Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มกราคม 2559 อีริคสัน เผยผลการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้สมาร์ทโฟนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย พบคนไทยช้งานดาต้าเพื่อรับส่งข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน อยู่ที่ 1.2GB ต่อเดือน แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9GB ภายในปี 2564 เนื่องจากคนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ และผู้บริโภคกว่า 74%

ประเด็นหลักปัจจุบัน คนไทยใช้งานดาต้าเพื่อรับส่งข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน อยู่ที่ 1.2GB ต่อเดือน แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9GB ภายในปี 2564 เนื่องจากคนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ และผู้บริโภคกว่า 74% ยังนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำ ทั้งยังนิยมดูโมบายล์ทีวี โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่นิยมดูคลิปวีดิโอสั้นๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์เฉลี่ย 66% ขณะที่ทั่วโลกมีสัดส่วนเพียง 57% สอดคล้องกับการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโมบายล์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นถึง 14 เท่าตัว ภายในปี 2558-2564

เครือข่ายประสิทธิภาพดี พร้อมเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์...
เมื่อผู้ใช้งานเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญในการเข้าสู่สังคมเครือข่าย ประสิทธิภาพในการใช้งานเครือข่ายจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการ ภายใต้รูปแบบโมบายล์บรอดแบนด์ที่รวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์ได้แบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ติง (IoT : Internet of Things) เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์และสังคมเครือข่าย

_________________________________________________
เน็ต-สมาร์ทโฟนเปลี่ยนพฤติกรรม? คนไทยขยันออนไลน์ ดูคลิปผ่านมือถืออีริคสัน เผยผลการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้สมาร์ทโฟนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย พบคนไทยใช้งานดาต้าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง คาดจาก 1.2GB ต่อเดือน กลายเป็น 9GB ภายใน 6 ปี…

จากความนิยมสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคท่ัวโลก ส่งผลให้การใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มตามไปด้วย... อีริคสัน ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและแนวโน้มที่เกิดขึ้นจากความนิยมใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย จากรายงาน South East Asia and Oceania Report ซึ่งรวมถึงแนวโน้มการใช้งานและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย

นายบัญญัติ เกิดนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2561 การใช้งานเครือข่าย 3จี และ 4จี ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 5 เท่า หรือประมาณ 30% ของการใช้งานทั้งหมด โดยมากกว่า 90% จะเป็นการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ขณะที่ประสิทธิภาพและความเร็วเฉลี่ยของเครือข่ายโมบายล์บรอดแบนด์ในประเทศไทยก็จะดีขึ้นตามไปด้วย นอกจากการพัฒนาเครือข่าย ผู้ให้บริการเครือข่าย (โอเปอเรเตอร์) ก็ยังได้ปรับรูปแบบการทำตลาดสมาร์ทโฟนให้แข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนราคาถูก เพื่อกระตุ้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือและรองรับความต้องการใช้งานของผู้บริโภคในต่างจังหวัด

สำหรับรายงานฉบับดังกล่าว ได้เปิดเผยสถิติและมุมมองของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ดังนี้…

การใช้งานเพิ่มขึ้นทุกปี!
การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าเมื่อช่วงสิ้นปี 2558 ผู้ใช้งานอาจมีจำนวนถึง 87 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 130% ของจำนวนประชากรไทย เช่นเดียวกับการใช้งาน 4จี ซึ่งคาดว่าในปี 2561 จำนวนผู้ใช้งานจะเพิ่มอย่างต่อเนื่องกว่า 30% ของจำนวนผู้ใช้มือถือทั้งหมดสมาร์ทโฟนติดหนึบอยู่ในมือ ไม่เว้นแม้แต่ก่อนนอน

สมาร์ทโฟนยังคงเป็นที่นิยม
แม้ว่าสมาร์ทโฟนจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยมาซักระยะ แต่แนวโน้มดังกล่าวก็จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าภายในปี 2561 สัดส่วนราว 90% ของมือถือทั้งหมดจะเป็นสมาร์ทโฟน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีอยู่ราว 62% จากความต้องการใช้งานของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 2จี 3จี เปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟน 4จี รวมถึงผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกตัวเมือง

3 ปัจจัยกระตุ้นการเข้าถึงสมาร์ทโฟน
ทั้งนี้ ปัจจัยในการกระตุ้นการใช้งานสมาร์ทโฟนและโมบายล์บรอดแบนด์ ได้แก่ ความพร้อมและความครอบคลุมของเครือข่ายและการเข้าถึงสมาร์ทโฟน, ราคาค่าบริการที่มีความเหมาะสม ทำให้ผู้บริโภครู้สึกสามารถใช้งานและเป็นเจ้าของได้ในราคาที่ไม่เป็นภาระ, ความเข้าใจถึงประโยชน์ในการใช้งานสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ต

ใช้เน็ต-ดูวีดิโอผ่านมือถือมากขึ้น!
ปัจจุบัน คนไทยใช้งานดาต้าเพื่อรับส่งข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน อยู่ที่ 1.2GB ต่อเดือน แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9GB ภายในปี 2564 เนื่องจากคนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ และผู้บริโภคกว่า 74% ยังนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำ ทั้งยังนิยมดูโมบายล์ทีวี โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่นิยมดูคลิปวีดิโอสั้นๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์เฉลี่ย 66% ขณะที่ทั่วโลกมีสัดส่วนเพียง 57% สอดคล้องกับการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโมบายล์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นถึง 14 เท่าตัว ภายในปี 2558-2564

เครือข่ายประสิทธิภาพดี พร้อมเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์...
เมื่อผู้ใช้งานเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญในการเข้าสู่สังคมเครือข่าย ประสิทธิภาพในการใช้งานเครือข่ายจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการ ภายใต้รูปแบบโมบายล์บรอดแบนด์ที่รวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์ได้แบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ติง (IoT : Internet of Things) เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์และสังคมเครือข่ายต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทุกที่ ทุกเวลา

"อย่างไรก็ตาม การใช้งานโมบายล์บรอดแบนด์ยังคงเติบโต โดยผลสำรวจระบุว่ามีผู้ใช้งานใหม่ราว 20 ราย เพิ่มขึ้นทุก 20 นาที ส่วนเทคโนโลยี 5จี คาดว่าทั่วโลกจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในปี 2564 ซึ่งในช่วงดังกล่าวผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกอาจมีจำนวนถึง 150 ล้านราย" นายบัญญัติ กล่าว

นอกจากนี้ อีริคสัน ยังได้เปิดเผยเทรนด์ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นเทรนด์เดียวกันทั้งในประเทศไทยและระดับโลก อาทิ… การเปลี่ยนมือถือเป็นสมาร์ทโฟน ซึ่งไม่ใช่เพียงการย้ายจากเครื่อง 2จี เป็น 3จี แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนเครื่องเพื่อให้รองรับ 4จี อีกด้วย, การใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต, การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่เพียงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แต่ในอนาคตยังมีอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งแก็ตเจ็ต เครื่องใช้ภายในบ้าน และอุปกรณ์ภายในรถยนต์อีกด้วย.

http://www.thairath.co.th/content/559387

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.