Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 กรกฎาคม 2558 ล่าสุดส่วนลูกค้าที่ค้างอยู่ในระบบเกือบ 5.3 แสนราย แยกเป็น ทรูมูฟ ราว 5.2 แสนราย ดีพีซีราว 900 ราย ตามร่างประกาศหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 MHz ของ กสทช.

ประเด็นหลัก
ส่วนลูกค้าที่ค้างอยู่ในระบบเกือบ 5.3 แสนราย แยกเป็น ทรูมูฟ ราว 5.2 แสนราย ดีพีซีราว 900 ราย ตามร่างประกาศหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 MHz ของ กสทช. ที่จะจัดขึ้น พ.ย. นี้ไม่ได้ระบุว่า เมื่อได้ผู้ให้บริการรายใหม่แล้วจะโอนย้ายไปอยู่ระบบใหม่ของผู้ชนะประมูลโดยอัตโนมัติ หรือจะซิมดับ ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ซึ่งประเด็นนี้จะนำไปรับฟังความเห็นสาธารณะด้วยว่า ควรจะระบุไว้หรือไม่ อย่างไร |||
____________________________________ลูกค้า "ทรูมูฟ-ดีพีซี" ซิมไม่ดับ กสทช.สั่งเปิดระบบใช้งานต่อถึงมี.ค. 59 ตามคำสั่ง คสช.


ผู้สื่อข่าว"ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า หลังจากเมื่อปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ทำหนังสือรายงานไปยังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้รับทราบถึงการสิ้นสุดมาตรการเยียวยาลูกค้า หลังสิ้นสุดสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทรูมูฟ และบริษัท ดิจิตอลโฟน (ดีพีซี) ตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 94 / 2257 ที่จะครบกำหนด 17 ก.ค. นี้ พร้อมกับแจ้งสถานะลูกค้าที่ยังค้างอยู่ในระบบ

ล่าสุด นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ทาง คสช. ได้ทำหนังสือตอบกลับมาว่า ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และเห็นว่า เรื่องนี้กระทบต่อผู้ใช้บริการ จึงเห็นควรให้ กสทช. คุ้มครองผู้บริโภค โดยนำประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 มาบังคับใช้โดยอนุโลม"การเยียวยาจะขยายไปจนกว่าการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz แล้วเสร็จ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่บนคลื่นดังกล่าวจะเริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม 2559 ตอนนี้ผู้บริโภคที่ใช้บริการของทั้งทรูมูฟและดีพีซี จึงสามารถใช้งานต่อไปได้ ซิมไม่ดับแล้ว และทางสำนักงานฯ ได้แจ้งให้ค่ายมือถือ ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบด้วย ตอนนี้ลูกค้าของทั้ง 2 เจ้าจะย้ายหรือไม่ย้ายค่ายก็ได้ แล้วแต่ความสมัครใจ เพราะซิมไม่ดับแล้ว แต่ยังต้องลงทะเบียนซิมเพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งาน ไม่เช่นนั้น ตั้งแต่ 1 ส.ค. นี้จะรับสายได้อย่างเดียว โทรออกได้เฉพาะเบอร์ฉุกเฉิน คือ 191(เหตุด่วนเหตุร้าย) 199 (ไฟไหม้) 1669 (การแพทย์ฉุกเฉิน) 1200 (คอลเซ็นเตอร์ กสทช.) และคอลเซ็นเตอร์ของค่ายมือถือที่ใช้บริการอยู่เท่านั้น"

ส่วนลูกค้าที่ค้างอยู่ในระบบเกือบ 5.3 แสนราย แยกเป็น ทรูมูฟ ราว 5.2 แสนราย ดีพีซีราว 900 ราย ตามร่างประกาศหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 MHz ของ กสทช. ที่จะจัดขึ้น พ.ย. นี้ไม่ได้ระบุว่า เมื่อได้ผู้ให้บริการรายใหม่แล้วจะโอนย้ายไปอยู่ระบบใหม่ของผู้ชนะประมูลโดยอัตโนมัติ หรือจะซิมดับ ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ซึ่งประเด็นนี้จะนำไปรับฟังความเห็นสาธารณะด้วยว่า ควรจะระบุไว้หรือไม่ อย่างไร |||
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436352891

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.