Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กรกฎาคม 2558 Bloatware หรือแอปที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรเครื่องมากเกินความจำเป็นนี้ เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้บริโภคชาวจีนไม่ชอบ และไม่ต้องการให้บริษัทใส่ลงมาเครื่อง โดยส่วนหนึ่งระบุว่า แอปดังกล่าวยากที่จะลบออกจากตัวเครื่องด้วย ซึ่งนอกจากซัมซุงแล้ว ยังมีอีกค่ายหนึ่งที่โดนดำเนินคดีเช่นกัน นั่นก็คือ Oppo

ประเด็นหลัก  เป็นเรื่องขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อซัมซุง (Samsung) ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของโลก โดนคณะกรรมการปกป้องผู้บริโภคของเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ยื่นฟ้องหลังพบว่า มีแอปประเภท “Bloatware” อยู่ในสมาร์ทโฟนจากซัมซุงมากเกินไป
     
       Bloatware หรือแอปที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรเครื่องมากเกินความจำเป็นนี้ เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้บริโภคชาวจีนไม่ชอบ และไม่ต้องการให้บริษัทใส่ลงมาเครื่อง โดยส่วนหนึ่งระบุว่า แอปดังกล่าวยากที่จะลบออกจากตัวเครื่องด้วย ซึ่งนอกจากซัมซุงแล้ว ยังมีอีกค่ายหนึ่งที่โดนดำเนินคดีเช่นกัน นั่นก็คือ Oppo
     
       โดยทางคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวเผยว่า มีการร้องเรียนเกี่ยวกับแอป Bloatware ของซัมซุงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคร้องเรียนก็คือ แอปเหล่านี้กินพื้นที่ไปมากเกินความจำเป็น และเมื่อแอปมีการอัปเดตก็ทำให้ผู้ใช้ต้องสิ้นเปลืองแพกเกจด้านข้อมูลของผู้ให้บริการโทรคมนาคมไปอย่างน่าเสียดายด้วย

____________________________________
โดนจีนฟ้องข้อหาสมาร์ทโฟนซัมซุง - Oppo มี Bloatware มากเกิน


        เป็นเรื่องขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อซัมซุง (Samsung) ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของโลก โดนคณะกรรมการปกป้องผู้บริโภคของเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ยื่นฟ้องหลังพบว่า มีแอปประเภท “Bloatware” อยู่ในสมาร์ทโฟนจากซัมซุงมากเกินไป
     
       Bloatware หรือแอปที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรเครื่องมากเกินความจำเป็นนี้ เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้บริโภคชาวจีนไม่ชอบ และไม่ต้องการให้บริษัทใส่ลงมาเครื่อง โดยส่วนหนึ่งระบุว่า แอปดังกล่าวยากที่จะลบออกจากตัวเครื่องด้วย ซึ่งนอกจากซัมซุงแล้ว ยังมีอีกค่ายหนึ่งที่โดนดำเนินคดีเช่นกัน นั่นก็คือ Oppo
     
       โดยทางคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวเผยว่า มีการร้องเรียนเกี่ยวกับแอป Bloatware ของซัมซุงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคร้องเรียนก็คือ แอปเหล่านี้กินพื้นที่ไปมากเกินความจำเป็น และเมื่อแอปมีการอัปเดตก็ทำให้ผู้ใช้ต้องสิ้นเปลืองแพกเกจด้านข้อมูลของผู้ให้บริการโทรคมนาคมไปอย่างน่าเสียดายด้วย
     
       จากผลการศึกษาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ใน Galaxy Note 3 มีการติดตั้งแอป 44 ตัวซึ่งไม่สามารถลบออกได้ หรือลบออกได้ยากมากเอาไว้ ส่วนในสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Oppo นั้นพบถึง 47 ตัว ที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งได้เอาไว้อยู่
     
       Tao Ailian เลขาธิการของคณะกรรมการเผยว่า การฟ้องร้องของเราคือ มาตรการสุดท้ายในการรักษาสิทธิของผู้บริโภคหลังจากที่มาตรการอื่นๆ ล้มเหลว ซึ่งการดำเนินการทางกฎหมายนั้นก็เพื่อให้ 2 ผู้ผลิตเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคลบแอปประเภท Bloatware ออกจากเครื่องได้ตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงมีการแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคทราบด้วยว่า พวกเขาจะได้แอปอะไรไปด้วยบ้างเมื่อซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อนี้
     
       ที่สำคัญ กรณีนี้ไม่ได้เจอเฉพาะในจีนแน่นอน

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000076053&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+7-7-58&utm_campaign=20150707_m126472504_Manager+Morning+Brief+7-7-58&utm_term=_E0_B9_82_E0_B8_94_E0_B8_99_E0_B8_88_E0_B8_B5_E0_B8_99_E0_B8_9F_E0_B9_89_E0_B8_AD_E0_B8_87_E0_B8_82_E0_B9_89_E0_B8_AD_E0_B8_AB_E0_B8_B2_E0_B8_AA_E0_B8_A1_E0_B8_B2_E0_B8_A3_E0_B9_8C_E0_B8_97_E0_B9_82_E0_B8_9F_E0_B8_99_E0_B8_8B_E0_B8_B1_E0_B8_A1_E0_B8_8B_E0

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.