Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

ITEL พร้อมรับงาน กสทช. การติดตั้งสัญญาณ WiFi 15,000 หมู่บ้าน ( มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ) เขตภาคกลาง,ใต้,อีสานบางส่วน

คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยข้อมูล ข่าวหุ้นเจาะตลาด FM 102 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ระบุ สำหรับอินเตอร์เน็ตชายขอบที่เฟส 2 กรอบงบประมาณครั้งต่อไปคือ 3,287ล้านบาท โดยตัวอินเตอร์เน็ตชายขอบมีทั้งหมด 2 เฟส โดยมีรายละเอียดคือ เฟสที่ 1 ทางบริษัท ได้ดำเนินการแล้วบนพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ราคามากกว่า 1800 ล้านบาท เฟสที่ 2 แบ่ง งานออกเป็นส่วนหลักๆคือ 1. การติดตั้งสัญญาณ WiFi 15,000 หมู่บ้าน 2. การสร้างศูนย์ USO 3. การปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถบริการบอร์ดแบนด์โรงเรียน 4. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 11 แห่ง ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ 18,000 - 19,000 ลบ. ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ให้ข้อมูลว่าบริษัทมีความมุ่งหวังในการเข้าร่วมการประมูลงานดังกล่าวโดยเป้าหมายของบริษัทอยู่ที่ 2000 ถึง 3000 ล้านบาท สำหรับข่าวที่ออกมาเมื่อวานทางก็ กสทช. บอกว่าจะมีการประมูลในส่วนหนึ่ง( การติดตั้งสัญญาณ WiFi มากกว่า 10,000 หมู่บ้าน ) ส่วนเดิมโครงการนี้มีชื่ออินเตอร์เน็ตประชารัฐ ซึ่งเดิมให้ TOT เป็นคนดำเนินงาน. ส่วนงานกลุ่มที่เหลือ กสทช. จะมีการเปิดเผยข้อมูลในขั้นถัดไป ซึ่งหากรวมงานทั้งหมดนี้จะมีมูลค่า 19,000 ล้านบาท ล่าสุดสำหรับโครงการ 3287 ล้านบาท เบื้องต้นจะมีการแบ่งงานเป็น 8 ส่วน เพื่อให้ทุกอย่างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทจะเข้าพื้นที่เขตไหนและเราจะตั้งเป้าหมายพื้นที่เขตไหนเป็นหลัก ซึ่งเราจะเลือกในที่ที่ทีมงานพร้อมโดยเฉพาะ พื้นที่ ภาคกลางและ ภาคใต้ โดยเราจะต้องดูว่าในแต่ละโซนหรือในแต่ละพื้นที่จะมีหมู่บ้านมากน้อยเพียงไหน แต่สัญญาที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุดที่จะอยู่ในภาคอีสาน ที่จะมีพื้นที่ครอบคลุมกว้าง โดยบริษัทเองจะเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งตัวทีโออาร์จะจากกำหนดในเร็วๆนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ส่วนขั้นตอนการประมูลรวมไปถึงเทคนิค จะประกาศไม่เกินเดือนเมษายน 2561 เราปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนได้มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก สำหรับทางบริษัทนั้นมีโครงข่ายแต่ในบางพื้นที่ไม่สามารถไปดำเนินการเองได้ เนื่องจากความไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของทางบริษัท ดังนั้นทางภาครัฐจึงมีโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและให้เงินสนับสนุนการบริการส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมีเพิ่มมากขึ้น การลงทุนครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงข่ายเฉพาะมีอยู่แล้วและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแนวโน้มในการใช้งานในอนาคตนั้นจะมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง สำหรับในส่วนพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่เราได้ดูแลอยู่นั้น หากมีเหตุการณ์อุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ทางบริษัทจะต้องเข้าไปบริการลูกค้าได้ทันที โดยต้นทุนในการดูแลโครงข่ายนั้นในสัญญาที่ 2 จะเป็นการต่อยอดมากกว่าการที่ทางบริษัทนั้นจะต้องเริ่มเข้าไปทำโครงการใหม่หรือเริ่มตั้งต้นใหม่ สำหรับ USO ที่ 1 เราสามารถรับรู้รายได้นั้นหมดมูลค่า 1800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้ปีแรก 700 ล้านบาท จะรับรู้ได้ในไตรมาส 4 ของปี 2560 จนถึงปี 2561 ทั้งปี หลังจากนั้นต่อปีบริษัทจะรับรู้รายได้ 200 ล้านบาทต่อปีเป็นเวลา 5 ปีข้างหน้า สำหรับตัวบริษัทเองได้มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตให้กลับ เมืองไทยลิสซิ่ง เนื้องจากทางไทยลิสซิ่ง มีการขยายสาขาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทได้ตั้งเป้าที่จะติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตจำนวน 1200 สาขา ซึ่งได้ทำตามเป้าที่กำหนดไว้ โดยอีก 300 สาขา บริษัทจะเร่งการดำเนินงานให้ครบ สำหรับการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตให้กับบริษัท ศรีสวัสดิ์ สามารถติดตั้งได้มากถึง 1200 สาขาปีนี้ น่าจะได้เห็นการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตอีก 800 สาขาถึง 1000 สาขา ที่กำลังไล่ติดตั้ง ยังไม่รวมลูกค้าราชการเช่น การประปาส่วนภูมิภา คหรือบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทพยามหาลูกค้าเข้ามาเติมให้เพิ่มมากขึ้น โดยลูกค้าเกิดความมั่นใจกับบริษัทเนื่องจากบริษัทได้ทำธุรกิจนี้เป็นเวลายาวนานและมีโครงข่ายที่ครอบคลุ่มและมีทีมงานที่ดีทำให้เราสามารถขายงานให้กับลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.