Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้ แนวโน้มดูทีวีเริ่มเปลี่ยน มีพฤติกรรมการรับชมทีวีย้อนหลังถึง 85.5% ส่วน 14.2% ไม่เคยรับชมย้อนหลัง

ประเด็นหลัก


ทีวีดิจิตอลในยุคที่เทคโน โลยีเข้ามามีบทบาทนั้นการรับชมทีวีผ่านทางสมาร์ทโฟน จึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายรวมถึงการรับชมย้อนหลังจึงเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้บริโภคในยุคนี้ โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยผลสำรวจการรับชมทีวีดิจิตอล พบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชมรายการทีวี อันดับ 1 ได้แก่ ดิจิตอล ทีวี 59.5% สมาร์ทโฟน 41.8% โน้ตบุ๊ก 29.3% แท็บแล็ต 24.3% คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 21.5% สมาร์ท ทีวี 18.8% อนาล็อกทีวี 7% และมือถือที่มีเสาอากาศ 6% และมีพฤติกรรมการรับชมทีวีย้อนหลังถึง 85.5% ส่วน 14.2% ไม่เคยรับชมย้อนหลัง ช่องทางที่รับชมมากที่สุดคือ ยูทูบ, ไลน์ ทีวี เป็นต้น ส่วน
__________________________________________________
แนวโน้มดูทีวีเริ่มเปลี่ยน ดูย้อนหลังผ่านจอมือถือ | เดลินิวส์

„ เมนู อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์ แนวโน้มดูทีวีเริ่มเปลี่ยน ดูย้อนหลังผ่านจอมือถือ ปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกองทัพบก ให้นักศึกษาอาชีวะ และทหารลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ การเลือกซื้อเสาอากาศ และสายอากาศ วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 1:38 น. หมวด: ไอที คำสำคัญ: แนวโน้ม ดูทีวี ดูย้อนหลัง จอมือถือ “ทีวีดิจิตอล” กับปัญหาเรื่องการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนให้สามารถรับชมทีวีดิจิตอล ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้องเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอลหลังจากการเปิดให้บริการมาร่วมเกือบ 2 ปี พบว่า ตั้งแต่ 10 ต.ค. 57-14 ม.ค. 59 สำนักงาน กสทช. ได้รับการสอบถามและร้องเรียนถึง 5 แสนกว่าเรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบสิทธิการใช้คูปองและพื้นที่การรับชมทีวีดิจิตอล รวมถึงสอบถามการเลือกและวิธีติดตั้งอุปกรณ์ในการรับชมทีวีดิจิตอลต่าง ๆ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้ประชุมคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งจะเน้นการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ เช่น การแจกคูปอง การติดตั้งอุปกรณ์ การนำคูปองไปแลกกล่อง คุณภาพการรับชมสัญญาณ และการเลือกซื้อเสาอากาศ ที่ผ่านมาพบว่า เมื่อแลกกล่องรับสัญญาณไปแล้ว ติดตั้งไม่เป็น และบางส่วนไม่รู้ว่าต้องใช้เสาอากาศร่วม หากจะดูทีวีดิจิตอล เมื่อรู้สึกยุ่งยาก จึงไม่เกิดแรงจูงใจในการรับชม ปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกองทัพบก ให้นักศึกษาอาชีวะ และทหารลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ การเลือกซื้อเสาอากาศ และสายอากาศ เนื่องจากสายอากาศบางยี่ห้ออาจไม่ได้คุณภาพ ส่งผลต่อความเสถียรของการรับส่งสัญญาณในการรับชมทีวีดิจิตอล อย่างไรก็ตาม ทีวีดิจิตอลในยุคที่เทคโน โลยีเข้ามามีบทบาทนั้นการรับชมทีวีผ่านทางสมาร์ทโฟน จึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายรวมถึงการรับชมย้อนหลังจึงเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้บริโภคในยุคนี้ โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยผลสำรวจการรับชมทีวีดิจิตอล พบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชมรายการทีวี อันดับ 1 ได้แก่ ดิจิตอล ทีวี 59.5% สมาร์ทโฟน 41.8% โน้ตบุ๊ก 29.3% แท็บแล็ต 24.3% คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 21.5% สมาร์ท ทีวี 18.8% อนาล็อกทีวี 7% และมือถือที่มีเสาอากาศ 6% และมีพฤติกรรมการรับชมทีวีย้อนหลังถึง 85.5% ส่วน 14.2% ไม่เคยรับชมย้อนหลัง ช่องทางที่รับชมมากที่สุดคือ ยูทูบ, ไลน์ ทีวี เป็นต้น ส่วนประเภทรายการ ที่รับชมมากที่สุดถึง 47.3% เป็นประเภทละครไทย ซีรีส์ไทย อีก 39% เป็นภาพยนตร์ไทย และต่างประเทศ และ 37.8% การ์ตูน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยียุคดิจิตอลที่ก้าวหน้ามากขึ้น คนดูทีวีผ่านทีวีน้อยลงหันมาดูทีวีผ่านมือถือมากขึ้น และคาดว่าแนวโน้มจะมีสูงขึ้นเนื่องจากการเปิดให้บริการ 4จี ดังนั้นผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลต้องสร้างความดึงดูดใจให้ผู้บริโภคและที่สำคัญต้องปรับตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นยุคโซเชียลมีเดีย. สุรัสวดี สิทธิยศ“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/376865

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.