Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 กรกฎาคม 2559 AIS มีลูกค้า 4G แล้วมากกว่า 6 ล้านเลขหมาย ส่วนอินฟราสตรัคเจอร์มีสายภายใต้ เอไอเอส ไฟเบอร์ ปัจจุบันมีข่ายสายลากผ่าน 2 ล้านครัวเรือน กทม. ปริมณฑล และ 12 จังหวัดสำคัญ อีกทั้งเอไอเอสมีวงจรเครือข่ายเฉพาะเจาะจงให้ภาคธุรกิจ ฟิกซ์ไลน์ ไวร์เลส ให้บริการไพรเวท เนตเวิร์กมีวงจรเชื่อมต่อขนาดแบรนด์วิธ 280 กิกะบิตต่อวินาที

ประเด็นหลัก
ปัจจุบัน เอไอเอส มีลูกค้า 4G แล้วมากกว่า 6 ล้านเลขหมาย ส่วนอินฟราสตรัคเจอร์มีสายภายใต้ เอไอเอส ไฟเบอร์ ปัจจุบันมีข่ายสายลากผ่าน 2 ล้านครัวเรือน กทม. ปริมณฑล และ 12 จังหวัดสำคัญ อีกทั้งเอไอเอสมีวงจรเครือข่ายเฉพาะเจาะจงให้ภาคธุรกิจ ฟิกซ์ไลน์ ไวร์เลส ให้บริการไพรเวท เนตเวิร์กมีวงจรเชื่อมต่อขนาดแบรนด์วิธ 280 กิกะบิตต่อวินาที

นายสมชัยมองว่า ในปีนี้ตลาดมือถือมีการแข่งขันจะดุเดือด และรุนแรง โดยเริ่มตั้งแต่การประมูล 3G-4G ที่จบไปเมื่อเร็วๆ นี้ ล่าสุดผู้ประกอบการทุกรายเริ่มต้นลงทุนขยายโครงข่ายโดยสิ่งที่จะทำให้ เอไอเอส แตกต่างคือ การสร้างแพ็กเกจการให้บริการที่ออกมาเพื่อดึงดูดใจลูกค้า เพราะเชื่อว่านับจากนี้การแข่งขันจะเข้มข้นมากขึ้น และผู้บริโภคคือผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนในปี 2560 เอไอเอส มองว่า จะมีผู้ใช้อินเตอร์เนตในปริมาณที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ มีการบริโภควีดีโอบนอินเตอร์เนตมากขึ้น โดยสิ่งที่จะเห็นความเข้มข้นต่อจากนี้คือแพ็กเกจของเอไอเอสต่อไปจะรวมบริการวีดีโอ คอนเทนต์ไปด้วย นอกเหนือจากในแพ็กเกจที่มีค่าโทร. และการใช้งานอินเตอร์เนต โดยเอไอเอสเชื่อว่า นี่คือหนึ่งในรูปแบบการแข่งขันใหม่___________________________________________________________นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายโครงข่าย 3G และ 4G ว่า ปัจจุบัน เอไอเอส มีทั้งเครือข่ายมีสายและไร้สายที่รวมเป็นโครงสร้างพื้นฐาน(อินฟราสตรัคเจอร์)ไร้สายหลัก โดยขณะนี้ เอไอเอส มีเครือข่ายบนคลื่นความถี่ 3G 4G และ4.5Gแล้ว 58,000 สถานีฐาน ขณะนี้ครอบคลุมประชากรมากกว่า 50% แล้ว และในสิ้นปีนี้ตั้งเป้าขยายสถานีฐานให้ครอบคลุมประชากรในประเทศให้ได้ 98% เทียบเท่ากับระบบ 2G ในอดีต

ปัจจุบัน เอไอเอส มีลูกค้า 4G แล้วมากกว่า 6 ล้านเลขหมาย ส่วนอินฟราสตรัคเจอร์มีสายภายใต้ เอไอเอส ไฟเบอร์ ปัจจุบันมีข่ายสายลากผ่าน 2 ล้านครัวเรือน กทม. ปริมณฑล และ 12 จังหวัดสำคัญ อีกทั้งเอไอเอสมีวงจรเครือข่ายเฉพาะเจาะจงให้ภาคธุรกิจ ฟิกซ์ไลน์ ไวร์เลส ให้บริการไพรเวท เนตเวิร์กมีวงจรเชื่อมต่อขนาดแบรนด์วิธ 280 กิกะบิตต่อวินาที

นายสมชัยมองว่า ในปีนี้ตลาดมือถือมีการแข่งขันจะดุเดือด และรุนแรง โดยเริ่มตั้งแต่การประมูล 3G-4G ที่จบไปเมื่อเร็วๆ นี้ ล่าสุดผู้ประกอบการทุกรายเริ่มต้นลงทุนขยายโครงข่ายโดยสิ่งที่จะทำให้ เอไอเอส แตกต่างคือ การสร้างแพ็กเกจการให้บริการที่ออกมาเพื่อดึงดูดใจลูกค้า เพราะเชื่อว่านับจากนี้การแข่งขันจะเข้มข้นมากขึ้น และผู้บริโภคคือผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุด

ส่วนในปี 2560 เอไอเอส มองว่า จะมีผู้ใช้อินเตอร์เนตในปริมาณที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ มีการบริโภควีดีโอบนอินเตอร์เนตมากขึ้น โดยสิ่งที่จะเห็นความเข้มข้นต่อจากนี้คือแพ็กเกจของเอไอเอสต่อไปจะรวมบริการวีดีโอ คอนเทนต์ไปด้วย นอกเหนือจากในแพ็กเกจที่มีค่าโทร. และการใช้งานอินเตอร์เนต โดยเอไอเอสเชื่อว่า นี่คือหนึ่งในรูปแบบการแข่งขันใหม่

โดย เอไอเอส มองว่าปี 2560 แกนของการให้บริการจะมี 5 ประเภทคือ 1.วีดีโอ คอนเทนท์ 2.เกม ด้วยความเร็ว และแรงของอินเตอร์เนตในยุค 4G ทำให้การเล่นเกมไม่มีสะดุด คมชัดด้วยคุณภาพระดับเอชดี 3.Internet of Things การเชื่อมอุปกรณ์สื่อสารเชื่อมต่อ หรือสั่งการระบบ กับสิ่งต่างๆ 4.ดิจิทัล คอมเมิร์ซ การช็อปปิ้งรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องถือเงินสดแบบ Cashless Society และ 5.เอไอเอสคลาวด์ สำหรับภาคธุรกิจ

http://www.naewna.com/business/226421

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.