Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

(สหรัฐ) ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายเซลล์ขนาดเล็กโตหนัก 148 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เชื่อปี2019 มีความต้องการมากกว่าการใช้ไฟเบอร์

รายงานจาก IHS Markit ได้รายงานมูลค่าตลาดอุปกรณ์ที่รับและส่งสัญญาณของโครงข่ายรวมถึงอุปกรณ์โครงข่ายเซลล์ขนาดเล็ก พบว่า ปี 2016 มีมูลค่า 8.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ในปีนี้ 2017 กลับมีอัตราที่เติบโตเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ 148 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเติบโตชี้เฉพาะไปยังอุปกรณ์โครงข่ายเซลล์ขนาดเล็ก จากรายงาน “Macrocell Mobile Backhaul Equipment Market Tracker” ( ทางผู้เขียน สรุปง่ายๆเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับ "ตลาดของอุปกรณ์โครงข่ายเซลล์ขนาดเล็ก" ) เป็นตลาดที่ผู้บริโภคมีความพร้อมในการขยายโครงขายทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับการแข่งขัน ในปี 2016 พบจำนวนการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์โครงข่ายเซลล์ขนาดเล็กภายนอกอาคารอยู่มากกว่า 63,000 แห่ง ซึ่งในปี 2021 คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 560,000 แห่ง ในปี 2017 มีการเติบโตในการใช้งานโครงข่ายเซลล์ขนาดเล็ก แต่มีความท้าทายที่อุปกรณ์เหล่านี้ต้องรองรับหลายคลื่นความถี่เพื่อให้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ตรงไปยังการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีความต้นทุนการผลิตที่สูง นอกจากนั้นอุปกรณ์โครงข่ายเซลล์ขนาดเล็กกำลังก้าวไปสู่การติดตั้งภายในอาคารและบริเวณกลางแจ้งที่มีความหน่าแน่นของการใช้งานสูง ตามรายงานนี้ ปี 2019 โครงข่ายเซลล์ขนาดเล็กจะใช้งานมากกว่าการลากลายไฟเบอร์เข้าอาคาร เดือนที่ผ่านมาได้มีการก่อตั้งพันธมิตร ระหว่าง Small Cell Forum (SCF) กับสมาคมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TIA) telecomstechnews

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.