Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

คสช. คลอดมาตรการให้ความช่วยเหลือ TV Digital ที่สำคัญ!! เปลี่ยนเจ้าของได้ พร้อมทั้งยืดการชำระพร้อมจ่ายดอกเบี้ย
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันนี้มีข้อสรุปเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 3 ประการ

1.อนุญาตให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลพักชำระหนี้ได้ 3 งวด ในการชำระเงินงวดที่เหลือของปี 2561-2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแรง มีกำลังเงินไว้ดำเนินธุรกิจต่อไป แต่ในระหว่างที่พักชำระหนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ 1.50% ต่อปี
2. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะช่วยเหลือในเรื่องค่าโครงข่ายที่เปลี่ยนจากระบบอนาล็อคมาเป็นระบบดิจิทัลให้แก่ผู้ให้เช่าโครงข่าย ได้แก่ บมจ.อสมท., ช่อง 5 และไทยพีบีเอส ในอัตรา 50% เป็นเวลา 2 ปี โดยที่เหลืออีก 50% ผู้ประกอบการเป็นผู้ชำระเอง
3. อนุญาตให้โอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจทีวีดิจทัลได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจได้เข้ามาดำเนินธุรกิจนี้ในอนาคต


"ที่ คสช.เปิดโอกาสให้ทั้ง 3 ประการนี้ ทุกคนในที่ประชุมต่างเห็นตรงกันว่าช่วยตอบโจทย์ และมีความเหมาะสมในการแก้ปัญหาทีวีดิจิทัล โดยไม่ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ และยังเป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและเท่าที่จำเป็น" พล.ท.สรรเสริญ ระบุ
ทั้งนี้ คสช.จะมีการออกคำสั่งตามมาตรการดังกล่าวภายในเดือน พ.ค.นี้ เนื่องจากจะถึงกำหนดที่ต้องชำระเงินงวดต่อไปในช่วงกลางเดือน พ.ค.61
ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคมนั้น ในวันนี้ยังไม่ข้อสรุป เนื่องจากเห็นว่ามีเนื้อหารายละเอียดที่แตกต่างจากกรณีของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.