Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 มีนาคม 2559 AIS.วิไล ระบุ ในส่วนข้อเสนอของ ทรูมูฟ เอช ที่ได้ยื่นผ่าน กสทช.มานั้น เอไอเอส ขอขอบคุณในความปรารถนาดี แต่ เอไอเอส ไม่อาจรับข้อเสนอดังกล่าวได้ เนื่องจากคลื่นของ ทรูมูฟ เอช อยู่ที่ Lot 2 ในปัจจุบัน เอไอเอส ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 900MHz ใน Lot ที่ 1 ซึ่งยังไม่มีการติดต่อมาชำระเงินค่าประมูล การที่จะเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ย่าน 900MHz ใน Lot ที่ 2 ของ ทรูมูฟ เอช จึงกระทำไม่ได้ในเวลาอันสั้น

ประเด็นหลัก


นางวิไล กล่าวต่อว่า ในส่วนข้อเสนอของ ทรูมูฟ เอช ที่ได้ยื่นผ่าน กสทช.มานั้น เอไอเอส ขอขอบคุณในความปรารถนาดี แต่ เอไอเอส ไม่อาจรับข้อเสนอดังกล่าวได้ เนื่องจากคลื่นของ ทรูมูฟ เอช อยู่ที่ Lot 2 ในปัจจุบัน เอไอเอส ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 900MHz ใน Lot ที่ 1 ซึ่งยังไม่มีการติดต่อมาชำระเงินค่าประมูล การที่จะเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ย่าน 900MHz ใน Lot ที่ 2 ของ ทรูมูฟ เอช จึงกระทำไม่ได้ในเวลาอันสั้น อีกทั้งขอเสนอของเอไอเอสที่มีไปยัง กสทช.นั้น เอไอเอส ต้องการใช้คลื่น 900 MHz ใน Lot ที่ 1 เพียง 5 MHz ซึ่งเอไอเอสได้เสนอเรื่องขอใช้คลื่นดังกล่าวกับ กสทช.เพื่อพิจารณาคลื่นให้เอไอเอส ได้นำไปใช้ในการดูแลผู้ใช้บริการต่อไป


อย่างไรก็ตาม เอไอเอส เชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายทั้งภาครัฐอย่าง กสทช.หรือในภาคเอกชนอย่างผู้ให้บริการทุกราย ต่างมีความตั้งใจในการดูแลผู้บริโภคมาโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับการใช้บริการระบบสื่อสารในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในครั้งนี้_______________________________________10 มี.ค. 59 สืบเนื่องจากกรณีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติไม่อนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ขยายมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ และรับทราบแนวทางที่บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอให้ เอไอเอส สามารถใช้งานคลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 10 MHz ในส่วนของบริษัทต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อดูแลลูกค้าให้สามารถใช้งานได้ต่อ โดยจะต้องจ่ายค่าเช่าใช้งานคลื่นความถี่ให้ ทรูมูฟ เอช จำนวน 450 ล้านบาทต่อเดือน ในการนี้ กสทช.ได้เป็นเจ้าภาพเชิญประชุมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาเจรจากันเมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา

ด้าน นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาตั้งแต่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เอไอเอสได้พยายามมุ่งมั่นดูแลลูกค้าทุกรายที่อยู่บนระบบคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และได้เตรียมแผนรองรับผลกระทบอย่างดีทุกวิถีทาง ประกอบด้วย 1.การทำจดหมายไปยังสำนักงาน กสทช. ถึง 3 ครั้งคือ วันที่ 30 ต.ค. 58 วันที่ 4 ม.ค. 59 และเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 59 เพื่อขอให้ชะลอการสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz อย่างน้อยถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อให้เวลาลูกค้าที่เหลืออยู่ดำเนินการโอนย้ายได้ทัน 2.จัดเตรียมเครื่องโทรศัพท์มือถือทดแทนให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่ยังคงถือเครื่อง 2G ให้เปลี่ยนเป็น 3G หรือ 4G และ 3.เดินหน้าขยายเครือข่าย 3G และ 4G อย่างต่อเนื่องด้วยงบประมาณ 40,000 ล้านบาท

แม้ว่าเอไอเอสจะได้ดำเนินการทุกวิถีทางแล้ว แต่เนื่องด้วยเอไอเอสมีลูกค้ามากกว่า 40 ล้านราย ส่งผลให้ยังคงมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ในบนระบบคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาการเยียวยาออกไป

นางวิไล กล่าวต่อว่า ในส่วนข้อเสนอของ ทรูมูฟ เอช ที่ได้ยื่นผ่าน กสทช.มานั้น เอไอเอส ขอขอบคุณในความปรารถนาดี แต่ เอไอเอส ไม่อาจรับข้อเสนอดังกล่าวได้ เนื่องจากคลื่นของ ทรูมูฟ เอช อยู่ที่ Lot 2 ในปัจจุบัน เอไอเอส ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 900MHz ใน Lot ที่ 1 ซึ่งยังไม่มีการติดต่อมาชำระเงินค่าประมูล การที่จะเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ย่าน 900MHz ใน Lot ที่ 2 ของ ทรูมูฟ เอช จึงกระทำไม่ได้ในเวลาอันสั้น อีกทั้งขอเสนอของเอไอเอสที่มีไปยัง กสทช.นั้น เอไอเอส ต้องการใช้คลื่น 900 MHz ใน Lot ที่ 1 เพียง 5 MHz ซึ่งเอไอเอสได้เสนอเรื่องขอใช้คลื่นดังกล่าวกับ กสทช.เพื่อพิจารณาคลื่นให้เอไอเอส ได้นำไปใช้ในการดูแลผู้ใช้บริการต่อไป

อย่างไรก็ตาม เอไอเอส เชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายทั้งภาครัฐอย่าง กสทช.หรือในภาคเอกชนอย่างผู้ให้บริการทุกราย ต่างมีความตั้งใจในการดูแลผู้บริโภคมาโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับการใช้บริการระบบสื่อสารในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในครั้งนี้

http://www.naewna.com/business/206408

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.