Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 เมษายน 2558 บ.ไทยทีวีจำกัด ช่องเด็ก จากสถานีโทรทัศน์ช่อง LOCA ขอเปลื่ยนชื่อช่องรายการ

ประเด็นหลักวันนี้(17เม.ย.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 20 เม.ย.นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 13/2558 มีวาระการประชุมสำคัญน่าจับตาได้แก่ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของ บ.ไทยทีวีจำกัด ช่องเด็ก จากสถานีโทรทัศน์ช่อง LOCA เป็นสถานีโทรทัศน์ MVTV ซึ่งมีประเด็นให้ กสท.พิจารณาถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมและสำนักงานยังวิเคราะห์เรื่องการเพิ่มทุนด้วย ส่วนอีกวาระน่าจับตาได้แก่แนวทางการอนุญาตสำหรับการให้บริการที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งคณะทำงานเพื่อทำการศึกษาและกำหนดแนวทางการให้อนุญาตสำหรับการให้บริการที่มีความคาบเกี่ยวกัน โดยเสนอให้สามารถแก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ภายหลังมี ผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมประสงค์ขยายต่อบริการอินเตอร์เน็ตผ่านการเช่าโครงข่ายเคเบิลทีวี

_____________________________________________________?“กสท” เตรียมพิจารณา ช่องเด็กโลก้า ยื่นขอเปลี่ยนชื่อใหม่?
สุภิญญา เผย ประชุม กสท จันทร์ 20เม.ย.นี้พิจารณา ช่องเด็กโลก้า ยื่นขอเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ ส่วนสำนักงานฯ เสนอขอแก้เงื่อนไขใบอนุญาตทีวีไม่ใช้คลื่นทำโทรคมได้ และ รับรองมติ SLC –เนชั่น


วันนี้(17เม.ย.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 20 เม.ย.นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 13/2558 มีวาระการประชุมสำคัญน่าจับตาได้แก่ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของ บ.ไทยทีวีจำกัด ช่องเด็ก จากสถานีโทรทัศน์ช่อง LOCA เป็นสถานีโทรทัศน์ MVTV ซึ่งมีประเด็นให้ กสท.พิจารณาถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมและสำนักงานยังวิเคราะห์เรื่องการเพิ่มทุนด้วย ส่วนอีกวาระน่าจับตาได้แก่แนวทางการอนุญาตสำหรับการให้บริการที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งคณะทำงานเพื่อทำการศึกษาและกำหนดแนวทางการให้อนุญาตสำหรับการให้บริการที่มีความคาบเกี่ยวกัน โดยเสนอให้สามารถแก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ภายหลังมี ผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมประสงค์ขยายต่อบริการอินเตอร์เน็ตผ่านการเช่าโครงข่ายเคเบิลทีวี

นอกจากนี้มีวาระความคืบหน้าการติดตั้งโครงข่ายดิจิตอลทีวี MUX อสมท.ในปีที่ 2 (พ.ศ.2558) ภายหลังจากที่ติดตั้งโครงข่ายครบทุกสถานีในปีแรกแล้ววาระการขยายระยะเวลาคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 ออกไปอีก1ปี วาระแนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลวาระการมอบหมายผู้แทนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯเป็นกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และวาระผลการรับฟังความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(ฉบับที่๓)พ.ศ....ที่มีสาระสำคัญในการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการออกอากาศแล้วทางโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันสำหรับกิจการกระจายเสียงไม่น้อยกว่าหกสิบวันและวาระเรื่องร้องเรียนอื่นๆ

ส่วนการรับรองมติการประชุมกสท.ครั้งที่ 11/58 วันที่ 2 3มี.ค.58 วาระ 4.29 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตช่องข่าว (สปริงนิวส์– เนชั่น )น.ส.สุภิญญากล่าวว่า กรรมการ กสท.2 คน ตน และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ไม่รับรองมติข้อ 5 ตามการสรุปว่าเสียงของกรรมการที่งดออกเสียงถือว่าเป็นการลงมติที่มีผลเท่ากับว่าไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของสำนักงาน ทั้งนี้มติในเรื่องดังกล่าวทางสำนักงานได้เสนอให้อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายตีความอีกครั้งในการวินิจฉัยชี้ขาดต่อมติในเรื่องนี้.


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/315058/“กสท”+เตรียมพิจารณา+ช่องเด็กโลก้า+ยื่นขอเปลี่ยนชื่อใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.