Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 ธันวาคม 2559 นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ ชี้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดยได้บัญญัติเพิ่มเติมห้ามมิให้พนักงานสอบสวนเปิดเผย หรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ประเด็นหลัก
นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ และที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ... (พ.ร.บ.คอมพ์ฯ) กล่าวถึงร่างที่มีการแก้ไขและบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า ร่างฯ แก้ไขล่าสุดได้มีการปรับปรุงในระดับที่น่าพอใจ โดยมีการปรับแก้มาตราที่หลายฝ่ายมีความเป็นห่วง อาทิ การระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ (คำสั่งให้ปิดเว็บไซต์) ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คนเป็นผู้พิจารณาแล้วเสนอความเห็นให้ศาลมีคำสั่งระวังการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยได้บัญญัติเพิ่มเติมห้ามมิให้พนักงานสอบสวนเปิดเผย หรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลใดโดยกำหนดโทษเจ้าพนักงานที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนประเด็นการเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายโดยอ้างข้อมูลว่าร่างฯ อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเข้าข่ายมีการกลั่นกรองข้อมูลผ่านซิงเกิ้ลเกตเวย์ นั้น ขอชี้แจงว่าเป็นการนำข้อมูลเก่าของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ไอซีที )ที่เคยเสนอผลการศึกษา และความเห็นในการจัดทำร่างฯ ตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาวาระแรก
____________________________________________ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงการออกมาล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org เพื่อคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่…. พ.ศ…ว่าอยากให้ประชาชนเข้าใจว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 ฉบับแรกมีการใช้งานมาร่วม 10 ปี การแก้ไขก็เพื่อให้เข้ากับยุคของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบัน โดย กระทรวงดีอีได้มีการปรับเพิ่มเน้นในประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น อาทิ

1.การปรับปรุงเนื้อหากฎหมายเดิมให้มีความทันสมัย2.ปรับเพิ่มเนื้อหากฎหมายในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ 3.ในเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ขณะที่สนช.ยังได้มีการปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาของกฎหมายกว่า 20 ประเด็น เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งล้วนแต่เพื่อปกป้องประชาชนผู้ใช้งานอินเตอร์เนต

“อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าการปรับปรุงแก้กฎหมายในพ.ร.บ.คอมพ์ฯ จะช่วยปกป้องสิทธิให้กับประชาชน ไม่ได้ไปปิดกั้นหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลมาเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างแน่นอน จึงอยากให้ประชาชนสบายใจ และไม่อยากให้ตีความกันแบบผิดๆ อีก”พล.อ.อ.ประจิน กล่าว

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ และที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ... (พ.ร.บ.คอมพ์ฯ) กล่าวถึงร่างที่มีการแก้ไขและบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า ร่างฯ แก้ไขล่าสุดได้มีการปรับปรุงในระดับที่น่าพอใจ โดยมีการปรับแก้มาตราที่หลายฝ่ายมีความเป็นห่วง อาทิ การระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ (คำสั่งให้ปิดเว็บไซต์) ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คนเป็นผู้พิจารณาแล้วเสนอความเห็นให้ศาลมีคำสั่งระวังการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยได้บัญญัติเพิ่มเติมห้ามมิให้พนักงานสอบสวนเปิดเผย หรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลใดโดยกำหนดโทษเจ้าพนักงานที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนประเด็นการเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายโดยอ้างข้อมูลว่าร่างฯ อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเข้าข่ายมีการกลั่นกรองข้อมูลผ่านซิงเกิ้ลเกตเวย์ นั้น ขอชี้แจงว่าเป็นการนำข้อมูลเก่าของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ไอซีที )ที่เคยเสนอผลการศึกษา และความเห็นในการจัดทำร่างฯ ตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาวาระแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายพลเมืองเนต ผู้ริเริ่มล่ารายชื่อ หลังจาก ร่างดังกล่าเข้าสู่การพิจารณาวาระ 3 ของที่ประชุมสนช.ในวันที่ 15 ธ.ค.2559 ที่ผ่านมา ล่าสุดมีผู้ใช้อินเตอร์เนตร่วมลงชื่อแล้วทั้งสิ้น 51,427 คนขณะเดียวกันในโลกโซเชียลมีเดีย ก็มีผู้ใช้จำนวนมากโพสต์ แท็ก แชร์ สรุปเนื้อหาที่จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพตากร่างกฎหมายฉบับนี้ ตลอดจนส่งอี-เมลเรียกร้องไปยังหน่วยงานสนช. และสมาชิกสนช. ที่เกี่ยวข้อง


http://www.naewna.com/business/248778

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.