Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 มีนาคม 2559 ศาลให้เวลา AIS 2G 900 อีก 30 วัน วันถึงวันที่ 14 เม.ย.59 ชี้ 400000 เบอร์ เป็นลูกค้า TOT 200000 เบอร์

ประเด็นหลัก
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า "จากมติของ กสทช.ที่อนุมัติออกใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz ชุดที่ 2 ให้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 และส่งผลทำให้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ 2G บนคลื่น 900 MHz ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ที่มีอยู่ประมาณ 4 แสนราย ต้องซิมดับ และลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น ที่ยังคงถือเครื่องมือถือ 2G อีกราว 7.6 ล้านเบอร์ รวมถึงลูกค้าของทีโอทีอีกประมาณ 2 แสนเบอร์ ไม่สามารถใช้งานได้บนโครงข่าย 900 MHz อีกต่อไป โดยจะมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปนั้น"


_____________________________________


16 มี.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อเวลา 23.40 น. ศาลปกครองกลางส่งคำสั่งศาล มายังสำนักงาน กสทช. สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 มี.ค.59 ศาลปกครองนัดไต่สวนคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ผู้ถูกฟ้อง และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ผู้ฟ้อง เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราว ให้ขยายมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการยุติการให้บริหารโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ออกไป คำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินของเอไอเอส ที่ยื่นฟ้อง กสทช.เพื่อคัดค้านมติการออกคำสั่งหลังจัดสรรใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4จีซึ่งเป็นผลให้ซิมการ์ดโทรศัพท์เอไอเอสในระบบ 2 จีใช้งานไม่ได้หลังเวลาเที่ยงคืนวันนี้(15 มี.ค.59)

ทั้งนี้ ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติ กทค.ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มี.ค.59 โดยให้ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ซึ่งมีผลทำให้เอไอเอส สามารถให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz หรือ 2G ต่อไปเป็นเวลา 30 วันถึงวันที่ 14 เม.ย.59

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า "จากมติของ กสทช.ที่อนุมัติออกใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz ชุดที่ 2 ให้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 และส่งผลทำให้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ 2G บนคลื่น 900 MHz ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ที่มีอยู่ประมาณ 4 แสนราย ต้องซิมดับ และลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ็น ที่ยังคงถือเครื่องมือถือ 2G อีกราว 7.6 ล้านเบอร์ รวมถึงลูกค้าของทีโอทีอีกประมาณ 2 แสนเบอร์ ไม่สามารถใช้งานได้บนโครงข่าย 900 MHz อีกต่อไป โดยจะมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปนั้น"

"เนื่องจากกรณีดังกล่าว เอไอเอสและ กทค. มีความเห็นที่แตกต่างกันถึงแนวทางที่จะดูแลผู้ใช้บริการ ภายหลังการออกใบอนุญาต เอไอเอสจึงมีความจำเป็นต้องยื่นฟ้องไปยังศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลพิจารณาคุ้มครองลูกค้าจำนวนดังกล่าว ให้ยังคงใช้งานต่อไปได้ อันจะเป็นการช่วยให้ลูกค้ากลุ่มนี้ และผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงมีเวลาที่จะโอนย้ายเบอร์ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น หรือ เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือที่รองรับเทคโนโลยี 3G หรือ 4G ต่อไป"

"โดยล่าสุด ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้เอไอเอสยังคงให้บริการต่อไปอีก 30 วัน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าจำนวนดังกล่าว ยังคงสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้เอไอเอสยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไป" นายสมชัย ย้ำ

http://www.naewna.com/business/207224

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.