Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 ตุลาคม 2555 อินทัชโดดซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน'อุ๊คบี'เจ้าแรกคิดเป็น 25.03% หวังเป็นช่องทางการนำเสนอสิ่งตีพิมพ์ดิจิตอล

อินทัชโดดซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน'อุ๊คบี'เจ้าแรกคิดเป็น 25.03% หวังเป็นช่องทางการนำเสนอสิ่งตีพิมพ์ดิจิตอล ประเด็นหลัก


"อุ๊คบี" เป็นผู้นำตลาดทางด้านช่องทางการนำเสนอสิ่งตีพิมพ์ดิจิตอล (Digital Publication Platform) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-booking) เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ บน Smartphone, Tablet และ Computer ที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้อ่านจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในยุโรป ที่มีอัตราการเติบโตของผู้อ่าน E-publication อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นสื่อที่มีราคาถูก และสะดวก สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่เสียพื้นที่จัดเก็บเหมือนกระดาษทั่วไป ที่สำคัญเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษและต้นทุนทางอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ได้อีกทางหนึ่ง"_______________________________

อินทัชโดดซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน'อุ๊คบี'เจ้าแรกใน โครงการอินเว้นท์ (InVent) โดยซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของอุ๊คบีจำนวน 33,400 หุ้น วงเงิน 57.48 ล้านบาท คิดเป็น 25.03% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของอุ๊คบี มุ่งเน้นให้บริการพร้อมพัฒนาช่องทางการนำเสนอสิ่งตีพิมพ์ดิจิตอล และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช ได้ชี้แจงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ถึงเหตุผลที่เข้าไปร่วมลงทุนในอุ๊คบี เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการร่วมลงทุนครั้งนี้ และเป็นการช่วยส่งเสริมกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคมและสื่อ ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มอินทัช อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงภายในกลุ่มบริษัท และช่วยขยายการลงทุนที่จะทำให้กลุ่มอินทัชเติบโตมากขึ้นในอนาคต
"อุ๊คบี" เป็นผู้นำตลาดทางด้านช่องทางการนำเสนอสิ่งตีพิมพ์ดิจิตอล (Digital Publication Platform) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-booking) เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ บน Smartphone, Tablet และ Computer ที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้อ่านจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในยุโรป ที่มีอัตราการเติบโตของผู้อ่าน E-publication อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นสื่อที่มีราคาถูก และสะดวก สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่เสียพื้นที่จัดเก็บเหมือนกระดาษทั่วไป ที่สำคัญเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษและต้นทุนทางอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ได้อีกทางหนึ่ง"
ทั้งนี้ หลังจากการเปิดตัวโครงการร่วมลงทุน (Venture Capital) ในชื่อ "InVent" ช่วงปลายไตรมาสที่ผ่านมา InVent ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ผู้ประกอบการด้านไอที และ Cloud computing ผู้ผลิตสื่อรายการและเจ้าของลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์สมัครเข้าร่วมโครงการ อย่างต่อเนื่อง โดย" อุ๊คบี" เป็นบริษัทแรกที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเข้าลงทุน โดยทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,400 หุ้น หรือ 25.03%ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของอุ๊คบี ภายในวงเงิน 57.48 ล้านบาท และ ภายหลังการเพิ่มทุน อุ๊คบีจึงมีทุนจดทะเบียนรวม 1,33 ล้านบาท และในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 "อินทัช" เตรียมจัดงานแถลงข่าวการร่วมลงทุนดังกล่าว ณ ห้องฉัตรา บอลรูม 3 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=145078:2012-09-28-03-33-17&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.