Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 พฤศจิกายน 2559 กสทช.หารือกับผู้ประกอบการถึงการปรับผังรายการเข้าสู่รายการปกติ ภายหลังจากที่ทรงเสด็จสรรคตครบ 30 วัน จะขอให้ปรับเข้าสู่ผังรายการปกติ โดยจะต้องทะยอยปรับเข้ารายการปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเบื้องต้นให้นับหลังจากวันที่ 13 พ.ย.59 ไป 7 วัน โดยเบื้องต้นให้เป็นหลังเที่ยงคืนของวันที่ 18 พ.ย.59 ทางสถานีจะทยอยปรับและออกอากาศเป็นภาพสีได้อย่างปกติ

ประเด็นหลัก

“ในการหารือกับผู้ประกอบการถึงการปรับผังรายการเข้าสู่รายการปกติ ภายหลังจากที่ทรงเสด็จสรรคตครบ 30 วัน จะขอให้ปรับเข้าสู่ผังรายการปกติ โดยจะต้องทะยอยปรับเข้ารายการปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเบื้องต้นให้นับหลังจากวันที่ 13 พ.ย.59 ไป 7 วัน โดยเบื้องต้นให้เป็นหลังเที่ยงคืนของวันที่ 18 พ.ย.59 ทางสถานีจะทยอยปรับและออกอากาศเป็นภาพสีได้อย่างปกติ ซึ่งตนจะนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกสท.อีกครั้งในวันที่ 31 ต.ค.59 เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป”
___________________________________________________

กสท.สั่งคุมเข้มเนื้อหารายการ เล็งพิจารณาออกอากาศปกติหลังเที่ยงคืนวันที่ 18 พ.ย.
กสท. หารือผู้ประกอบการทีวี-วิทยุ ย้ำให้ระมัดระวังเนื้อหารายการที่ขัดแย้งหรือนำไปสู่ความแตกแยกในสังคม และมุ่งนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ กำชับเนื้อหาโฆษณา พร้อมรับข้อเสนอปรับผังและภาพสีเข้าสู่รายการปกติหลังเที่ยงคืนวันที่ 18 พ.ย.59 เข้าบอร์ดพิจารณา


วันนี้ (27 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวภายหลังหารือผู้ประกอบการโทรทัศน์และวิทยุว่า ที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสรรคตครบ 15 วัน หลังจากที่ประชุมกสท.นัดพิเศษครั้งที่ 4 มีมติ เห็นควรให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติม คือ ให้ระมัดระวังรูปแบบ การนำเสนอรายการทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งและนำไปสู่ความแตกแยกในสังคมให้สถานีพิจารณานำเสนออย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ ยังขอให้สถานีมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศพัฒนา คุณภาพประชาชน ปลูกฝังความมีวินัยและความรับผิดชอบ การถ่ายทำ และการแพร่ภาพข่าวกิจกรรมแสดงความไว้อาลัยควรพิจารณาถึงความเหมาะสม คัดเลือกภาพที่มีความรัดกุมและสำรวม , การกล่าวถึงผู้สนับสนุนสามารถกระทำได้ กรณีรายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ หากกล่าวถึงผู้สนับสนุน สามารถแสดงสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนได้ ทั้งนี้ ขอให้ปรับโทนสีขนาดรวมถึงการใช้ภาษาถ้อยคำให้มีความเหมาะสม และควรนำเสนอผู้สนับสนุนในตอนท้ายของรายการ

ในส่วนของการสนับสนุนในการโฆษณากรณีที่มีการแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ข้อความแสดงความไว้อาลัย การขึ้นข้อความเกี่ยวกับผู้ร่วมแสดงความไว้อาลัยให้ปรากฏเฉพาะชื่อบริษัทห้างร้านหน่วยงาน คณะบุคคลหรือบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  การโฆษณาอื่นๆ ให้กระทำอยู่ภายใต้แนวทางมติกสท นัดพิเศษครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อย่างเคร่งครัด และยังคงซึ่งบรรยากาศการถวายความอาลัยในช่วงเวลา 30 วัน ทั้งนี้ ยืนยันว่า กสท.มีทีมมอนิเตอร์การออกอากาศอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่พบว่ามีสถานีใดทำผิดกฏกติกาที่วางไว้
               
“ในการหารือกับผู้ประกอบการถึงการปรับผังรายการเข้าสู่รายการปกติ ภายหลังจากที่ทรงเสด็จสรรคตครบ 30 วัน จะขอให้ปรับเข้าสู่ผังรายการปกติ โดยจะต้องทะยอยปรับเข้ารายการปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเบื้องต้นให้นับหลังจากวันที่ 13 พ.ย.59 ไป 7 วัน โดยเบื้องต้นให้เป็นหลังเที่ยงคืนของวันที่ 18 พ.ย.59 ทางสถานีจะทยอยปรับและออกอากาศเป็นภาพสีได้อย่างปกติ ซึ่งตนจะนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกสท.อีกครั้งในวันที่ 31 ต.ค.59 เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป”
 ... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/532581

http://www.dailynews.co.th/it/532581

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.