Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 มิถุนายน 2559 สปป.ลาวได้มีนโยบายให้ลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันมีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการแล้วประมาณ 87% แต่ข้อมูลการลงทะเบียนขาดความน่าเชื่อถือ

ประเด็นหลัก
ความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้เป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสปป.ลาวและยังช่วยในด้านความปลอดภัยของสังคมความมั่นคงของประเทศร่วมกันของทั้งสองประเทศ ทั้งปัญหาความมั่นคงอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งผลของการลงทะเบียนซิมจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งานได้โดยในปี 2558 สปป.ลาวมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 6.5 ล้านคน มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 5 ล้านเลขหมาย จากโอเปอเรเตอร์จำนวน 4 ราย และมีการให้บริการ 3G ครอบคลุมพื้นที่ 60%

ทั้งนี้สปป.ลาวได้มีนโยบายให้ลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันมีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการแล้วประมาณ 87% แต่ข้อมูลการลงทะเบียนขาดความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลประชากรไม่ครบถ้วนและไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เพราะวิธีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ของ สปป.ลาว นั้นให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนด้วยตัวเองด้วยการส่งเอสเอ็มเอส หรือโทรศัพท์แจ้งกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยที่หน่วยงานรัฐขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูลและไม่สามารถตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

นายฐากรกล่าวว่า สำนักงาน กสทช. และสปป.ลาวจะหารือในรายละเอียดด้านเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบการใช้งานแอพพลิเคชั่น “2 แชะ” คาดจะส่งมอบระบบต้นแบบให้ สปป.ลาวภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
_________________________________ กสทช. นั่งรอรับเงิน “แจส โมบาย” จ่ายค่าปรับ 199 ล้านบาท ขณะที่เครือเอไอเอส จ่ายค่าใบอนุญาต 4G เผยได้บรรลุความร่วมมือในการช่วยลาวจัดระบบลงทะเบียนซิมเติมเงิน เชื่อช่วยลดอาชญากรรม และยาเสพติด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดเผยว่า บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯแล้วว่า ยินดีจ่ายค่าเสียหายกรณีไม่มาชำระเงินค่าประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามที่ กสทช.เรียกเก็บเงินชดใช้ค่าเสียหายประมาณ 199.42 ล้านบาท ดังนั้นคาดว่าแจสฯน่าจะมาชำระเงินภายในวันที่ 13 มิ.ย. 2559 ก่อนที่จะครบกำหนดในวันที่ 16 มิ.ย. 2559

ส่วนความคืบหน้าในส่วน บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็คเวอร์ท จำกัด(เอดับบลิวเอ็น) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เอไอเอส ผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz มูลค่า 75,654 ล้านบาทนั้น เอดับบลิวเอ็น ควรจะมาชำระค่าใบอนุญาตงวดที่ 1 จำนวน 8,040 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันทางการเงิน (แบงก์การันตี) ก่อนวันที่ 28 มิ.ย.2559 เนื่องจากกสทช.ต้องใช้กระบวนการนำเรื่องเข้าที่ประชุม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) เพื่อให้ใบอนุญาตออกได้ทันภายในวันที่ 30 มิ.ย.2559

“จากที่ได้พูดคุยกับผู้บริหาร เอดับบลิวเอ็นคาดว่าน่าจะมาชำระภายในวันที่ 20 มิ.ย.2559”

นายฐากรกล่าวระหว่างเดินทางไปสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาวระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2559 ว่า เลขาธิการ กสทช.พร้อมทั้งผู้แทน กสทช.ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน Ministry of Post and Telecommunication แห่งสปป.ลาว เรื่องการจัดระบบลงทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน

ในการนี้สำนักงานกสทช.และสปป.ลาว ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมโดยหนึ่งในงานภายใต้ความร่วมมือ คือเรื่องการจัดทำระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งรวมถึงการจัดทำแอพพลิเคชั่น “2 แชะ”โดยกสทช.เป็นผู้ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของสปป.ลาว หลังจากการดำเนินงานลงทะเบียนซิมที่ผ่านมาของไทยประสบความสำเร็จ

ความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้เป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสปป.ลาวและยังช่วยในด้านความปลอดภัยของสังคมความมั่นคงของประเทศร่วมกันของทั้งสองประเทศ ทั้งปัญหาความมั่นคงอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งผลของการลงทะเบียนซิมจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งานได้โดยในปี 2558 สปป.ลาวมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 6.5 ล้านคน มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 5 ล้านเลขหมาย จากโอเปอเรเตอร์จำนวน 4 ราย และมีการให้บริการ 3G ครอบคลุมพื้นที่ 60%

ทั้งนี้สปป.ลาวได้มีนโยบายให้ลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันมีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการแล้วประมาณ 87% แต่ข้อมูลการลงทะเบียนขาดความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลประชากรไม่ครบถ้วนและไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เพราะวิธีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ของ สปป.ลาว นั้นให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนด้วยตัวเองด้วยการส่งเอสเอ็มเอส หรือโทรศัพท์แจ้งกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยที่หน่วยงานรัฐขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูลและไม่สามารถตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

นายฐากรกล่าวว่า สำนักงาน กสทช. และสปป.ลาวจะหารือในรายละเอียดด้านเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบการใช้งานแอพพลิเคชั่น “2 แชะ” คาดจะส่งมอบระบบต้นแบบให้ สปป.ลาวภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

http://www.naewna.com/business/220371

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.