Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 กรกฎาคม 2558 TNS ที่ดำเนินการวิจัยให้กับ เฟซบุ๊ก (Facebook) สำหรับในประเทศไทย 92% ของผู้ใช้งานอีคอมเมิร์ซ จะใช้ผ่าน Facebook ทุกวัน ทำให้ Facebook เป็นช่องทางการซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือที่นิยมมากที่สุด

ประเด็นหลัก
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในผลการศึกษาล่าสุดโดย TNS ที่ดำเนินการวิจัยให้กับ เฟซบุ๊ก (Facebook) นั้น ให้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมอนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย ในการเป็นเส้นทางการสั่งซื้อสินค้าสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  ผลการศึกษายังตอกย้ำว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดียฝังอยู่ในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพวกเขาใช้เวลาบน Facebook มากกว่าการดูโทรทัศน์

สำหรับในประเทศไทย 92% ของผู้ใช้งานอีคอมเมิร์ซ จะใช้ผ่าน Facebook ทุกวัน ทำให้ Facebook เป็นช่องทางการซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือที่นิยมมากที่สุด นอกจากนี้ ในไตรมาสแรกของปี 2015  91% ของผู้ใช้งานชาวไทยเข้าใช้งาน Facebook ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกวัน และ 94% ของผู้ใช้งานคนไทยเข้าใช้งาน Facebook ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกเดือน

_________________________________________เฟซบุ๊กเผย สมาร์ทโฟนคือตัวขับเคลื่อนสำคัญของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ


เฟซบุ๊ก เผยโทรศัพท์มือถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ อนาคตสำหรับตลาดค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคนไทยหาข้อมูลช้อปปิ้งเอ็มคอมเมิร์ซจากเฟซบุ๊กถึง 65%...

จากการสำรวจของ eMarketer แสดงให้เห็นว่าการครอบครองโทรศัพท์มือถือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยปี พ.ศ.2561 คาดว่าประเทศไทยจะมีผู้ใชสมาร์ทโฟนเกือบ 27 ล้านคน ด้วยอัตราการครอบครองที่ 71 เปอร์เซนต์ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 19 จากทั่วโลก ซึ่งมากกว่าประเทศออสเตรเลีย และเวียดนาม

แม้ว่าจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แต่เบื้องหลังเม็ดเงินการทำโฆษณาของโทรศัพทมือถือกลับตรงกันข้าม การ วัดผลทางโทรศัพท์มือถือนั้นไม่เป็นเพียงแค่การวัดจากจำนวนคลิ๊กและสั่งซื้อ เท่านั้น ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลและซื้อสินค้าได้จากทุกที่ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน เรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนมากพอเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในผลการศึกษาล่าสุดโดย TNS ที่ดำเนินการวิจัยให้กับ เฟซบุ๊ก (Facebook) นั้น ให้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมอนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย ในการเป็นเส้นทางการสั่งซื้อสินค้าสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  ผลการศึกษายังตอกย้ำว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดียฝังอยู่ในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพวกเขาใช้เวลาบน Facebook มากกว่าการดูโทรทัศน์

สำหรับในประเทศไทย 92% ของผู้ใช้งานอีคอมเมิร์ซ จะใช้ผ่าน Facebook ทุกวัน ทำให้ Facebook เป็นช่องทางการซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือที่นิยมมากที่สุด นอกจากนี้ ในไตรมาสแรกของปี 2015  91% ของผู้ใช้งานชาวไทยเข้าใช้งาน Facebook ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกวัน และ 94% ของผู้ใช้งานคนไทยเข้าใช้งาน Facebook ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกเดือน

โซเชียลมีเดียถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลติดอันดับสูงสุด หนึ่งในสามในการสั่งซื้อสินค้าของนักช้อปออนไลน์ทั้งหลาย โดยเฉพาะขั้นตอนการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า เมื่อโทรศัพท์มือถือมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้บริโภคจึงค้นหาสินค้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา และสั่งซื้อสินค้าที่ใดก็ได้ตาม  ที่ต้องการ ในประเทศไทย Facebook เป็นช่องทางเคลื่อนที่สำหรับการค้นหาข้อมูลหรืออ่านข้อมูลคร่าวๆ ในการ ช้อปปิ้ง โดย 65% ของผู้ใช้เอ็มคอมเมิร์ซ (การทำธุรกรรมทางมือถือ) มีการซื้อสินค้าจริง จึงถือได้ว่าโซเชียลมีเดียคืออนาคตสำหรับตลาดค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.


https://www.thairath.co.th/content/510849

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.