Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 มีนาคม 2559 ไออาร์ซีพี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงเหตุผลที่ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เนื่องจากว่าบริษัทดังกล่าวจะทำหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4 จี เพราะในปัจจุบันบริษัทมีคู่ค้าอยู่แล้ว คือ AIS

ประเด็นหลัก


นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์ซีพี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงเหตุผลที่ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เนื่องจากว่าบริษัทดังกล่าวจะทำหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4 จี เพราะในปัจจุบันบริษัทมีคู่ค้าอยู่แล้ว คือ เอไอเอส หรือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ กำลังจะได้รับสิทธิ์ติดตั้งให้กับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมรวมถึงงานก่อสร้างและติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบโทรศัพท์พื้นฐานแล้ว บริษัทกำลังขยายรับงานในส่วนโยธาทั่วประเทศอีกด้วย สำหรับบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีสัดส่วนการลงทุน คือ ไออาร์ซีพี ถือหุ้น 51% และ บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด สัดส่วน 49%

เช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวของผู้ให้บริการรวบรวมระบบ หรือ SI (System Integrator) รายใหญ่ โดยแหล่งข่าวจากบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทลูกคือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ แซมเทล ปัจจุบันมีโครงการในมือ รวมมูลค่ากว่า 8 พันล้านบาท โดยในปีบริษัทได้รับหนังสือสั่งจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย AMR Data Center จาก กฟภ. มูลค่ารวม 391 ล้านบาท และบริษัท สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ยังได้เซ็นสัญญากับการนิคมอุตสาหกรรมฯ เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV มูลค่ารวม 298 ล้านบาท อีกด้วย


_________________________


รับเหมาติดตั้งโครงข่ายงานล้น โครงการขยายอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน/4G หล่นทับโครมใหญ่


รับเหมาติดตั้งโครงข่ายงานล้น โครงการขยายอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน/4G หล่นทับโครมใหญ่

อานิสงส์โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4 จี และ โครงการขยายอินเตอร์เน็ต 3 หมื่นหมู่บ้าน ของ ไอซีที ส่งผลให้ตลาดติดตั้งระบบโครงข่ายคึกคักทันตาเห็น ล่าสุด “ไออาร์ซีพี”ร่วมลงทุนกับ สิงห์คอมฯ จัดตั้งบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป รุกงานทั้งมือถือ-โยธา ขณะเดียวกัน “สามารถฯ-เอไอที” เผยมีโครงการที่มีอยู่ในมือแล้วกว่า 1หมื่นล้านบาท

โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานทางด้านไอซีที
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานทางด้านไอซีที
นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์ซีพี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงเหตุผลที่ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เนื่องจากว่าบริษัทดังกล่าวจะทำหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4 จี เพราะในปัจจุบันบริษัทมีคู่ค้าอยู่แล้ว คือ เอไอเอส หรือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ กำลังจะได้รับสิทธิ์ติดตั้งให้กับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมรวมถึงงานก่อสร้างและติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบโทรศัพท์พื้นฐานแล้ว บริษัทกำลังขยายรับงานในส่วนโยธาทั่วประเทศอีกด้วย สำหรับบริษัท สิงห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีสัดส่วนการลงทุน คือ ไออาร์ซีพี ถือหุ้น 51% และ บริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด สัดส่วน 49%

เช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวของผู้ให้บริการรวบรวมระบบ หรือ SI (System Integrator) รายใหญ่ โดยแหล่งข่าวจากบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทลูกคือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ แซมเทล ปัจจุบันมีโครงการในมือ รวมมูลค่ากว่า 8 พันล้านบาท โดยในปีบริษัทได้รับหนังสือสั่งจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย AMR Data Center จาก กฟภ. มูลค่ารวม 391 ล้านบาท และบริษัท สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ยังได้เซ็นสัญญากับการนิคมอุตสาหกรรมฯ เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV มูลค่ารวม 298 ล้านบาท อีกด้วย


แหล่งข่าวบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอที เปิดเผยว่า สำหรับในปีนี้บริษัทวางงบลงทุนรวมไว้กว่า 800 ล้านบาท เพื่อผลักดันรายได้ปี 2559 เติบโตต่อเนื่องอยู่ที่ 5.7 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมาที่มีรายได้ 5.13 พันล้านบาท พร้อมรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 24% และกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 10% โดยปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) กว่า 3 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดในปีนี้

ด้านโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตจำนวน 3 หมื่นหมู่บ้าน ซึ่งเป็นงบลงทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที โดยคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้มีการอนุมัติงบประมาณในปี 2559 จำนวน 1.5 หมื่นล้านบาท โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งแบ่งพื้นที่ติดตั้งในสัดส่วน 50:50 ซึ่งการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตครั้งนี้ทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างและให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ ส่วนโครงการติดตั้งเกตเวย์ระหว่างประเทศอีก 5 พันล้านบาทเป็นงบประมาณในปี 2560 โดยขณะนี้กระทรวงไอซีที อยู่ระหว่างการพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานเข้ามาบริหารจัดการ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,138 วันที่ 10 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

http://www.thansettakij.com/2016/03/10/36411

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.