Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 สิงหาคม 2558 ICT ระบุ แผนการบริหารคลื่นความถี่ และแผนจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ย่าน 470-2600 MHz ร่วมกัน เพื่อหาทางออกให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยจะต้องส่งแผนกลับไปยังกระทรวงไอซีทีเพื่อเสนอต่อ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นหลัก

       นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีนั้น ยอมรับว่า เป็นความจริง ซึ่งตนเองเห็นว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่มีความเหมาะสมแล้ว และหลังจากนี้จะเตรียมตัวเก็บของออกจากกระทรวง ส่วนใครจะมาใหม่นั้นตามมารยาทแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่ง แต่เชื่อว่างานต่างๆ ที่ทำไว้จะถูกสานต่อได้ดี เนื่องจากภารกิจหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy ถือเป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาลจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ อีกทั้งนโยบายอื่นของกระทรวง นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที ก็มีความรู้เป็นอย่างดี และที่ผ่านมา ตนเองก็ได้ดำเนินการเคลียร์ปัญหาต่างๆ ลุล่วงแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีข้อพิพาทต่างๆ รวมถึงการเคลียร์เรื่องคลื่นความถี่_____________________________________________________

บ๊ายบาย “พรชัย” เวลคัม “อุตตม” รมว.ไอซีทีคนใหม่        “พรชัย” ยอมรับปรับ ครม.ตกเก้าอี้ รมว.ไอซีทีจริง ลั่นไม่กระทบงานที่ทำไว้ เชื่อคนใหม่พร้อมสานต่อ เหตุนโยบาย Digital Economy เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
     
       นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีนั้น ยอมรับว่า เป็นความจริง ซึ่งตนเองเห็นว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่มีความเหมาะสมแล้ว และหลังจากนี้จะเตรียมตัวเก็บของออกจากกระทรวง ส่วนใครจะมาใหม่นั้นตามมารยาทแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่ง แต่เชื่อว่างานต่างๆ ที่ทำไว้จะถูกสานต่อได้ดี เนื่องจากภารกิจหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy ถือเป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาลจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ อีกทั้งนโยบายอื่นของกระทรวง นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที ก็มีความรู้เป็นอย่างดี และที่ผ่านมา ตนเองก็ได้ดำเนินการเคลียร์ปัญหาต่างๆ ลุล่วงแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีข้อพิพาทต่างๆ รวมถึงการเคลียร์เรื่องคลื่นความถี่
     
       ส่วนกรณีเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา รมว.ไอซีทีได้หารือร่วมกับนายฐากร ตัณฑสิทธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถึงการทำแผนการบริหารคลื่นความถี่ และแผนจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ย่าน 470-2600 MHz ร่วมกัน เพื่อหาทางออกให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยจะต้องส่งแผนกลับไปยังกระทรวงไอซีทีเพื่อเสนอต่อ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ภายในสัปดาห์หน้านั้น อาจจะสะดุดเพราะทั้งนายพรชัย และ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ต่างก็ถูกปรับออกด้วยกันทั้งทีม ส่วน รมว.ไอซีทีคนใหม่น่าจะเป็นนายอุตตม สาวนายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9580000093654&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Manager+Morning+Brief+19-8-58&utm_campaign=20150818_m127003701_Manager+Morning+Brief+19-8-58&utm_term=_E0_B8_9A_E0_B9_8A_E0_B8_B2_E0_B8_A2_E0_B8_9A_E0_B8_B2_E0_B8_A2+_E2_80_9C_E0_B8_9E_E0_B8_A3_E0_B8_8A_E0_B8_B1_E0_B8_A2_E2_80_9D+_E0_B9_80_E0_B8_A7_E0_B8_A5_E0_B8_84_E0_B8_B1_E0_B8_A1+_E2_80_9C_E0_B8_AD_E0_B8_B8_E0_B8_95_E0_B8_95_E0_B8_A1_E2_80_9D+_E0_B8_A

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.