อหาของรายการที่นำเสนอเป็นเนื้อหารายการที่มีลักษณะที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักร ซึ่งขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมติเห็นชอบให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ และให้มีหนังสือแจ้งไปยังโครงข่ายในการระงับด้วย

นอกจากนั้น ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบกำหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนของสถานีเสริมในกลุ่ม A1 จำนวน 45 สถานี ตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้ง 4 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.สถานีหัวหิน ได้มีการติดตั้งและขยายโครงข่าย (ออกอากาศ) ไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 2.สถานีชุมพวง 3.สถานีเขายายเที่ยง 4.สถานีบุรีรัมย์ 5.สถานีชุมแพ 6.สถานีพะเยา (เมือง) 7.สถานีทุ่งสง (เขาตาว) 8.สถานีวังคัน (ด่านช้าง 2) มีกำหนดการติดตั้งและขยายโครงข่าย (ออกอากาศ) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 9.สถานีสระบุรี (ศูนย์การทหารม้า) 10.สถานีปราจีนบุรี (ค่ายพรหมโยธี) 11.สถานีทับสะแก 12.สถานีภูสิงห์ กาฬสินธุ์ 13.สถานีไชยปราการ 14.สถานีเชียงดาว (เขาห้วยหินฝน) 15.สถานีเถิน 16.สถานีวิเชียรบุรี 17.สถานีเขาป้อม เกาะสมุย มีกำหนดการติดตั้งและขยายโครงข่าย (ออกอากาศ) ในวันที่ 1 กันยายน 2558 18.สถานีพัทยา 19.สถานีเขาฉลาก 20.สถานีมวกเหล็ก 21.สถานีเพชรบุรี 22.สถานีพล 23.สถานีปาย 24.สถานีเชียงกลาง (ดอยหินแก้ว)/ปัว 25.สถานีกำแพงเพชร 26.สถานีหลังสวน 27.สถานีตะกั่วป่า 28.สถานีเบตง 29.สถานีสุไหงปาดี มีกำหนดการติดตั้งและขยายโครงข่าย (ออกอากาศ) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 30.สถานีอำนาจเจริญ 31.สถานียโสธร 32.สถานีหนองบัวลำภู 33.สถานีแม่สอด 34.สถานีกระบี่ 35.สถานีพังงา มีกำหนดการติดตั้งและขยายโครงข่าย (ออกอากาศ) ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 36.สถานีสุพรรณบุรี 37.สถานีหนองบัวแดง 38.สถานีภูหิน (มุกดาหาร) 39.สถานีนครพนม 40.สถานีแม่ฮ่องสอน (ห้วยนางปุ๊) 41.สถานีแม่สะเรียง 42.สถานีพะเยา (บ้านไร่นาเดียว) 43.สถานีพิจิตร 44.สถานีท่าแซะ 45.สถานีนราธิวาส มีกำหนดการติดตั้งและขยายโครงข่าย (ออกอากาศ) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ถ้าทั้งผู้รับใบอนุญาตดำเนินการติดตั้งสถานีดังกล่าวแล้วเสร็จ จะทำให้มีพื้นที่ในการให้บริการครอบคลุมประมาณร้อยละ 90.4 ของครัวเรือน

และที่ประชุม กสท. ได้มีการพิจารณากรณีการอุทธรณ์คำสั่งของ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 53/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 กรณีที่ กสท. มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ที่ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขใบอนุญาตภายใน 60 วัน จากนั้นกรมประชาสัมพันธ์ได้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาและได้นำกรณีดังกล่าวไปฟ้องศาลปกครอง ซึ่งได้นัดไต่สวนข้อเท็จจริงคู่กรณีไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ร่วมกับนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. และผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ไปพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุม กสท. ต่อไปhttp://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=271203:-45&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VRoKGlxAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.