Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 ธันวาคม 2558 ศาลปกครองสูงสุดยกเลิกคำสั่งห้าม DTAC เปิดโครงข่ายให้ค่าย 3G ใช้ระหว่างชี้ขาดคดีพิพาท CAT ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงมีคำสั่งให้กลับคำสั่งศาลปกครองกลาง ซึ่งมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลาง

ประเด็นหลัก


นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลาง กรณีที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม (แคท) ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามไม่ให้ดีแทค นำเสาและอุปกรณ์โทรคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานไปให้ผู้ประกอบการ 2100 MHz รายอื่นร่วมใช้งานแล้ว

หลังจากเมื่อราว มิ.ย. 2558 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวสั่งห้ามไม่ให้ดีแทคนำเสา และอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานไปให้ผู้ประกอบการ 2100 MHz รายอื่นร่วมใช้งาน ซึ่งทำให้ดีแทคยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลางดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงมีคำสั่งให้กลับคำสั่งศาลปกครองกลาง ซึ่งมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลาง

"ดีแทคมั่นใจว่าคำสั่งเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้บริการ ด้วยการที่ทั้งดีแทค และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด จะขยายโครงข่ายได้รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพิ่มขึ้นของการใช้งานดาต้า" นายลาร์ส กล่าว

_______________________________________
ศาลปกครองสูงสุดยกเลิกคำสั่งห้ามดีแทคเปิดโครงข่ายให้ค่าย 3G ใช้ระหว่างชี้ขาดคดีพิพาทแคท

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีพิพาท "ดีแทค-แคท" ที่สั่งห้ามไม่ให้ดีแทคนำเสาและอุปกรณ์ให้ผู้ประกอบการ 3G อื่นร่วมใช้งาน

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลาง กรณีที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม (แคท) ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามไม่ให้ดีแทค นำเสาและอุปกรณ์โทรคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานไปให้ผู้ประกอบการ 2100 MHz รายอื่นร่วมใช้งานแล้ว

หลังจากเมื่อราว มิ.ย. 2558 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวสั่งห้ามไม่ให้ดีแทคนำเสา และอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานไปให้ผู้ประกอบการ 2100 MHz รายอื่นร่วมใช้งาน ซึ่งทำให้ดีแทคยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลางดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงมีคำสั่งให้กลับคำสั่งศาลปกครองกลาง ซึ่งมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลาง

"ดีแทคมั่นใจว่าคำสั่งเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้บริการ ด้วยการที่ทั้งดีแทค และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด จะขยายโครงข่ายได้รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพิ่มขึ้นของการใช้งานดาต้า" นายลาร์ส กล่าว

การขยายโครงสร้างเสาสัญญาณมือถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณสู่การบริการทั่วไทยได้ครอบคลุมพื้นที่อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและการบริหารงานของภาครัฐ


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1448623893

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.