Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 ตุลาคม 2559 นประเทศไทย ICDL ได้ทำบันทึกความตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้มีการสอบ ICDL ก่อนจบการศึกษา และกำลังเริ่มโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังปรับลดค่าสอบวัดระดับลงกว่า 50% เพื่อให้คนทั่วไปมีโอกาสเข้าสอบมากขึ้น

ประเด็นหลักส่วนในประเทศไทย ICDL ได้ทำบันทึกความตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้มีการสอบ ICDL ก่อนจบการศึกษา และกำลังเริ่มโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังปรับลดค่าสอบวัดระดับลงกว่า 50% เพื่อให้คนทั่วไปมีโอกาสเข้าสอบมากขึ้น โดยเบื้องต้นแพ็กเกจต่อคนสำหรับ 4 วิชา (จนกว่าจะสอบผ่านโดยไม่มีหมดอายุ) 3,000 บาท แพ็กเกจมาตรฐาน 7 วิชา ราว 7,000 บาท และขั้นสูง วิชาละ 9,000 บาท

_________________________________________


ทักษะ Digital Literacy ใช้ไอทีให้มากกว่าความบันเทิง


เข้าสู่ยุคที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า เทคโนโลยีดิจิทัลและไอซีที เข้ามามีบทบาททั้งในชีวิตประจำวันและโลกธุรกิจ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของประชากรมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จนกลายเป็นสิ่งใกล้ตัว แต่ "ทีนา วู" ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชีย ICDL (The International Computer Driving Licence) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของมูลนิธิวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แห่งยุโรป (The European Computer Driving Licence Foundation : ECDL) ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า ขณะนี้องค์กรต่าง ๆ ทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย กำลังพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความสามารถการใช้ดิจิทัล รวมถึงคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Digital Literacy) กำลังเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

"เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตผู้คนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เกิดและโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีเหล่านี้ แต่สิ่งที่พบคือ มักจะใช้เป็นแต่เพื่อความบันเทิง ไม่ได้มีทักษะที่จะนำมาใช้สำหรับการทำงานได้เท่าที่ควร โดยปัจจุบันการรับสมัครตำแหน่งงานทั่วโลกกว่า 90% ต้องการผู้ที่มีทักษะความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน แต่พบว่าผู้สมัครงานและแรงงานบางส่วนขาดทักษะด้านนี้"

โดยเฉพาะในประเทศไทย จากการสำรวจล่าสุดพบว่า เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ไทยวัดทักษะในการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานเพียง 11% ขณะที่สิงคโปร์อยู่ในระดับ 80% และมาเลเซีย 40%

"เมื่อไทยตั้งเป้าจะเป็นฮับดิจิทัลอาเซียน นอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเร่งปูพรมให้ครอบคลุม มีค่าบริการและคุณภาพที่ดีแล้ว รัฐบาลยังต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้ผู้ใช้งานมีทักษะในการใช้ดิจิทัลที่พร้อมกับการก้าวไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีด้วยเพราะการศึกษาเป็นอีกหัวใจสำคัญ สำหรับการพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีกรณีศึกษาของไอร์แลนด์ที่เริ่มตั้งต้นพัฒนาปี 2542 หลังประกาศนโยบายให้ประชากรทุกคนได้เรียนและสอบวัดระดับรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ICDL ทั้งในขั้นตอนก่อนจบการศึกษาและการเข้าสู่ระบบราชการ เนื่องจากเป็นมาตรฐานกลางที่ไม่อิงกับบริษัทผลิตซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์รายใดทำให้จากสังคมเกษตรกรรม กลายเป็นดิจิทัลฮับของยุโรปได้"

เมื่อย้อนกลับมาดูนโยบายส่งเสริมทักษะการใช้ดิจิทัลในการทำงานของประเทศในอาเซียนพบว่าหลายประเทศกำลังให้ความสำคัญมาก อาทิ ในมาเลเซีย ตามโครงการ National IT Base รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนสอบวัดระดับมาตรฐาน ICDL ด้วยการออกค่าใช้จ่ายให้ 50% รัฐบาลสิงคโปร์ช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสอบให้ถึง 80% ผ่านหน่วยงานรัฐอย่าง Workforce Development Agency (WDA) รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมให้ 4,000 โรงเรียนใช้หลักสูตร ICDL สอนที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 80 แห่งทั่วประเทศ ส่วนในเมียนมา โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้เข้ามาสนับสนุนการสอบของแรงงานเมียนมาด้วย

ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างเกาหลีใต้ ได้กำหนดให้มีการสอบ ICDL เพื่อวัดระดับก่อนจบการศึกษาใน 50 มหาวิทยาลัย และกำลังจะขยายไปทั้ง 165 มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศอินเดียก็มีการส่งเสริมให้แรงงานวัดระดับทักษะเช่นกัน

ส่วนในประเทศไทย ICDL ได้ทำบันทึกความตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้มีการสอบ ICDL ก่อนจบการศึกษา และกำลังเริ่มโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังปรับลดค่าสอบวัดระดับลงกว่า 50% เพื่อให้คนทั่วไปมีโอกาสเข้าสอบมากขึ้น โดยเบื้องต้นแพ็กเกจต่อคนสำหรับ 4 วิชา (จนกว่าจะสอบผ่านโดยไม่มีหมดอายุ) 3,000 บาท แพ็กเกจมาตรฐาน 7 วิชา ราว 7,000 บาท และขั้นสูง วิชาละ 9,000 บาท

สำหรับทักษะด้านดิจิทัลเบื้องต้นที่ผู้ทดสอบมักจะสอบไม่ผ่าน คือ การใช้งาน Microsoft Excel ส่วนทักษะที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการ หลัก ๆ จะเน้นที่การงานเทคโนโลยีคลาวด์ โมบายและโซเชียล โดยเฉพาะการใช้งานแบบ Multi-ple Devices Collaborative Applications Enterprise Social Networks และ Digital Marketing การบริหารจัดการข้อมูลด้าน ERP/CRM การวิเคราะห์ข้อมูล Data Security Data Protec-tion และ Privacy

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์
ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1475487419

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.