Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

ดึงเกม!! กสทช. (พึ่งได้รับร่างสัญญา DTAC และ TOT คลื่น2300 ) ขอเลื่อนพิจราณาสิ้นปี บังคับ LINE Mobile ต้องมีโลโก้ DTAC

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.วันนี้ยังไม่ได้พิจารณาผล ขณะนี้สำนักงาน กสทช.ยังไม่ได้รับร่างสัญญาการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) หรือ ดีแทค ในความร่วมมือพัฒนาคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจากอนุคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกิจการโทรคมนาคมส่งเอกสารผลการพิจารณาร่างสัญญาฯ ให้บอร์ดพิจารณาช้า จึงไม่สามารถพิจารณาได้ทันในวันนี้ เพราะกรรมการแต่ละคนต้องการนำเอกสารไปศึกษาก่อน โดยคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของ กสทช.อีกครั้งในวันที่ 27 ธ.ค. นายฐากร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ยังได้พิจารณาการให้บริการของไลน์โมบาย (LINE Mobile)ของกลุ่มดีแทค โดยพิจารณาผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกิจการโทรคมนาคมแล้ว มีความเห็นให้ทำหนังสือแจ้ง บมจ.ดีแทคไตรเน็ต ปรับปรุงไลน์โมบายให้เป็นไปตามประกาศการให้บริการโทรคมนาคมของ กสทช. โดยให้การลงทะเบียนซิมมีการยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง การโอนย้ายเลขหมายให้ดำเนินการให้ถูกต้องไม่ใช่การย้ายค่ายเบอร์เดิม และให้แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการโดยให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าบริการของไลน์โมบายเป็นการให้บริการของดีแทค ทั้งเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการใช้ชื่อโครงข่าย "หากดีแทคไม่ทำการปรับปรุง กสทช.จะดำเนินมาตรการทางปกครองต่อไป โดยให้คณะทำงานของกสทช.ติดตามและประเมินผลทุก 1 เดือน โดยหากพบว่าพฤติการในการให้บริการของไลน์โมบายเข้าข่ายการให้บริการโดยไม่มีโครงข่ายให้รายงานกับบอร์ดกสทช.ต่อไป"เลขาธิการ กสทช. กล่าว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.