Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 ตุลาคม 2558 Ericsson สำหรับรายงานพฤติกรรมผู้บริโภค เกี่ยวกับการรับชมทีวีทั่วโลกพบว่า 35% ของการรับชมทีวี และวีดิโอเป็นการรับชมผ่านบริการวีดิโอออนดีมานด์ ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีการดูซีรีส์ รายการต่างๆ และหนังแบบออนดีมานด์ทางทีวีนั้นเพิ่มสูงขึ้นกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากปี 2554 ที่ประมาณ 2.9 ชั่วโมง

ประเด็นหลักสำหรับรายงานพฤติกรรมผู้บริโภค เกี่ยวกับการรับชมทีวีทั่วโลกพบว่า 35% ของการรับชมทีวี และวีดิโอเป็นการรับชมผ่านบริการวีดิโอออนดีมานด์ (ระบบการเรียกดูภาพยนตร์ตามสั่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพยนตร์ และ แนวโน้มการรับชมทีวีออนดีมานด์เพิ่มขึ้น 71% ตั้งแต่ปี 2555 โดย 2 ใน 3ของผู้ชมวัยรุ่นชมผ่านอุปกรณ์โมบาย โดยเนื้อหาที่ผู้บริโภคสนใจติดตามมาก คือ วีดิโอที่ผลิตหรือจัดทำขึ้นเอง

ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่ดูวิดีโอออนดีมานด์ผ่าน ระบบสตรีมมิ่งอย่างน้อยวันละครั้งนั้นเพิ่มสูงขึ้นนั้นมีมากขึ้นกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในปี 2555 ที่มีเพียง 30% เท่านั้น ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีการดูซีรีส์ รายการต่างๆ และหนังแบบออนดีมานด์ทางทีวีนั้นเพิ่มสูงขึ้นกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากปี 2554 ที่ประมาณ 2.9 ชั่วโมง

สำหรับพฤติกรรมการดูทีวีนั้นสัมพันธ์กับช่วงอายุเช่นกัน โดยกว่า 82% ของคนอายุช่วง 60-69 ปีนั้นจะดูทีวีเป็นกิจวัตรประจำวัน กลุ่ม Gen Y (อายุ 16-34) จะดูทีวีส่วนใหญ่บนสมาร์ทโฟน แล็ปท็อปหรือแท็บเลต ซึ่งประมาณ 53% ของเวลาการดูทีวีและวิดีโอทั้งหมด

จำนวนผู้บริโภคที่ดูวิดีโอบนสมาร์ทโฟนนั้นเพิ่มขึ้นถึง 71% โดยเวลาการดูทีวีและวิดีโอบนอุปกรณ์โมบายนั้นสูงขึ้นเป็น 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เมื่อเทียบกับปี 2555 กว่าครึ่งของผู้บริโภคที่ดูทีวีและวีดีโอทั่วไปนั้นกล่าวว่าเพราะไม่สามารถเลือกหารายการที่น่าสนใจและอยากดูได้ในแต่ละวัน โดยกว่า 62% ของคนที่มีอายุ 25-34 ปีนั้นต่างต้องเจอกับความยุ่งยากนี้เป็นประจำทุกวัน_______________________________________
ชี้ช่องธุรกิจก้าวทันคน GEN Y ‘อีริคสัน’ ชี้ 66% ติดหนึบดูทีวีบนสมาร์ทโฟน


“อีริคสัน” เผยรายงานพฤติกรรมผู้บริโภคดูทีวีผ่านมือถือ และแท็บเลตเพิ่มมากขึ้น ชี้ กลุ่มเจน วาย นิยมสูงสุดถึง 66% เน้นดูวิดีโอออนดีมานด์ผ่านระบบสตรีมมิ่งสูงครึ่งอย่างน้อยวันละครั้งเพิ่มมากขึ้นกว่า 50% ชี้ผู้ประกอบการไทยรีบปรับตัว

นายบัญญัติ เกิดนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า อีริคสันคอนซูมเมอร์แลป ทีวีแอนด์มีเดีย รายงานพฤติกรรมผู้บริโภคเจาะลึกลงไปที่วิดีโอที่ฉายออกอากาศทางทีวี แสดงสถิติต่างๆ ของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศที่ได้ทำการศึกษา อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ตลอดจนการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาประยุกติและคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมทีวีและสื่อ รวมทั้งผู้บริโภคในประเทศไทยได้ด้วย

สำหรับรายงานพฤติกรรมผู้บริโภค เกี่ยวกับการรับชมทีวีทั่วโลกพบว่า 35% ของการรับชมทีวี และวีดิโอเป็นการรับชมผ่านบริการวีดิโอออนดีมานด์ (ระบบการเรียกดูภาพยนตร์ตามสั่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพยนตร์ และ แนวโน้มการรับชมทีวีออนดีมานด์เพิ่มขึ้น 71% ตั้งแต่ปี 2555 โดย 2 ใน 3ของผู้ชมวัยรุ่นชมผ่านอุปกรณ์โมบาย โดยเนื้อหาที่ผู้บริโภคสนใจติดตามมาก คือ วีดิโอที่ผลิตหรือจัดทำขึ้นเอง

ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่ดูวิดีโอออนดีมานด์ผ่าน ระบบสตรีมมิ่งอย่างน้อยวันละครั้งนั้นเพิ่มสูงขึ้นนั้นมีมากขึ้นกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในปี 2555 ที่มีเพียง 30% เท่านั้น ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีการดูซีรีส์ รายการต่างๆ และหนังแบบออนดีมานด์ทางทีวีนั้นเพิ่มสูงขึ้นกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากปี 2554 ที่ประมาณ 2.9 ชั่วโมง

สำหรับพฤติกรรมการดูทีวีนั้นสัมพันธ์กับช่วงอายุเช่นกัน โดยกว่า 82% ของคนอายุช่วง 60-69 ปีนั้นจะดูทีวีเป็นกิจวัตรประจำวัน กลุ่ม Gen Y (อายุ 16-34) จะดูทีวีส่วนใหญ่บนสมาร์ทโฟน แล็ปท็อปหรือแท็บเลต ซึ่งประมาณ 53% ของเวลาการดูทีวีและวิดีโอทั้งหมด

จำนวนผู้บริโภคที่ดูวิดีโอบนสมาร์ทโฟนนั้นเพิ่มขึ้นถึง 71% โดยเวลาการดูทีวีและวิดีโอบนอุปกรณ์โมบายนั้นสูงขึ้นเป็น 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เมื่อเทียบกับปี 2555 กว่าครึ่งของผู้บริโภคที่ดูทีวีและวีดีโอทั่วไปนั้นกล่าวว่าเพราะไม่สามารถเลือกหารายการที่น่าสนใจและอยากดูได้ในแต่ละวัน โดยกว่า 62% ของคนที่มีอายุ 25-34 ปีนั้นต่างต้องเจอกับความยุ่งยากนี้เป็นประจำทุกวัน

นายบัญญัติ กล่าวเพิ่มเติมว่ารายงานฉบับนี้ยังสะท้อนประเด็นสำคัญๆ ที่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยควรปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมสื่อระดับโลกและภูมิภาคเนื่องจากว่า พฤติกรรมการรับชมสื่อต่างๆ ของคนไทยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับเทรนด์ต่างๆ ของพฤติกรรมผู้บริโภคแต่อีริคสันมองว่าปัจจัยหลัก 3 ประการที่จะส่งเสริมให้มีการยอมรับเทรนด์ดังกล่าวอย่างรวดเร็วและในสังคมวงกว้างมากขึ้น ได้แก่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ICT ของกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่กระตุ้นให้กลุ่มผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใช้ตามอัตราการขยายตัวของสังคมเมือง และการเข้าถึงและการใช้สมาร์ทโฟนที่สูงมากขึ้น ผู้ใช้โมบายอินเตอร์เน็ตในไทยเริ่มนิยมดูโมบายทีวีกันมาก 66% จะดูคลิปวิดีโอสั้นๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ (เมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยทั่วโลกที่ 57%) และ 44% จะดูหนังวิดีโอจนจบเรื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ (โดยทั่วโลกจะอยู่ที่39%)

สำหรับคนที่ไม่เคยใช้บริการทีวีที่มีค่าใช้จ่าย (ผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้งานทีวีที่ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือน) เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่ผู้ประกอบการหยิบยื่นให้ในปัจจุบัน ทั้งการผูกมัดระยะยาว แพ็กเกจที่ไม่ยืดหยุ่น ราคาที่สูง และโฆษณามากมายล้วนทำให้ 50% ของคนกลุ่มนี้ไม่อยากเสียเงินเพื่อใช้บริการไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคตก็ตาม

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3095 วันที่ 11 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

http://www.thansettakij.com/2015/10/11/13355

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.