Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 กรกฎาคม 2558 DTAC เร่งแก้ไขปัญหาสายหลุด รับอุปกรณ์มือถือที่ไม่รองรับคลื่นสัญญาณหรือแบนด์วิธได้ตรงกับเครือข่าย และ ทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสัญญาณ (วอล์คเทสต์)

ประเด็นหลักล่าสุด “ดีแทค” ได้เตรียมระดมทีมเดินหน้าตรวจสอบด่วนเพิ่มคุณภาพบริการ เพื่อเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยได้ส่งจดหมายข่าวแจ้งว่า  ได้เร่งตรวจสอบตามข้อมูลที่ได้รับมาจาก กสทช. เพื่อจัดทีมงานแก้ไขและรับฟังปัญหาจากลูกค้า โดยดีแทคพบว่าจากยอดร้องเรียนทั้งหมดตามที่แถลง มีข้อมูลครบถ้วนหรือเพียงพอโดยเฉพาะหมายเลขการใช้งานให้ดีแทคสามารถนำมาตรวจสอบถึงปัญหาที่แท้จริงจากผู้ใช้งานจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย แบ่งออกเป็น

1. ปัญหาจากอุปกรณ์มือถือที่ไม่รองรับคลื่นสัญญาณหรือแบนด์วิธได้ตรงกับเครือข่าย จำนวน 4 ราย จากจังหวัดปทุมธานี ระยอง ชลบุรี (ศรีราชา) และพิจิตร โดยทีมงานดีแทคได้ทำความเข้าใจและแนะนำมือถือรุ่นที่รองรับการใช้งานที่เหมาะสมแก่ลูกค้าเรียบร้อย

2. ปัญหาจากการใช้งานในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 1 ราย จากจังหวัดมหาสารคาม ทีมงานดีแทคได้ตรวจสอบพบว่าบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ใช้งานมีสัญญาณแต่เนื่องจากอยู่ช่วงปลายสัญญาณครอบคลุมจึงอาจทำให้บางครั้งประสบปัญหาการใช้งาน ทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสัญญาณ (วอล์คเทสต์) อีกครั้ง และจะปรับทิศทางคลื่นจากเสาสัญญาณให้ครอบคลุมบริเวณใช้งานโดยจะแก้ไขแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ค. นี้


____________________________________

ดีแทคเร่งลงพื้นที่แก้ปัญหา "สายหลุด" กู้ความเชื่อมั่นลูกค้า


ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงาน หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดเผยข้อมูลสรุปการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านสายด่วน กสทช. "1200" โดยเฉพาะปัญหาสายหลุด ประจำทุกสัปดาห์ มาตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่าน เพื่อต้องการจะใช้มาตรการทางสังคมกดดันค่ายมือถือให้ปรับปรุงคุณภาพบริการ  โดยใน 2 สัปดาห์แรก “ดีแทค” ถูกร้องเรียนทั้งหมด 46 เรื่อง จากสายร้องเรียนทั้งหมด 116 เรื่อง

ล่าสุด “ดีแทค” ได้เตรียมระดมทีมเดินหน้าตรวจสอบด่วนเพิ่มคุณภาพบริการ เพื่อเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยได้ส่งจดหมายข่าวแจ้งว่า  ได้เร่งตรวจสอบตามข้อมูลที่ได้รับมาจาก กสทช. เพื่อจัดทีมงานแก้ไขและรับฟังปัญหาจากลูกค้า โดยดีแทคพบว่าจากยอดร้องเรียนทั้งหมดตามที่แถลง มีข้อมูลครบถ้วนหรือเพียงพอโดยเฉพาะหมายเลขการใช้งานให้ดีแทคสามารถนำมาตรวจสอบถึงปัญหาที่แท้จริงจากผู้ใช้งานจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย แบ่งออกเป็น

1. ปัญหาจากอุปกรณ์มือถือที่ไม่รองรับคลื่นสัญญาณหรือแบนด์วิธได้ตรงกับเครือข่าย จำนวน 4 ราย จากจังหวัดปทุมธานี ระยอง ชลบุรี (ศรีราชา) และพิจิตร โดยทีมงานดีแทคได้ทำความเข้าใจและแนะนำมือถือรุ่นที่รองรับการใช้งานที่เหมาะสมแก่ลูกค้าเรียบร้อย

2. ปัญหาจากการใช้งานในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 1 ราย จากจังหวัดมหาสารคาม ทีมงานดีแทคได้ตรวจสอบพบว่าบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ใช้งานมีสัญญาณแต่เนื่องจากอยู่ช่วงปลายสัญญาณครอบคลุมจึงอาจทำให้บางครั้งประสบปัญหาการใช้งาน ทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสัญญาณ (วอล์คเทสต์) อีกครั้ง และจะปรับทิศทางคลื่นจากเสาสัญญาณให้ครอบคลุมบริเวณใช้งานโดยจะแก้ไขแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ค. นี้

3.ปัญหาจากการใช้งานภายในอาคารที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน จำนวน 2 ราย จากจังหวัดกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ โดยทีมงานดีแทคได้จัดอุปกรณ์เพิ่มสัญญาณบริเวณที่พักอาศัยให้ลูกค้าที่ร้องเรียนจากจังหวัดกรุงเทพฯ เรียบร้อยโดยจะส่งทีมงานติดตั้งไปตรวจสอบอุปกรณ์อีกครั้ง สำหรับลูกค้าที่ร้องเรียนจากสมุทรปราการ ทีมงานดีแทคพบว่าเป็นกรณีการใช้มือถือภายในโรงงาน ซึ่งดีแทคได้มีการดำเนินงานติดต่อประสานงานกับทางเจ้าของโรงงานอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลทางดีแทคจะติดตามเรื่องการเจรจาและขออนุญาตในการเพิ่มสัญญาณต่อไป

จากข้อมูล กสทช. ถือว่าเป็นการร่วมมือกันในมิติใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งจาก กสทช. ประชาชน และผู้ให้บริการมือถือ ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดได้เร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าลูกค้ายิ่งบอกข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้ติดต่อกลับได้สะดวกรวดเร็ว เช่น ลักษณะปัญหาการใช้งาน หมายเลขการใช้งานที่มีปัญหา (ที่ติดต่อกลับสอบถามเพิ่มเติมได้) บริเวณที่พบปัญหา วันและเวลา ดีแทคเชื่อมั่นว่าจะยิ่งนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง รวมถึงเสริมความแข็งแกร่งของการให้บริการในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไป พร้อมกับเป็นการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับลูกค้าอีกด้วย

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1437038674

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.