Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 เมษายน 2559 บมจ.ไทยคม ประกาศความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มบริษัทฟอร์เอฟเวอร์ (Forever Group) ผู้นำธุรกิจสื่อและผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Direct to Home ของประเทศเมียนมาร์

ไประเด็นหลักบมจ.ไทยคม หนึ่งในผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย ประกาศความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มบริษัทฟอร์เอฟเวอร์ (Forever Group) ผู้นำธุรกิจสื่อและผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Direct to Home ของประเทศเมียนมาร์ ในสัญญาระยะยาวเพื่อเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมเพิ่มเติมเป็น 8 จาก 3 ทรานส์พอนเดอร์ ที่ไทยคมให้บริการอยู่ในปัจจุบันการลงนามในสัญญาดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ซึ่งช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้นมานี้จะช่วยสนับสนุนกลุ่มบริษัทฟอร์เอฟเวอร์ในการให้บริการถ่ายทอดดิจิทัลคอนเทนต์ และการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ในระดับความคมชัดสูงในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายหลักของไทยคมมายาวนานกว่า 15 ปี การบรรลุข้อตกลงการเช่าช่องสัญญาณดังกล่าว ยังเป็นการเน้นย้ำพันธะสัญญาของไทยคมในการรองรับกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นการดำเนินตามแผนกลยุทธ์การตลาดของไทยคม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาคเอเชีย และเพิ่มปริมาณช่องสัญญาณดาวเทียมให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยการจัดส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นสู่วงโคจรอย่างต่อเนื่องด้วย
_______________________________________________

ไทยคมบรรลุข้อตกลงกับฟอร์เอฟเวอร์กรุ๊ป เพิ่มปริมาณการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมในเมียนมาร์

บมจ.ไทยคม หนึ่งในผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย ประกาศความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มบริษัทฟอร์เอฟเวอร์ (Forever Group) ผู้นำธุรกิจสื่อและผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Direct to Home ของประเทศเมียนมาร์ ในสัญญาระยะยาวเพื่อเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมเพิ่มเติมเป็น 8 จาก 3 ทรานส์พอนเดอร์ ที่ไทยคมให้บริการอยู่ในปัจจุบันการลงนามในสัญญาดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ซึ่งช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้นมานี้จะช่วยสนับสนุนกลุ่มบริษัทฟอร์เอฟเวอร์ในการให้บริการถ่ายทอดดิจิทัลคอนเทนต์ และการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ในระดับความคมชัดสูงในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายหลักของไทยคมมายาวนานกว่า 15 ปี การบรรลุข้อตกลงการเช่าช่องสัญญาณดังกล่าว ยังเป็นการเน้นย้ำพันธะสัญญาของไทยคมในการรองรับกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นการดำเนินตามแผนกลยุทธ์การตลาดของไทยคม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาคเอเชีย และเพิ่มปริมาณช่องสัญญาณดาวเทียมให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยการจัดส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นสู่วงโคจรอย่างต่อเนื่องด้วย

อู วิน มอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฟอร์เอฟเวอร์ กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทฯ และไทยคมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมา เรายินดีที่ความร่วมมือครั้งนี้ได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการช่องสัญญาณดาวเทียมที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ซึ่งดาวเทียมของไทยคมมีศักยภาพและจะเป็นแกนหลักในการขยายโครงข่ายการให้บริการถ่ายทอดดิจิทัลคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นด้านความบันเทิง วัฒนธรรม หรือข่าวสาร ไปยังผู้ชมในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับไทยคมต่อไป”

ไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า “ไทยคมมีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจและมีส่วนร่วมในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านบรอดคาสต์และการถ่ายทอดคอน   เทนต์ของกลุ่มบริษัทฟอร์เอฟเวอร์ การเพิ่มปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณดาวเทียมถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมที่เพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมบรอดคาสต์และสื่อในภูมิภาคอาเซียน การบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มบริษัทฟอร์เอฟเวอร์ ยังเป็นการสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลไทยในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางการค้าภายในภูมิภาคอาเซียนด้วย ผมขอขอบคุณกลุ่มบริษัทฟอร์เอฟเวอร์ที่ยังคงไว้วางใจและให้โอกาสไทยคมได้ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจต่อไป”

http://www.adslthailand.com/post/ไทยคมบรรลุข้อตกลงกับฟอร์เอฟเวอร์กรุ๊ป-เพิ่มปริมาณการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมในเมียนมาร์

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.