Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

เดินหน้าประมูล 900 1800 เรียบร้อย!! กฤษฎีกา ชี้ 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป บอร์ดรักษาการ กสทช. จัดประมูลได้ คาดให้ใบอนุญาตใน เดือนสิงหาคม 2561

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานฯ ได้ทำหนังสือสอบถามความคิดเห็นอำนาจของคณะกรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบันในการจัดประมูลคลื่นความถี่ 900 และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ไปยังสำนักงานกฤษฏีกา และสำนักงานกฤษฏีกาได้ตอบคำขอปรึกษากลับมาแล้วเมื่อวันที่ 21 มี.ค.
โดยกรรมการคณะที 1 นี้มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ เมื่อ กสทช. ดำรงตำแหน่งครบวาระตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรศัพท์พ.ศ. 2560 กสทช. ยังคงดำรงตำแหน่งเพื่อทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 49 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมพ.ศ. 2553 มาตรา 49 วรรค 2 บัญญัติให้ กสทช. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไป โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจการของ กสทช. ดำเนินการได้ตามปกติ ไม่ถูกกระทบกระเทือน เนื่องจาก กสทช. พ้นจากตำแหน่ง ดั้ง กสทช. อยู่ในตำแหน่ง มีอำนาจในการดำเนินการที่จะทำหน้าที่ กสทช ทั้งปวงที่จะทำให้กิจการของ กสทช. ดำเนินต่อได้ไม่ให้เกิดความเสียหายของกิจการ กสทช. ด้านใด กสทช. เห็นควรพิจารณาในขณะที่ กสทช.ยังไม่พ้นจากการดำรงตำแหน่ง แม้พ้นการดำรงตำแหน่ง หรืออยู่ในตำแหน่งต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้นก็จะยังคงที่จะดำเนินการต่อไปได้ โดยจะบรรจุเรื่องนี้ในวันที่ 11 เมษายน นี้ เพื่อที่จะประมูลคลื่นความถี่ จะดำเนินการอย่างไร และพร้อมยกร่างประกาศประมูลในราชกิจจานุเบกษาc]t โดยกรอบ กสทช. ชุดใหม่ เป็นระยะเวลาประกอบด้วย เพื่อให้พิจราณาร่วมการประมูลคลื่นความถี่ 900 1800 MHz โดยสรุปว่า คณะกรรมการกสทช.ที่รักษาการอยู่ในชุดปัจจุบันมีอำนาจหน้าที่ที่จัดการประมูลคลื่นความถี่ได้ ดังนั้น สำนักงานฯ จะนำร่างหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ฯ ที่ได้ปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมบอร์ดคณะกรรมการ กสทช.ในวันที่ 11 เมษายน 2561 นายฐากร กล่าวว่า หากการประมูลคลื่นความถี่เป็นไปตามกำหนดเดิม จะได้ผู้ให้บริการรายใหม่ทันช่วงเวลาที่สัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ระหว่างบมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) หรือ ดีแทค จะสิ้นสุดลงในเดือนก.ย.61 "น่าจะได้ผู้ชนะประมูลในช่วงเวลาใกล้เคียงหรือหรือเหลื่อมเวลานิดหน่อย ไม่น่าจะส่งผลกระทบกับผู้ใช้บริการ(คลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์ของดีแทค)"นายฐากร กล่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช ได้ให้ความเห็นรายการเจาะลึกทั่วไทย tonight ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ระบุ ( อ่านได้ที่นี้ http://www.magawn19.com/2018/03/dtac-2561-ais-true-2561_63.html ) ซึ่งหากสำนักงานกฤษฎีกามีคำตอบว่า กสทช. สามารถดำเนินการได้นั้นจะทำให้สามารถประมูลได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 และให้ใบอนุญาตในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน 2561 หรือช้าสุดต้องไม่เกิน 15 กันยายน 2561 ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่เข้าสู่กระบวนการเยียวยา ซึ่งหากใครที่ประมูลได้นั้นลูกค้าก็จะได้ย้ายไปยังผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่ของและโครงข่ายที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2561 สามารถประมูลได้ทันในเดือนเมษายน 2561 เนื่องจากหลักเกณฑ์การประมูลได้เสร็จแล้วเพียงแต่รอคำตอบจากสำนักงานกฤษฎีกา จะให้คำตอบลงมาเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว 100% ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วและมีมติการประชุมของ กสทช. เรียบร้อย เพื่อป้องกันการฟ้องในปี 2553 ที่ผ่านมา หากสำนักงานกฤษฎีกาบอกว่าต้องรอ กสทช. ชุดใหม่นั้นก็ต้องเริ่มต้นจากการสรรหาทั้งหมดใหม่ จึงจะเริ่มมีการประมูลได้ กสทช. ชุดใหม่สามารถหยิบร่างการประมูลจาก กสทช. ชุดเดิมหากเห็นชอบด้วยนั้นก็ส่งเรื่องไปยังประกาศราชกิจจานุเบกษาก็สามารถประมูลได้ทันที ซึ่งการประมูลดังกล่าวจะทำให้เกิดความล่าช้าไปอีก 2 ถึง 3 เดือนก็จะเข้าสู่มาตรการในการเยียวยาอีก 2 ถึง 3 เดือน ก็ไม่ทำให้ภาครัฐเกิดความเสียหายอย่างอะไร เงื่อนไขที่ก็ กสทช. ชุดใหม่จะต้องมาในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน 2561

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.