Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 ตุลาคม 2558 กสทช. ชี้ เบื้องต้นได้ให้สำนักงาน กสทช.ตรวจสอบเรื่องกฎหมายแล้ว พบว่าไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ เนื่องจากไม่ได้เป็นการออกใบอนุญาตให้ใหม่ แต่เป็นการขอบริการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม TOT จะต้องนำส่งรายละเอียดของแผนธุรกิจมาให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ กทค.พิจารณา

ประเด็นหลัก

ทั้งนี้ เพื่อต้องการพลิกฟื้นองค์กรให้มีรายได้ และใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหลังการหารือ กสทช.ได้ให้ บมจ.ทีโอที เสนอแผนธุรกิจเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ บมจ.ทีโอทีจะอยู่รอดหรือไม่นั้น คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอัพเกรดคลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ เพียงอย่างเดียว ขึ้นอยู่กับส่วนอื่นๆ ด้วย อีกทั้งสิ่งสำคัญคือ แผนธุรกิจ

ด้าน พ.อ.เศรษฐพงค์ สุวรรณ ประธาน กทค. กล่าวว่า เบื้องต้นได้ให้สำนักงาน กสทช.ตรวจสอบเรื่องกฎหมายแล้ว พบว่าไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ เนื่องจากไม่ได้เป็นการออกใบอนุญาตให้ใหม่ แต่เป็นการขอบริการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม บมจ.ทีโอทีจะต้องนำส่งรายละเอียดของแผนธุรกิจมาให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ กทค.พิจารณา เพื่อออกเป็นมติอีกครั้ง โดยการประชุมจะมีขึ้นในวันที่ 29 ต.ค.2558 นี้

แหล่งข่าวระดับสูงจาก บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการทีโอทีชุดที่มีนาย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ การบริหารที่ผ่านมา นโยบายของบอร์ดเดินมาผิดทางตั้งแต่เริ่มต้นการเข้ามาบริหารงาน เนื่องจากบอร์ดมีการยุบโครงสร้างสายงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการยุบโครงสร้างดังกล่าวเนื่องจากเกิดการขาดทุน เมื่อได้มีการลงทุนไปด้วยงบประมาณถึง 20,000 ล้านบาท เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นและไม่แก้ปัญหาที่เกิด ดังนั้น มันจะสะท้อนให้ผู้ที่ออกนโยบายเห็นว่า องค์กรทีโอทีจะสอดคล้องกับความต้องการที่จะให้ทีโอทีเป็นผู้ให้บริการอินฟราสตรักเจอร์อย่างเดียว

"ทั้งนี้ อยากให้ช่วยเสนอผู้บริหารประเทศ รัฐบาล รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง คนร. บังคับหรือล้างไพ่ ข้อพิพาททั้งหมดของทีโอที ด้วยมาตรา 44 แล้วมาจัดระเบียบใหม่ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ ทีโอทียินดีที่จะโอนถ่ายเสาโทรคมนาคมทั้งหมดเพื่อให้บริการอินฟราฯ และเปิดเกดเวย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” แหล่งข่าวกล่าว
_______________________________________
ไอซีทีหาทางพยุงทีโอที ถกกสทช.อัพเกรดคลื่น2300ทำบรอดแบนด์ไอซีทีเข้าเจรจา กสทช.ขอให้ บมจ.ทีโอที อัพเกรดคลื่น 2300 ทำบรอดแบนด์ หวังช่วยองค์กรอยู่รอด ทีโอทีอยากให้รัฐบาลใช้ ม.44 ล้างข้อพิพาท
อุตตม สาวนายน

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2558 ได้เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมกับนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที เข้าเจรจากับ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ เพื่อขอให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำคลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ ที่ยังอยู่ในสัญญาณสัมปทานจนถึงปี 2568 มาอัพเกรดเป็นบริการบรอดแบนด์ หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จากเดิมที่ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะประจำที่

ทั้งนี้ เพื่อต้องการพลิกฟื้นองค์กรให้มีรายได้ และใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหลังการหารือ กสทช.ได้ให้ บมจ.ทีโอที เสนอแผนธุรกิจเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ บมจ.ทีโอทีจะอยู่รอดหรือไม่นั้น คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอัพเกรดคลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ เพียงอย่างเดียว ขึ้นอยู่กับส่วนอื่นๆ ด้วย อีกทั้งสิ่งสำคัญคือ แผนธุรกิจ

ด้าน พ.อ.เศรษฐพงค์ สุวรรณ ประธาน กทค. กล่าวว่า เบื้องต้นได้ให้สำนักงาน กสทช.ตรวจสอบเรื่องกฎหมายแล้ว พบว่าไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ เนื่องจากไม่ได้เป็นการออกใบอนุญาตให้ใหม่ แต่เป็นการขอบริการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม บมจ.ทีโอทีจะต้องนำส่งรายละเอียดของแผนธุรกิจมาให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ กทค.พิจารณา เพื่อออกเป็นมติอีกครั้ง โดยการประชุมจะมีขึ้นในวันที่ 29 ต.ค.2558 นี้

แหล่งข่าวระดับสูงจาก บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการทีโอทีชุดที่มีนาย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ การบริหารที่ผ่านมา นโยบายของบอร์ดเดินมาผิดทางตั้งแต่เริ่มต้นการเข้ามาบริหารงาน เนื่องจากบอร์ดมีการยุบโครงสร้างสายงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการยุบโครงสร้างดังกล่าวเนื่องจากเกิดการขาดทุน เมื่อได้มีการลงทุนไปด้วยงบประมาณถึง 20,000 ล้านบาท เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นและไม่แก้ปัญหาที่เกิด ดังนั้น มันจะสะท้อนให้ผู้ที่ออกนโยบายเห็นว่า องค์กรทีโอทีจะสอดคล้องกับความต้องการที่จะให้ทีโอทีเป็นผู้ให้บริการอินฟราสตรักเจอร์อย่างเดียว

"ทั้งนี้ อยากให้ช่วยเสนอผู้บริหารประเทศ รัฐบาล รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง คนร. บังคับหรือล้างไพ่ ข้อพิพาททั้งหมดของทีโอที ด้วยมาตรา 44 แล้วมาจัดระเบียบใหม่ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ ทีโอทียินดีที่จะโอนถ่ายเสาโทรคมนาคมทั้งหมดเพื่อให้บริการอินฟราฯ และเปิดเกดเวย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” แหล่งข่าวกล่าว

ด้าน พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความคืบหน้าในการเจรจายุติข้อพิพาทเรื่องเสาโทรคมนาคมประมาณ 10,000 ต้น ระหว่าง กสท โทรคมนาคม และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ว่า ขณะนี้เพิ่งตั้งทีมเจรจาจากตัวแทนของทั้ง 2 บริษัท เพื่อเจรจากันทุกๆ 2 อาทิตย์ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้

ส่วนเรื่องการเจรจายุติข้อพิพาทกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค

ได้ตกลงที่จะตั้งบริษัทร่วมทุน 2 บริษัทใหม่ ดูแลเสาโทรคมนาคม และบริษัทที่ดูเรื่องไฟเบอร์ออพติก.


http://www.thaipost.net/?q=ไอซีทีหาทางพยุงทีโอที-ถกกสทชอัพเกรดคลื่น2300ทำบรอดแบนด์

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.